NL | FR | LU
Peoplesphere

Brusselse werkloosheid op laagste niveau sinds 1992.

Eind december telt het Brussels Gewest 88.317 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,7%. Voor een decembermaand is dat het laagste cijfer sinds 1992 (15,1%). Deze 50e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een daling van 2.774 personen tegenover 2017 (-3,0%), van 8.419 personen tegenover 2016 (-8,7%) en van 12.401 personen tegenover 2015 (-12,3%). In vergelijking met december 2014 is het aantal werkzoekenden met 19.600 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 18,2% in 4 jaar.

Met een 67e daling op rij van de jongerenwerkloosheid bedraagt de jeugdwerkloosheidgraad op zijn beurt 23,2%. Brussel telt 8.893 jonge werkzoekenden in december 2018, hetzij 719 minder dan vorig jaar (-7,5%), 1.795 minder dan in december 2016 (-16,8%) en 2.712 minder dan in december 2015 (-23,4%). Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 30,8% (-3.956).

Evolutie van de werkloosheidsgraad

Eind december 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,7% (14,9% voor de mannen en 16,7% voor de vrouwen). In december 2017 bedroeg de werkloosheidsgraad 16,4%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2017 van 2,0% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,3% voor België in het geheel).

Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden

Eind december 2018 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 88.317 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 2.774 personen (-3,0%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand december 9.095 personen (7.712 herinschrijvingen en 1.383 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 10.614 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 1.519 personen (-1,7%).

Het Brussels Gewest telt 60.962 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 4.813 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 22.542 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.

In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingskomen hebben.
Actiris kan nu op een meer exhaustieve wijze de gebruikers van het OCMW identificeren in het geheel van de werkzoekenden. Via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, is het mogelijk de werkzoekenden te identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 88.317 ingeschreven NWWZ in december 2018 waren er 12.028 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 13,6% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 8.893 jonge NWWZ, zijn er 1.966 gebruikers van het OCMW, hetzij 22,1%.
We stellen een stabilisatie vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met +0,1%. We stellen een daling vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (- 342 personen, -6,6%). Het aantal andere NWWZ daalde op jaarbasis met 9,9%.

Er zijn 8.893 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een daling vast van het aantal jonge NWWZ met 589 eenheden (-6,2%). Ook op jaarbasis noteren we een daling van de jongerenwerkloosheid (met 719 NWWZ, ofwel -7,5%) in vergelijking met december 2017. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 24,3% in december 2017 gedaald tot 23,2% in december 2018, wat dus een daling betekent van 1,1 punten ten opzichte van vorig jaar.

Evolutie van de werkaanbiedingen

In de loop van de maand december 2018 heeft Actiris in totaal 14.757 werkaanbiedingen ontvangen. Het gaat hier om het globale aantal werkaanbiedingen waaronder, behalve de rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris, de werkaanbiedingen ontvangen via de Forem en de VDAB in het kader van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en ook de werkaanbiedingen ontvangen via intermediaire partnersites. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest bedraagt 5.498.

In december 2018 kwamen 2.565 werkaanbiedingen rechtstreeks bij Actiris binnen. Dat is een stijging van 20 eenheden ten opzichte van de aanbiedingen die vorig jaar voor dezelfde maand werden ontvangen. We tellen 1.159 ingevulde werkaanbiedingen in de loop van de maand, wat overeenkomt met een daling van 637 eenheden ten opzichte van vorig jaar. Tot slot, in december 2018 heeft Actiris 1.061 werkaanbiedingen ‘Select Actiris’ behandeld (dit wil zeggen gratis in voorselectie en in vooraanwerving toevertrouwd aan Actiris), ofwel een stijging van 31,3% ten opzichte van vorig jaar.

Bron : Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.