NL | FR | LU
Peoplesphere

Een derde van de Belgische huishoudens bestaat uit alleenstaanden.

België telde op 1 januari 2018 11.376.070 inwoners en 4.911.973 particuliere huishoudens. 35% van hen waren alleenstaanden. Die eenpersoonshuishoudens zijn met 1,3% toegenomen in vergelijking met het jaar voordien. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn ze het vaakst voorkomend met 46% van de 547.679 particuliere huishoudens. Bovendien zijn ze in dit gewest het minst gestegen (+0,5%).

Op 1 januari 2018 telde België 11.376.070 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Daarvan is 51% (of 5.778.164 in absolute cijfers) vrouw, en 49% (of 5.597.906) man, wachtregister niet meegerekend[1]. De Belgische bevolking groeide op jaarbasis aan met 53.982 personen of 0,50%. Dat groeicijfer ligt volledig in de lijn met de groei van de afgelopen jaren, die ook telkens rond een half procent.

Het Vlaams Gewest telt 2.792.444 particuliere huishoudens waarvan 32% eenpersoonshuishoudens. In het Waals Gewest zijn er 1.571.850 particuliere huishoudens waarvan 36% eenpersoonshuishoudens.

Twee demografische factoren zorgen voor de nationale bevolkingsgroei:

  • 17,5% van de bevolkingstoename ligt bij een positief ‘natuurlijk saldo’, met meer geboortes dan overlijdens (+9.473 personen in 2017)
  • 82,5% van het groeicijfer wordt verklaard door het positieve migratiesaldo: meer immigratie dan emigratie (+44.536 personen in 2017)

Het fenomeen dat voor 2017 het meest in het oog springt heeft een negatieve impact op de groei van de bevolking: voor het eerst dook het aantal geboortes onder de 120.000 (119.102). In 2016 werden nog 121.161 geboortes geregistreerd, in 2010 nog ruim 129.000 (129.173).

De daling van het aantal geboortes in 2017 is ook meer uitgesproken dan een jaar eerder: in 2016 leek zich nog enigszins een vertraging van de aanhoudende daling voor te doen (-552 geboortes tegenover 2015), in 2017 is de daling weer groter (-2.059). Er komt dus nog niet meteen een einde aan de dalende trend.
Net zoals voorgaande jaren lopen de cijfers van de gewesten sterk uiteen.

In het Vlaams Gewest nam de bevolking toe met 36.956 personen (38.207 personen in 2016): opnieuw een vrij forse stijging van 0,6% op het totaal van de bevolking. Die toename is in belangrijke mate te wijten aan internationale migratie (= het verschil tussen immigratie en emigratie naar het buitenland zonder herinschrijvingen en ambtshalve schrappingen in rekening te brengen). 58.121 personen kwamen vanuit het buitenland in het Vlaamse gewest wonen , 30.171 vertrokken (saldo + 27.950 personen).
In het Waals Gewest nam de bevloog in de loop van 2017 toe met 9.904 personen. Dat is lager dan in 2016 toen er 12.257 personen bijkwamen. Procentueel bedraagt de aangroei 0,3%. Opvallend: de natuurlijke loop van de Waalse bevolking is opnieuw lichtjes negatief: er waren 1.176 meer overlijdens dan geboortes in het Waals Gewest, in 2017. In 2016 bedroeg dit saldo 831 personen.

Eindelijk nam de Brusselse bevolking in de loop van 2017 toe met 7.122 personen. Dat is een stuk meer dan wat we tijdens 2016 waarnamen (3.714 personen) maar nog steeds flink onder het gemiddelde van de toenames die we waarnamen voor de periode 2011-2015 (gemiddelde aangroei met 13.760 personen). Wat in elk geval bijdraagt zijn de ambtshalve schrappingen die op een hoger niveau blijven: 20.234 in 2017 en 20.397 in 2016, tegenover een gemiddelde van 16.283 in de periode 2011-2015. De internationale migratie, personen die vanuit het buitenland in het gewest komen wonen, zit met 42.352 personen opnieuw op het gemiddelde van de periode 2011-2015 (42.978 personen). In 2016 ging het slechts over 40.066 personen.

Bron : Statbel

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.