NL | FR | LU
Peoplesphere

Op 6 jaar tijd is aantal jonge werkzoekenden in Brussel met 45,7% afgenomen.

Eind mei telt het Brussels Gewest 85.605 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,3%. Deze 56e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een daling van 2.936 personen sinds 2018 (-3,3%). Vergeleken met juni 2013 zijn er 21.232 werkzoekenden minder in Brussel: een afname van 19,9% op 6 jaar tijd. Met een 73e daling op rij van de jongerenwerkloosheid bedraagt de jeugdwerkloosheidgraad op zijn beurt 18,7%. 

Eind juni 2019 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,3% (14,5% voor de mannen en 16,2% voor de vrouwen). In juni 2018 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,8%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de beroepsbevolking, die wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2017 van 2,0% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,3% voor België in het geheel).

Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden

Eind juni 2019 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 85.605 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 2.936 personen (-3,3%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand juni 9.293 personen (8.014 herinschrijvingen en 1.279 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 9.284 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 9 personen (+0,0%).

Het Brussels Gewest telt 58.931 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 3.693 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 22.981 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 85.605 ingeschreven NWWZ in juni 2019 waren er 11.840 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 13,8% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 7.167 jonge NWWZ, zijn er 1.756 gebruikers van het OCMW, hetzij 24,5%.

We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met -4,1%. We stellen ook een daling vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (-217 personen, -5,5%). Het aantal andere NWWZ daalde op jaarbasis met 0,9%.

Er zijn 7.167 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een daling vast van het aantal jonge NWWZ met 469 eenheden (-6,1%). Op jaarbasis noteren we een daling van de jongerenwerkloosheid (met 711 NWWZ, ofwel -9,0%) in vergelijking met juni 2018. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 20,6% in juni 2018 gedaald tot 18,7% in juni 2019, wat dus een daling betekent van 1,9 punten ten opzichte van vorig jaar.

Evolutie van de werkaanbiedingen

In de loop van de maand juni 2019 heeft Actiris in totaal 21.761 werkaanbiedingen ontvangen. Het gaat hier om het globale aantal werkaanbiedingen waaronder, behalve de rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris, de werkaanbiedingen ontvangen via de Forem en de VDAB in het kader van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en ook de werkaanbiedingen ontvangen via intermediaire partnersites. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest bedraagt 6.803.
In juni 2019 kwamen 2.759 werkaanbiedingen rechtstreeks bij Actiris binnen. Dat is een daling van 817 eenheden ten opzichte van de aanbiedingen die vorig jaar voor dezelfde maand werden ontvangen. We tellen 1.139 ingevulde werkaanbiedingen in de loop van de maand, wat overeenkomt met een daling van 315 eenheden ten opzichte van vorig jaar. Tot slot, in juni 2019 heeft Actiris 814 werkaanbiedingen ‘Select Actiris’ behandeld (dit wil zeggen gratis in voorselectie en in vooraanwerving toevertrouwd aan Actiris), ofwel een daling van 43,8% ten opzichte van vorig jaar.

Bron: Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.