NL | FR | LU
Peoplesphere
Peoplesphere
1 2 3
carousel bootstrap by WOWSlider.com v5.6m

Meer vacatures, vooral voor hooggeschoolden

In april 2015 werden er 13.656 vacatures rechtstreeks gemeld aan de VDAB. Dat is 4,2% meer dan in april 2014. Over de voorbije twaalf maanden bekeken werden 162.286 jobs ontvangen, 4,4% meer dan de twaalf maanden voordien. Lezen

De vooruitzichten voor de Belgische economie

De ‘Economische vooruitzichten 2015-2020’, net gepubliceerd door het Federaal Planbureau, kondigen een groeiherstel van de Belgische economie aan. Die groei is nog relatief bescheiden (gemiddeld 1,5 % per jaar), maar zou gepaard gaan met een vrij sterke werkgelegenheidsgroei (gemiddeld bijna 34 000 jobs per jaar). Lezen

mypension.be, online pensioenportaal voor gepersonaliseerde informatie

Vanaf nu vinden werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun online pensioendossier op mypension.be. Dit platform zal tussen nu en 2017 uitgroeien tot het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen voor actieve en gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Lezen

Werkgevers hebben er alle belang bij om hun medewerkers te helpen in hun werk-privé balans

Werknemers die gesteund worden om een goed evenwicht te vinden tussen hun job en privéleven zetten zich niet alleen meer in voor hun organisatie, ze zijn ook meer tevreden met de tijd die ze aan ontspanning spenderen. En toch voelt slechts de helft van de werknemers zich gesteund door hun werkgever bij het zoeken naar een betere balans tussen werk- en privéleven. Lezen

Vlamingen tevreden met hun job

Globaal genomen komt in Vlaanderen een grote mate van arbeidstevredenheid naar voor. Dit blijkt zowel bij de beoordeling van het werk in zijn geheel als met diverse deelaspecten. Toch lijkt enige nuance aangewezen. Lezen

Grensoverschrijdend gedrag op het werk

Eén op de zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk. Vooral zorgmedewerkers en leerkrachten zijn het slachtoffer. Lezen

Reward & Communication: de best practices

Uw Peoplesphere n°94 is nu beschikbaar! Ons team gebruikte de beste voorbeelden om het thema Reward & Communication toe te lichten. Hoe kunnen we zeker zijn dat onze medewerkers de volledige waarde van hun salarispakket helemaal begrijpen? Lezen

Wedstrijd CTEC Leasing, the heat is on!

De wedstrijd begonnen tijdens de laatste HRM Night gaat door! U kunt nu een stadsfiets winnen dankzij de samenwerking met CTEC Leasing, die een grote vloot bedrijfsfietsen beheert. Lezen

Veranderende beroepenstructuur

Naast de wijzigende sectorverhoudingen binnen de Vlaamse werkgelegenheid, die we in het vorige artikel bespraken, doet zich ook een duidelijke verschuiving voor in de beroepenstructuur, waarbij het belang van hooggekwalificeerde beroepen systematisch toeneemt ten nadele van de middengekwalificeerde beroepen. Technologische veranderingen en globalisering kunnen daarbij als belangrijke drijvende krachten worden genoemd. Lezen

Verschuivingen in de sectorale verdeling van de Vlaamse werkgelegenheid

Sinds jaren stellen we duidelijke verschuivingen vast in de sectorale verdeling van de Vlaamse werkgelegenheid. De desindustrialisering en de opgang van de dienstensectoren vormen daarbij elkaars tegenpolen. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.