NL | FR | LU
Peoplesphere

Sense of purpose is not enough! How proper HR Management can leverage your strengths?

De tijd van de clichés over de slecht gestructureerde non profit en socio-culturele organisaties is voorbij ! Gedaan met de tijd waarin werken in de sociale sector betekende dat men afstand wilde doen van een zeker comfort om in de plaats daarvan te opteren voor de waarden en de zin van een te volbrengen missie ! Gedaan met het reactieve beheer van HR in bijvoorbeeld de ziekenhuissector…

HR Challenges in de Non Profit organisatie: voor een steeds professionelere aanpak van HR in de Non Profit sector…

De hele publieke sector , de sleutelsector voor tewerkstelling in de huidige crisisperiode, is vastbesloten om door te gaan op haar weg naar een betere aanpak van HR.
Waarom? De talenten, jonge en minder jonge, zijn uiteraard alsmaar
veeleisender. Om het even , profit of non profit !
Zij willen een organistatie die uitdagingen voorstelt , levenskwaliteit, een zinvolle job en remuneratievoorwaarden die op een ‘juiste’ manier hun betrokkenheid belonen. Niets meer dan dat ! Bovendien is de profitsector ook betrokken in maatschappelijke missies via
allerhande en gevarieerde initiatieven op vlak van CSR ( Corporate social
Responsability ) bijvoorbeeld…
Kortom, de verwachtingen van de medewerkers en de nieuwe concurrentie toegeschreven aan de interesse voor de publieke sector verplichten de ondernemingen van de non profit sector om het People Management vooraan op hun prioriteitenlijstje te plaatsen.

Waarom een specifieke benadering van de Non Profit organisaties?

In haar missie om best practices uit te wisselen , vecht de ganse HR Tribune ploeg elke dag tegen de scheidingsmuren die bestaan tussen de verschillende activiteitssectoren en beroepen. Waarom dan een seminarie en een speciale network community opzetten in de Non Profit sector?
De HR cultuur is niet dezelfde. Tijdens onze ontmoetingen met de HR verantwoordelijken en algemeen directeurs van Non Profit organisaties, moeten wij vaststellen dat er nog een hele weg te gaan is om HR praktijken te integreren zoals evaluatie, remuneratiepolitiek of employer branding. We stellen u voor om deze weg samen te bewandelen!

Een volledig seminarie met een toolbox en adhoc vormingssessies.

De eerste editie van het seminarie HR Challenges in de Non Profit sector betekent de start van een nieuwe professionele community.
4 themas worden behandeld: recrutering en retentie, ontwikkeling van organisaties, opleiding in dienst van carrièreontwikkeling en herkenning. Zovele urgente uitdagingen voor de hele sector. Indien u deelneemt aan het seminarie van 24 november ek, geniet u eveneens
van de toolbox die wordt gepubliceerd door HR/RH Tribune naar aanleiding van het seminarie.
Bovendien worden u in de loop van 2010 vormingssessies voorgesteld (programma wordt uitgewerkt ). Het delen van best practices is een permanent proces. Kom met ons de verschillende cases en ervaringen beleven die we samen voor u zullen uitkiezen.

Resources

Inleiding/introduction
Case Solidaris
Case Solidariteit voor het Gezin
Panel interactif

ProgrammaGalerij

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.