NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Digital

Stijgend aantal gepensioneerden die als zelfstandige werken: +26,5%.

Als gepensioneerde is het perfect mogelijk om als zelfstandige te werken, terwijl je ondertussen wel je volledige pensioenuitkering behoudt. Uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis blijkt bovendien dat steeds meer mensen voor dit statuut kiezen. De laatste 5 jaar is hun aantal met maar liefst 26,5% toegenomen: een veel sterkere stijging dan het aantal zelfstandigen in hoofd- of bijberoep. Lezen

Relance-uren of overuren, wat is de meest voordelige keuze? 

In juli van dit jaar werden de ‘relance-uren’ opnieuw ingevoerd. Daarnaast is de verhoogde fiscale tegemoetkoming voor overwerk verlengd. Beide maatregelen zijn een gevolg van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024. Maar wat is nu het meest voordelig: relance-uren of overuren? Voor werkgever en werknemer? HR- en wellbeingexpert Attentia maakte de berekening. Lezen

Borstvoeding en werken, het kan!

Zoals elk jaar maakten de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) ter gelegenheid van de Wereld Borstvoedingsweek (van 1 tot 7 oktober 2023) een borstvoedingsaffiche.

In 2023 heeft het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) gekozen voor het thema “borstvoeding en werken”. Steeds meer vrouwen in België willen borstvoeding blijven geven, ook wanneer ze het werk hervatten. Om hen hierbij te helpen, is het belangrijk dat gezondheidswerkers hen de correcte informatie verstrekken op lichamelijk, voedings-praktisch, juridisch en sociaal vlak. Het is eveneens belangrijk dat de hele samenleving hen aanmoedigt en ondersteunt. Lezen

28,5% van werkgevers deed deze zomer een beroep op jobstudenten, iets minder dan vorig jaar.

Met het einde van september in zicht, maakt hr-dienstengroep Liantis de balans op van het aantal jobstudenten dat aan de slag was tijdens de zomer. Daaruit blijkt dat 28,5% van de werkgevers tijdens de maanden juli en augustus minstens één jobstudent inschakelde. Dat is iets minder dan in dezelfde zomermaanden vorig jaar. “De tijd dat studenten enkel tijdens de zomer werkten, is sowieso voorbij”, aldus expert Matthias Debruyckere van Liantis. “Bovendien speelt het slechte weer in juli zeker ook een rol in de lichte daling.” Lezen

Learning on the job: 75% van de Belgen verkiest praktijkgerichte opleidingen.

Driekwart van de Belgen verkiest praktische boven theoretische opleidingen op het werk. Voor vier op de tien Belgen (38%) mag dit een digitale opleiding zijn, terwijl gemiddeld 48% een klassikale opleiding verkiest. De meningen zijn verdeeld en dat heeft deels te maken met de leeftijd. Jongeren staan meer positief tegenover digitaal leren: bij de min 25-jarigen geniet het zelfs de voorkeur. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van SD Worx bij 16.011 werknemers in 10 Europese landen, waaronder 1.000 werkende Belgen. Bij KFC België versterken ze de groei en de doorgroeikansen van medewerkers met een extra opleidingsaanbod, dat steeds meer digitaal beschikbaar wordt. Lezen

Spelen als bouwsteen voor het mentaal welzijn: toch speelt 4 op 10 Belgische ouders nog geen uur per week met hun kinderen.

Uit onderzoek bij 1000 Belgische ouders met inwonende kinderen tussen 2 en 12 jaar oud blijkt dat de tijd die we al spelend met onze kinderen doorbrengen onder druk staat. Terwijl spelen beschouwd wordt als belangrijk onderdeel van de opvoeding moet dit veelal plaats ruimen voor werk, huishoudelijke activiteiten, schermtijd en andere dagelijkse beslommeringen. Dat de meerderheid van de ouders zich schuldig voelt over het gebrek aan speeltijd, zal voor velen bekend in de oren klinken. Lezen

Ondanks economische onzekerheid plannen 4 op de 10 Belgische managers te rekruteren in 2024.

De behoefte aan het aantrekken van talent blijft een topprioriteit voor bedrijven. Dit blijkt uit een recent onderzoek van het gespecialiseerde rekruteringsagentschap, Robert Half, waarin 38% van de ondervraagde Belgische managers aangaf plannen te hebben om in 2024 nieuw personeel met een vast contract aan te nemen. Deze intentie wordt versterkt door het vertrouwen dat twee derde van de managers heeft in de groeivooruitzichten van hun organisatie. Lezen

Gemiddeld verdiende een werknemer die in 2021 voltijds werkte 3.886 euro bruto per maand.

Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van een loonenquête bij meer dan 125.000 werknemers. Het mediaanloon bedraagt 3.507 euro bruto per maand, hetgeen betekent dat 50% van de werknemers minder dan 3.507 euro verdient, terwijl de andere helft een hoger loon ontvangt. Als we dieper ingaan op de loonspreiding, stellen we vast dat 10% van de werknemers minder dan 2.303 euro bruto per maand verdient, terwijl de 10% best verdienenden meer dan 5.922 euro ontvangen. Lezen

Levensverzekeraar NN stimuleert medewerkers om werk te maken van eigen (werk)geluk én dat van een ander met ‘Geluksdag’.

Levensverzekeraar NN lanceert een opvallend initiatief als werkgever: de Geluksdagen. Dit zijn twee werkdagen per jaar waarop werknemers hun normale job mogen inruilen voor vrijwilligerswerk. Het initiatief is geïnspireerd op een bijzondere vaststelling uit het Nationaal Geluksonderzoek, een peiling in samenwerking met de Universiteit Gent naar wat de Belgen gelukkig maakt. Lezen

De stille crisis: een op vier Belgische werknemers is bang om mentale gezondheidsproblemen op het werk te bespreken.

Uit recent onderzoek van GoodHabitz blijkt dat er een communicatieprobleem bestaat tussen werknemers en werkgevers over mentale gezondheid op de werkvloer. Dit probleem komt vooral voort uit een gebrek aan empathische communicatievaardigheden en probleemoplossing. Stress en professionele uitputting vormen wereldwijd een bedreiging voor het welzijn van werknemers en ook België scoort hierin niet goed. E-learningplatform GoodHabitz hield in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect een bevraging bij 24.235 werknemers wereldwijd, waarvan 1.229 in België. Dit deed ze om een beter begrip van en promotie van welzijn op het werk te bevorderen. De onderzoeksresultaten leveren cruciale informatie over factoren die bijdragen aan het welzijn van werknemers. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.