NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Digital

1 op de 15 werknemers in ons land krijgt koopkrachtpremie. Deadline: 31 december.

Zo’n drie weken voor de deadline van de toekenning, heeft 5,9% van de bedrijven in ons land zijn werknemers een koopkrachtpremie toegekend. In totaal mag voorlopig 1 op de 15 werknemers een koopkrachtpremie verwachten. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die hr-dienstenbedrijf Acerta verzamelde bij 554.308 werknemers in dienst bij 34.223 bedrijven. Lezen

Retentie van HR talent wordt topprioriteit in 2024: langdurige betrokkenheid blijft een uitdaging.

In 2023 bleef de vraag naar HR-professionals aanzienlijk hoog, en volgens de meest recente salarisgids van staffing specialist Walters People wordt verwacht dat deze trend zich in 2024 voortzet. Stephanie Cnops, Principal en specialist in HR-rekrutering, analyseert welke HR-specialisten momenteel veel gevraagd zijn en werpt een blik op de verwachte salarisontwikkelingen binnen HR voor het komende jaar. Lezen

De Zelfvertrouwen Kloof: ​nieuwe Belgische studie toont aan dat zelfvertrouwen slinkt bij meisjes vanaf 15 jaar.

Er is wel degelijk sprake van een significant verschil in zelfvertrouwen tussen Belgische jongens en meisjes. Dat blijkt uit De Zelfvertrouwen Kloof, een studie van het HR-departement van verzekeraar AXA Belgium en het jongerenbureau Trendwolves. De discrepantie begint tussen 15 en 19 jaar oud, en – opvallend – kan niet meer gedicht worden tussen 20 en 24 jaar. Lezen

Financiële Gemoedsrustbarometer: Belg gaat met minder geldzorgen de winter in.

Met 60,2 ligt de financiële gemoedsrust van de Belg het hoogst in meer dan twee jaar tijd. Dat blijkt uit de nieuwe Financiële Gemoedsrustbarometer, een onderzoek waarin levensverzekeraar NN op halfjaarlijkse basis polst naar de financiële gemoedsrust van de Belg. Toch moet de financiële gemoedsrust van de Belg naar omhoog. Lezen

Groepsverzekeringen vaak ontoereikend voor mentale zorg en vrouwelijke gezondheidsproblemen.

De kosten van gezondheidszorg zitten sinds de covidepidemie in stijgende lijn. Tegelijk zijn de noden van patiënten gewijzigd – en dus ook de behoeften van de werknemers in het kader van hun groepsverzekering. De vraag is dus: wat dekken verzekeraars wel/niet, en hoe beantwoordt dat aan de verwachtingen van werknemers in 2023? En hoe gaan verzekeraars en werkgevers daar dan mee om? Adviesbureau Mercer Marsh Benefits bevroeg hierover 223 verzekeraars in 58 landen, waaronder België. Lezen

“Ontslag is nooit de insteek, maar soms een rechtvaardige – op basis van medische redenen – laatste oplossing.”

Naar aanleiding van het nieuws rond re-integratietrajecten, reageert externe preventiedienst Liantis met nuance. Volgens hen is het woord ‘ontslagmachine’ om verschillende redenen niet aan de orde. Lezen

Belgische Gen Z en millennials zien positieve trends op de werkplek, maar willen een beter evenwicht tussen werk en privé. Financiële stabiliteit is hun grootste zorg.

2023 Deloitte’s 2023 Gen Z and Millennial Survey onderzoekt hoe de ontwrichtende gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar het leven en de opvattingen van de respondenten hebben gevormd. Belgische Gen Z’s en millennials erkennen de vooruitgang op de werkvloer, maar kijken kritisch naar de rol die hun werk speelt in hun leven en zijn op zoek naar een beter evenwicht tussen werk en privé. Ze blijven bedrijven aansporen om veranderingen door te voeren op het vlak van mentaal welzijn (vooral Gen Z) en duurzaamheid (vooral millennials). Er ligt een enorme kans voor bedrijfsleiders om samen te werken met hun jongere werknemers, de leiders van de toekomst. Lezen

Mensen met een beperking nemen drie keer minder vaak deel aan opleiding.

54,6% van de Belgen tussen 18 en 69 jaar die zelf aangeven in heel goede gezondheid te zijn, nam het afgelopen jaar deel aan een opleiding. De kloof met wie een (heel) slechte gezondheid heeft, is groot: slechts 15,1% van hen neemt deel aan een opleiding. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van Statbel, op basis van de Enquête naar Volwasseneneducatie. Zowel formele als informele opleidingen worden meegerekend: van een bachelor of master tot een eenmalige webinar. Lezen

1 op 4 bedienden kregen dit jaar een bonus: gemiddeld bedrag is gestegen naar 6.000 euro.

Een kwart van de bedienden in ons land heeft dit jaar al een bonus gekregen. De meesten kregen een collectieve bonus van hun werkgever. Het gemiddeld bonusbedrag is dit jaar gestegen naar 6.000 euro, een absoluut record. Bij de arbeiders kreeg 1 op de 10 een bonus, voor een gemiddeld bedrag van zo’n 1.250 euro. Lezen

Aantal werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB ligt 15% hoger dan vorig jaar.

Op 30 november 2023 waren er 210.153 werkzoekenden zonder werk (WZW) ingeschreven bij VDAB. Dit aantal ligt 15% hoger dan vorig jaar. Meer specifiek zijn de voormalig niet-beroepsactieve WZW sterk toegenomen met 45%.1 De BIT-jongeren (+17%) en de overige WZW (+7%) zijn minder sterk gestegen. De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag zijn daarentegen gedaald met 2%. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.