NL | FR | LU
Peoplesphere

Directeur Preventie voor de vzw Bravvo (M/V)

Ethias Het Departement Organisatie is één van de departementen met een transversale werking voor de administratie van de Stad Brussel, waarvan de activiteiten zich afspelen in vier domeinen: administratief, ICT, juridisch, public relations.

• administratief: toezicht op diverse organen, secretariaat van het College en de Gemeenteraad, coördinatie van de werkzaamheden betreffende preventie en veiligheid
• ICT: beleid betreffende informatica, burotica en telefonie
• juridisch: verdediging van de belangen van de Stad, geschillen, adviesverlening, verlijden van aktes
• public relations: protocol, participatie, gelijkheid van kansen, internationale relaties, website en intranet.

De Directie Preventie is één van de directies van het Departement Organisatie. Zijn opdracht bestaat in het ontwikkelen en verzamelen van federale, regionale et lokale middelen om een geïntegreerde preventiepolitiek te ontwikkelen op het gebied van de kwaliteit van het bestaan in de wijken, en het implementeren van informatieve en consultatieve projecten en de implicatie van de burgers aan en bij de Stadspolitiek.
De operationele werking van deze Directie gebeurt via de vzw Bravvo (www.bravvo.be).

Het Departement Organisatie van de Stad Brussel zoekt een

Directeur Preventie voor de vzw Bravvo (M/V)

Universitair diploma vereist (uitgezonderd bijzonder geval)

Opdrachten en verantwoordelijkheden:

• Afgevaardigd bestuurder zijn van de vzw “BRAVVO/Bruxelles Avance-BrusselVooruit”
Geïntegreerd beheer van de preventiepolitiek betreffende onveiligheid
• Verwezenlijking van de doelstellingen die door de gemeentelijke autoriteiten gedefinieerd zijn en implementeren van de verschillende programma’s, meer bepaald het Strategische plan Veiligheid en Preventie, het Preventieplan en het federale programma “Duurzame steden”
• Algemene coördinatie van het dagelijkse beheer van de vzw, opstarten van verschillende projecten
• Besturen van de vzw en van het personeel
• Financieel en administratief beheer van de vzw
• Tussenpersoon zijn tussen de vzw en de gemeentelijke autoriteiten
• Opstarten en opvolgen van de verschillende preventieprogramma’s
• Verzekeren van de coördinatie van de activiteiten en projecten
• Opvolgen van de bestaande projecten en ontwikkeling van nieuwe projecten
• Evaluatie van de realisatie van de programma’s en analyse van de behoeften

Uw profiel:

• U heeft verantwoordelijkheidszin en kan autonoom werken
• U beschikt over goede interpersoonlijke vaardigheden
• U bent een vlotte onderhandelaar en u staat verbaal sterk
• U beschikt over een sterk analytisch denkvermogen
• U beschikt over goede organisatorische vaardigheden
• U kan een groep medewerkers motiveren en leiden, u bent een manager – coach
• U beheerst de noodzakelijke HR – tools

Vereisten:

• Diploma dat toegang verleent tot de betrekkingen van niveau A binnen de federale overheidsdiensten of voor het personeel van andere administraties dan de Stad Brussel: titularis zijn van een graad die minstens gelijkwaardig is aan een graad van rang A4 bij de Stad Brussel. (De gelijkstelling van rang wordt vastgesteld door het maximum van de weddeschaal verbonden aan de graad. Indien dit maximum gelijk is aan of hoger is dan het maximum van de schaal A4 bij de Stad, is de toelatingsvoorwaarde vervuld. Indien het maximum lager is, kan de kandidatuur niet weerhouden worden.)
• Tenminste 5 jaar ervaring hebben in een leidinggevende functie op universitair niveau in het begeleiden en het coördineren van gesubsidieerde programma’s en preventieprojecten met inbegrip van beheer en financiële en logistieke human resources waarvan de belangrijkheid vergelijkbaar is met die van de departementale structuren van de Stad
• Goede kennis van de lokale en supra lokale werking

Selectieprocedure:

Een preselectie zal gebeuren op basis van het c. v., de te vervullen toelatingsvoorwaarden alsook de vereiste ervaring en kennis.
De eerste proef wordt door een assessment center georganiseerd en is geen schiftingsproef.
De tweede proef vindt plaats vóór een jury. De kandidaten dienen een tiental dagen vóór het examen een nota in te dienen, waarbij zij hun visie van de missie van de dienst en van de functie, alsook van de materie weergeven.
De procedure duurt gemiddeld drie maanden.

De Stad Brussel biedt:

Een uitdagende functie met een rijke en gevarieerde inhoud, bij een openbare dienst die aandacht heeft voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers.
Naast een wedde volgens barema zijn er veel andere voordelen: gedeeltelijke terugbetaling van MIVB en NMBS abonnement en vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola).

Voor meer informatie raadpleeg http://bruxelles.talentfinder.be/nl/vacature/13586/directeur-preventie-voor-het-departement-organisatie/

Stuur ons via http://jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op vrijdag 17 april 2015. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Bijkomende inlichtingen

bij het Departement Personeel – Cel Werving
Administratief Centrum
Anspachlaan 6 (13de verdieping)
1000 Brussel
02 279 24 20

openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.