NL | FR | LU
Peoplesphere

Kortrijk zoekt HR-manager

Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk, AGB stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en AGB stedelijk parkeerbedrijf Parko – samen Groep Kortrijk – zijn op zoek naar één HR-manager. Hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor de verdere strategische, tactische, operationele en moderne uitbouw van de algemene organisatie, alsook voor de coördinatie van de personeelsadministratie en de HRM-dienst, samen met alle betrokken interne en externe partners.
Groep Kortrijk heeft grote ambities en zet bij alle beleidskeuzes een sterke samenwerking van alle partners centraal. De ontwikkeling van een gedeelde HRM-visie, vertaald naar strategische doelstellingen, is daarom cruciaal. De daaraan verbonden veranderingsprocessen moeten resulteren in de ontwikkeling van een gedragen identiteit van de organisaties en de betrokkenheid van elke medewerker bij het grotere geheel.

De job

 • Je bouwt samen met de beleids- en bestuursorganen een gedragen en modern personeelsbeleid strategisch, tactisch en operationeel uit binnen de “Groep Kortrijk”.
 • Je ontwikkelt een gedeelde HRM-visie en vertaalt deze in strategische doelstellingen:
  Je vertaalt de strategische meerjarenplanning naar operationele jaarplannen voor de eigen afdeling, rekening houdend met interacties en afhankelijkheden van andere domeinen.
  Je ziet toe op onderlinge afstemming met andere afdelingen en volgt de realisatie ervan op.
  Je tekent binnen dit kader de budgetten uit en volgt ze op.
 • Je treedt op als organisator en coördinator bij veranderingsprocessen.
 • Je organiseert, plant, coördineert en optimaliseert, binnen de vastgestelde kaders, de werking van de HRM-afdeling zodat de dienstverlening en de activiteiten van de medewerkers leiden tot kwaliteitsvolle resultaten:
  Je draagt bij tot de opmaak en de ontwikkeling van effectieve en efficiënte HRM-processen en werkt mee aan de verdere professionalisering en automatisering ervan.
 • Je staat in voor en geeft vorm aan de sociale relaties binnen de “Groep Kortrijk”:
  De werking van het HOCBOC, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en de syndicale werking.
 • Je staat de interne preventieadviseur bij in de ontwikkeling en uitrol van een veiligheids- en preventiebeleid.
 • Je staat in voor het leidinggeven aan, ontwikkelen en coachen van de eigen groep medewerkers zodat zij individueel en als team kunnen groeien en optimaal bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de afdeling.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie extern zodat het imago kan worden versterkt en ontwikkeld.
 • Je zet actief in op het ontwikkelen van de best passende cultuur, rekening houdend met de nood aan ondernemerschap, klantgericht en resultaatgericht werken, innovatie en de beleving van de waarden van de “Groep Kortrijk”, teneinde de identiteit van de organisatie te ontwikkelen en de betrokkenheid van elke medewerker bij het grotere geheel te verhogen.
  Je vindt de volledige functiebeschrijving in bijlage: hr-manager_groep_kortrijk.pdf

Jouw competenties

Generieke waarden stad Kortrijk

 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Kostenbewustzijn
 • Veranderingsgericht

Functiegebonden competenties

 • Leidinggevend
 • Coachen
 • Besluitvaardigheid
 • Visie
 • Organisatiebetrokkenheid
 • Resultaatsgerichtheid
 • Bestuursvaardigheid

De toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt een masterdiploma (diploma in de richting van ‘HRM’ is een pluspunt) en je bent een HRM-specialist met minimaal 6 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring als eindverantwoordelijke binnen het HRM-werkveld.
 • Je hebt ervaring in en met een omvangrijke en bestuurlijke organisatie, bij voorkeur een lokale overheid.
 • Je hebt de nodige financiële kennis om de budgetten vast te stellen, ze te beheren en de uitgaven te controleren en er op toe te zien dat de middelen efficiënt gebruikt worden.
 • Je hebt kennis van relevante ontwikkelingen in het vakgebied, relevante wet- en regelgeving en de sector.

Het aanbod

 • een contract van onbepaalde duur op niveau A5a-A5b (contractueel)
 • maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,22 euro/km
 • een flexibel uurrooster en een mooi verlofpakket
 • geïndexeerde bruto beginwedde (6 jaar relevante ervaring): 4.559,50 euro/maand
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar

De selectieprocedure

 • Deel 1:Een preselectie op basis van de toelatingsvoorwaarden: de kandidaat verduidelijkt de beroepservaring aan de hand van het curriculum vitae en motivatiebrief, de kandidaat bezorgt eveneens een kopie van het masterdiploma via het inschrijvingsformulier.
 • Deel 2: Een case en presentatie van de case, gevolgd door een gedragsgericht en competentiegericht interview. Minimumscore 50/100. Eliminerend.
 • Deel 3: Assessment. Eliminerend.
 • De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve.

Solliciteren

Inschrijven kan enkel digitaal via www.jobpunt.be/vacatures tot uiterlijk 28 mei 2017.
Enkel kandidaten die hun cv, motivatiebrief en kopie van het masterdiploma hebben ingediend, komen in aanmerking.

Meer info

contact: Myra Vandekerckhove, Search & Selection – m.vandekerckhove@searchselection.com – 09 243 40 80

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.