NL | FR | LU
Peoplesphere

1 op 5 werknemers moet dit jaar nog minstens 10 dagen vakantie opnemen.

Met nog drie maanden – waarin slechts twee weken schoolvakantie – te gaan tot het einde van het jaar had 1 op 5 werknemers begin oktober nog 10 dagen of meer op te nemen in het vierde kwartaal van 2021. Net als vorig jaar stellen werknemers vakantie langer uit dan voor de coronacrisis: 19,6% moet nog minstens 10 dagen wettelijk verlof opnemen versus 21,2% in 2020 en 13,5% in 2019.

Jaarlijks krijgt elke voltijdse Belgische werknemer 20 dagen wettelijk verlof. Dat saldo van 20 dagen kan je in de meeste gevallen niet meenemen naar volgend jaar, dus wie op het einde van het jaar nog vrije dagen over heeft is die kwijt. Werkgevers kunnen hier zelfs voor beboet worden. Vakantiedagen opsparen voor het kerstverlof is een klassieke keuze voor heel wat werknemers, maar net als vorig jaar hebben heel wat mensen hun vakantiedagen lang uitgesteld. Bijna één op vijf werknemers moet in het vierde kwartaal nog minstens 10 dagen (twee werkweken) opnemen, terwijl ons door de late kersvakantie niet drie, maar slechts twee schoolvakantieweken resten. Daarvoor zijn verschillende verklaringen:

“Op vakantie gaan was dit jaar eenvoudiger dan in 2020: er waren meer mogelijkheden om op reis te gaan, maatregelen werden overal in Europa versoepeld en zelfs jonge mensen werden al massaal gevaccineerd deze zomer. Toch zorgden de resterende maatregelen en de kwakkelzomer er blijkbaar voor dat mensen hun verlof opnieuw uitstelden. Sommige werknemers zullen door telewerk of tijdelijke werkloosheid ongetwijfeld ook minder behoefte hebben aan vakantiedagen”, zegt Heidi Verlinden, Research Project Manager bij Securex.

De groep werknemers die vandaag geen enkele dag wettelijk verlof meer over heeft, is groter bij bedienden dan bij arbeiders (16,8% vs 11,9%). Zulk verschil stellen we elk jaar vast, omdat arbeiders het vaak enkel met hun wettelijke verlofdagen moeten doen, terwijl bedienden daarnaast meer extralegale verlofdagen kunnen opnemen. Arbeiders nemen dan ook meer verlof zonder wedde dan bedienden.

Het mooie weer in september heeft toch een aantal werknemers nog wat verlof doen opnemen, waardoor de achterstand deels werd ingehaald. Vandaag hebben werknemers nog 25% meer vakantiedagen op te nemen dan in 2019, begin september was dat nog 29% meer dan op hetzelfde moment in 2019.

“Het blijft van elementair belang dat vakantie voldoende gespreid wordt: zeker wie veel werkdruk ervaart heeft af en toe nood aan een pauze om te herstellen en het risico op burn-out te beperken. Als iedereen tot het laatste moment wacht om vakantie in te plannen, komen bedrijven bovendien mogelijk in de problemen. Ondernemingen die verrassingen in december willen vermijden brengen de vakantieplanning best nu ter sprake”, adviseert Heidi Verlinden van Securex nog.

Els Vanderhaegen, Legal Expert bij Securex besluit: “Het is heel belangrijk dat iedereen zijn verlofdagen op tijd inplant, want wettelijke vrije dagen kan je niet overdragen naar volgend jaar. Bedrijven lopen het risico een administratieve of zelfs strafrechtelijke boete te moeten betalen als hun werknemers niet voor 31 december hun verlof opnemen. Het jaarlijks verlof is een recht dat werknemers niet kunnen weigeren, buitenwettelijke dagen kan je wel nog opnemen in het eerste kwartaal van volgend jaar.”


Bron: Securex – De steekproef omvat 11.101 bedrijven en 63.644 effectief voltijdse werknemers in de Belgische privésector die in 2021 recht hebben op 20 dagen wettelijk verlof. Bedrijven met meer dan 1.000 werknemers werden uitgesloten, net als werknemers wiens contract in de loop van 2021 startte of afliep. Deze resultaten zijn indicatief en gebaseerd op gegevens van het sociaal secretariaat van Securex. Werkgevers kunnen de komende weken nog wel correcties aanbrengen, maar voor dit soort gegevens is de kans zeer klein.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.