NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Nieuws

Belg neemt weer bijna evenveel vakantie als vóór corona.

In de eerste acht maanden van dit jaar, werd in totaal 6,5% van de werkbare uren niet gepresteerd omwille van vakantie. Dat is een duidelijke stijging ten opzichte van de coronajaren 2020 en 2021. De opname van vakantiedagen zit zo bijna opnieuw op het niveau van vóór corona. “Juli en augustus hebben de vakantiecijfers duidelijk opgekrikt”, aldus Acerta. Lezen

Coronacrisis doet de loonkloof licht verkleinen (en toch is dit geen goed nieuws)

De coronapandemie en de beschermende maatregelen hadden een enorme impact op de tewerkstelling in 2020. De impact op de loonkloof blijft echter beperkt en lijkt op het eerste zicht zelfs positief: de loonkloof verkleint licht ten opzichte van 2019. Maar de oorzaak blijkt minder goed nieuws: veel vrouwen met lage lonen waren namelijk niet aan het werk. Lezen

Sociale partners sluiten 3 nieuwe interprofessionele cao’s om flexibele werkregeling en jobzekerheid te verbeteren.

De Europese richtlijnen betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven (WLB) en transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (TPWC) worden binnenkort omgezet in Belgisch recht. Het wetgevingsproces wordt op dit moment afgerond. Intussen achtten de sociale partners het van essentieel belang om twee specifieke bepalingen van die richtlijnen door middel van interprofessionele cao’s om te zetten: het recht om te verzoeken om een flexibele werkregeling (artikel 9 van de WLB-richtlijn) en het recht om te verzoeken om een meer zekere en voorspelbare vorm van werk (artikel 12 van de TPWC-richtlijn). Lezen

Kmo denkt aan snoeien in kosten in Q4: meest populaire besparingen betreffen energie, maar ook personeelskosten.

De Belgische kmo’s (tot 250 werknemers) nemen uiteenlopende besparingen onder de loep. De meest populaire besparingen situeren zich op vlak van energie, maar door de gestegen loonkosten zullen deze niet volstaan. Dit blijkt uit een recente bevraging die SD Worx in september deed bij 573 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken. De stijgende loonkosten zijn de grootste uitdaging, zeker naarmate de kmo meer personeel telt. Lezen

WHO en IAO roepen op tot nieuwe maatregelen om mentale gezondheidsproblemen op het werk aan te pakken.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) hebben opgeroepen om concrete maatregelen te treffen om mentale gezondheidsproblemen bij de beroepsbevolking aan te pakken. Nieuwe wereldwijde WHO-richtlijnen inzake mentale gezondheid op het werk worden begeleid door praktische strategieën uiteengezet in een gezamenlijke nota. Lezen

Adecco start nieuw mobiel opleidingsprogramma voor heftruckchauffeurs in België om 4.000 vacatures in te vullen.

Uitzendgroep Adecco start in ons land een gloednieuw mobiel opleidingstraject voor heftruckchauffeurs en magazijniers. Het Zwitserse bedrijf heeft geïnvesteerd in drie grote, mobiele VR-simulatoren om jaarlijks meer dan 400 heftruckers en orderpickers voor de Belgische arbeidsmarkt op te leiden. Vandaag staan er 4.000 vacatures open in ons land en solliciteren er amper twee kandidaten per openstaande job, vaak zonder de juiste opleiding. Lezen

De Genderkamer lanceert een online syllabus tegen grensoverschrijdend gedrag.

Praten over grensoverschrijdend gedrag is niet makkelijk maar het is nodig zodat grenzen duidelijk worden en niet meer worden overschreden. Er is dringend actie en vooral veel meer openheid nodig. Daarom lanceert de Genderkamer, met de start van het nieuwe academiejaar: Syllabuse. Een online syllabus die grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs onder de aandacht brengt en als tool moet werken om het probleem bespreekbaar te maken. Lezen

Loonenquête : het gemiddeld brutoloon bedraagt 3.832 euro per maand.

Gemiddeld verdiende een werknemer die in 2020 voltijds werkte 3.832 euro bruto per maand. Bovendien is het loonverschil tussen voltijds tewerkgestelde vrouwen en mannen bijna volledig weggewerkt. In het Waalse Gewest verdienen vrouwen gemiddeld zelfs meer dan mannen. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van een loonenquête bij meer dan 130.000 werknemers bij Belgische bedrijven. Lezen

CFO’s willen kosten besparen vanwege recessiezorgen: 74% zijn van plan minder kantoorruimte te gebruiken.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van CFO’s kostenbesparingen doorvoert tegen de achtergrond van stijgende inflatie en recessiezorgen. Senior financial executives verwachten dat de economie de komende 12 maanden in een recessie terechtkomt en zijn ter voorbereiding daarop begonnen met kostenbesparingen, zo blijkt uit nieuw onderzoek (1) van IWG, ’s werelds grootste aanbieder van flexibele werkplekken. Onderzoek toont aan dat hybride werken bedrijven meer dan €10.000 per werknemer per jaar kan helpen besparen. Lezen

De nieuwe regels re-integratietraject 2.0 zijn van toepassing op lopende trajecten.

Op 20 september 2022 werd het KB inzake het zogenaamde “re-integratietraject 2.0” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De meeste regels treden in werking vanaf 1 oktober 2022. Dit is het eerste deel van nieuwe regels waarmee u rekening moet houden in uw beleid rond arbeidsongeschikte werknemers. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.