NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Nieuws

“Ontslag is nooit de insteek, maar soms een rechtvaardige – op basis van medische redenen – laatste oplossing.”

Naar aanleiding van het nieuws rond re-integratietrajecten, reageert externe preventiedienst Liantis met nuance. Volgens hen is het woord ‘ontslagmachine’ om verschillende redenen niet aan de orde. Lezen

Belgische Gen Z en millennials zien positieve trends op de werkplek, maar willen een beter evenwicht tussen werk en privé. Financiële stabiliteit is hun grootste zorg.

2023 Deloitte’s 2023 Gen Z and Millennial Survey onderzoekt hoe de ontwrichtende gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar het leven en de opvattingen van de respondenten hebben gevormd. Belgische Gen Z’s en millennials erkennen de vooruitgang op de werkvloer, maar kijken kritisch naar de rol die hun werk speelt in hun leven en zijn op zoek naar een beter evenwicht tussen werk en privé. Ze blijven bedrijven aansporen om veranderingen door te voeren op het vlak van mentaal welzijn (vooral Gen Z) en duurzaamheid (vooral millennials). Er ligt een enorme kans voor bedrijfsleiders om samen te werken met hun jongere werknemers, de leiders van de toekomst. Lezen

Mensen met een beperking nemen drie keer minder vaak deel aan opleiding.

54,6% van de Belgen tussen 18 en 69 jaar die zelf aangeven in heel goede gezondheid te zijn, nam het afgelopen jaar deel aan een opleiding. De kloof met wie een (heel) slechte gezondheid heeft, is groot: slechts 15,1% van hen neemt deel aan een opleiding. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van Statbel, op basis van de Enquête naar Volwasseneneducatie. Zowel formele als informele opleidingen worden meegerekend: van een bachelor of master tot een eenmalige webinar. Lezen

1 op 4 bedienden kregen dit jaar een bonus: gemiddeld bedrag is gestegen naar 6.000 euro.

Een kwart van de bedienden in ons land heeft dit jaar al een bonus gekregen. De meesten kregen een collectieve bonus van hun werkgever. Het gemiddeld bonusbedrag is dit jaar gestegen naar 6.000 euro, een absoluut record. Bij de arbeiders kreeg 1 op de 10 een bonus, voor een gemiddeld bedrag van zo’n 1.250 euro. Lezen

Aantal werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB ligt 15% hoger dan vorig jaar.

Op 30 november 2023 waren er 210.153 werkzoekenden zonder werk (WZW) ingeschreven bij VDAB. Dit aantal ligt 15% hoger dan vorig jaar. Meer specifiek zijn de voormalig niet-beroepsactieve WZW sterk toegenomen met 45%.1 De BIT-jongeren (+17%) en de overige WZW (+7%) zijn minder sterk gestegen. De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag zijn daarentegen gedaald met 2%. Lezen

Verlenging van datum van uitreiking van de koopkrachtpremie tot 31 maart 2024.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft de datum van uitreiking van de koopkrachtpremie te verlengen tot 31 maart 2024. Lezen

Meerderheid werknemers houdt zich niet langer aan werkdag van 9-tot-5.

Uit onderzoek van IWG blijkt dat 75% van de hybride werknemers flexibel werkt en zich niet langer houdt aan de traditionele kantoortijden. 70% zegt dat de mogelijkheid om dichter bij huis te werken voor hen de oplossing is om werktijden aan te passen. Lezen

Arbeidsmarkt: voor het eerst in vijf jaar vertrekken meer werknemers dan er aan nieuwe job beginnen.

Voor het eerst in vijf jaar zijn er meer werknemers met een vast contract vertrokken op hun job dan er werknemers aan een nieuwe job begonnen. Enerzijds vertrokken er meer werknemers op vraag van hun werkgever of in onderling overleg. Anderzijds vinden bedrijven door de krappe arbeidsmarkt minder snel geschikte kandidaten om openstaande vacatures in te vullen. Lezen

Aantal collectieve ontslagen piekt, net voor sociale verkiezingen. Uitbreiding van referentieperiode naar 120 dagen zou aantal werkgevers en werknemers in collectief ontslag verdubbelen.

Het voorstel van Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) wil onder meer de referentieperiode voor een collectief ontslag verdubbelen van 60 naar 120 dagen. SD Worx, die één op drie collectieve ontslagen begeleidde in 2022-2023, berekende de impact aan de hand van een re&eum l;le steekproef van ontslagen medewerkers in 2023. Het aantal werkgevers dat onder een collectief ontslag valt, zou verdubbelen, net als het aantal betrokken werknemers. In vergelijking met vorig jaar (januari-september) is het aantal effectieve aankondigingen reeds gestegen met 55%, nl. van 40 naar 62 werkgevers. Dat is ongebruikelijk in een jaar voor de sociale verkiezingen van mei 2024. Lezen

De naam ‘Ticket Restaurant’ verdwijnt – ​Belgische tak van Edenred kiest als eerste ter wereld voor nieuwe en duidelijkere naam.

De Belgische tak van de internationale dienstengroep Edenred zorgt voor een wereldwijde primeur. Vanaf december verdwijnt in ons land de naam ‘Ticket Restaurant’, de maaltijdcheque van Edenred. Maaltijdcheques worden zo ‘Edenred Maaltijd’, de cadeaucheques worden ‘Edenred Geschenk’. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.