NL | FR | LU
Peoplesphere

9% meer klachten op grond van genderdiscriminatie in 2020.

In 2020 ontving het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 9% meer klachten op grond van genderdiscriminatie dan in 2019. De voorvallen spelen zich vooral af op het werk en op een openbare plaats. Discriminatie van (aanstaande) moeders op het werk nog steeds een groot probleem. Opvallend is ook dat het aantal meldingen over intimidatie op het werk stijgt.

In 2020 betrof 40% van alle meldingen het domein werk. Deze meldingen gaan voornamelijk over de toegang tot werk (33%), de arbeidsvoorwaarden en verloning (31%) en de beëindiging van de arbeidsrelatie (22%). Meer dan één op de drie ontvangen meldingen (36%) in het domein werk betrof zwangerschap of moederschap. Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut, benadrukt: “Deze cijfers tonen aan dat discriminatie en ongelijke behandeling op grond van zwangerschap, moederschap of kinderwens ook in 2020 nog een groot maatschappelijk probleem waren”.

Stijging meldingen (seksuele) intimidatie op het werk

Nog steeds in het domein ‘werk’ is het opmerkelijk dat de meldingen over intimidatie op grond van geslacht alsook over seksuele intimidatie op het werk blijven stijgen (respectievelijk met 17% en 13%), en dat ondanks de sterke toename in 2020 van thuiswerk door de coronacrisis.

Stijging meldingen van seksisme op een openbare plaats

Ook wat betreft genderdiscriminatie in de openbare ruimte stijgt het aantal meldingen. Het maakt 15% uit van het totaal aantal meldingen die het Instituut ontving. Opmerkelijk is de stijging van meldingen over online grensoverschrijdend gedrag. Deze is deels toe te schrijven aan het feit dat het Instituut bevoegd werd om slachtoffers van wraakporno juridisch bij te staan door de wet van 4 mei 2020. Het aantal meldingen van straatintimidatie verdubbelde tegenover 2019. Voor Liesbet Stevens is het noodzakelijk om de middelen in de strijd tegen seksisme op een openbare plaats te bekijken. “De huidige wetgeving is te beperkt en staat niet toe om alle facetten van dit fenomeen aan te pakken”. Het Instituut ontving regelmatig meldingen over wijdverspreide seksistische uitspraken op een openbare plaats, waarvoor het niet kon tussenkomen. De huidige wetgeving vereist immers dat de seksistische uitspraken gericht zijn aan een welbepaalde persoon.

Wanneer ze gericht zijn naar vrouwen in het algemeen, kunnen ze bijgevolg niet worden bestraft. “Het is meer dan ooit nodig om efficiënt op te treden tegen seksistische uitspraken die de genderongelijkheid in de maatschappij versterken”, besluit Liesbet Stevens.

Bron : Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.