NL | FR | LU
Peoplesphere

Afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

Tot 30 juni 2022 kunnen werkgevers alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne aangeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en geldt een vereenvoudigde procedure voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid. Zo moeten werkgevers geen mededelingen van de tijdelijke werkloosheid versturen naar de RVA en volstaat het dat ze op het einde van de maand een aangifte sociaal risico (ASR scenario 5) verrichten met vermelding van het aantal uren tijdelijke werkloosheid.

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht kan ook worden toegepast indien er nog een aantal dagen per week kan worden gewerkt. Het begrip overmacht wordt dus ruim geïnterpreteerd (aangezien overmacht in principe impliceert dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk is).

Vanaf 1 juli 2022 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid en kan dus niet langer een beroep worden gedaan op de soepele procedure tijdelijke werkloosheid overmacht die vanaf maart 2020 van toepassing was.

Dat betekent onder meer dat de normale formaliteiten voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken (mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA …) moeten worden gerespecteerd en dat voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht opnieuw voldaan moet zijn aan de strikte definitie van overmacht (dat betekent onder meer dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk moet zijn).

Wat blijft van toepassing?

Een aantal versoepelingen die gedurende de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht werden ingevoerd blijven (tijdelijk) van toepassing:

  • Zo kunnen de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder eerst gedurende een bepaalde periode een aantal arbeidsdagen in loondienst te moeten bewijzen (net zoals dat voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid het geval is);
  • Tot 31.12.2022 is de werknemer vrijgesteld van het gebruik van een controlekaart C3.2A en moet de werkgever die dus niet overhandigen aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid. Aangezien er geen controlekaarten moeten worden afgeleverd, moeten ze ook niet worden ingeschreven in het (elektronische of papieren) validatieboek;
  • Tot 31.12.2022 moet de werkgever geen ASR scenario 2 afleveren indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen en enkel op het einde van de maand een ASR scenario 5 afleveren (aangifte van het aantal uren tijdelijke werkloosheid in de betrokken maand). Indien de werkgever zich beroept op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, wordt als code aard van de dag de code 5.1 (tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken) vermeld. De code 5.4 (tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) kan vanaf 1 juli 2022 niet langer worden vermeld indien het gaat om tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

 

Bron: RSZ

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.