NL | FR | LU
Peoplesphere

Akkoord over hervorming WEP+

De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van werkplekleren en de overgangsmaatregelen. Met de hervorming komt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters na intensief overleg met de sector op een aantal punten tegemoet aan hun bezorgdheden. De sector is op haar beurt bereid om de nieuwe systematiek een kans te geven. Met dit akkoord nemen de Vlaamse Regering en de sector de onzekerheid en de sociale onrust van de afgelopen weken weg, en geven ze duidelijkheid over de toekomst.

Een extra verlenging van 3 maanden van het huidige systeem, een subsidieregeling vanaf midden 2015 voor de leerwerkbedrijven en tegelijkertijd de start van een nieuw systeem via een overheidsopdracht vanuit de VDAB. Dat zijn de voornaamste elementen van de hervorming voor de WEP+-trajecten. Samen met de bevestiging dat ook de interne werkvloeren een toegestane methodiek zijn in het voortraject, komt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters tegemoet aan de belangrijkste bezorgdheid uit de sector: het behoud van de expertise bij de begeleiders.

Verlenging huidig systeem

De huidige WEP+-maatregel wordt verlengd tot 30 september 2015. Nieuwe instroom van werkzoekenden kan nog tot 31 maart 2015. Deze instroom aan nieuwe werkzoekenden valt nog onder het huidige systeem, met de huidige voorwaarden.

Nieuw instrument in twee fases

Vanaf 1 juli 2015 tot 31 december 2015 zal de VDAB de werkzoekenden in een tijdelijke subsidieregeling toeleiden, waarbij de leerwerkbedrijven instaan voor begeleiding en werkplekleren gebruikt wordt om hen tewerk te stellen in het normale economische circuit. Deze werkzoekenden zullen gedurende hun traject naar werk het statuut van werkzoekende behouden. Het gaat om 2500 werkzoekenden.

Vanaf 1 januari 2016 zal VDAB een overheidsopdracht starten, waarop naast de leerwerkbedrijven ook externe partners kunnen intekenen. Zij zullen werkzoekenden dan begeleiden om via werkplekleren de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. De VDAB staat in voor de toeleiding van werkzoekenden naar de partners.

Een traject heeft een gemiddelde doorlooptijd van 12 maanden, met een maximum van 18 maanden. De werkzoekenden behouden tijdens het traject hun statuut van werkzoekende. In het eerste jaar voorziet de VDAB 2500 trajecten, oplopend naar 5000. De overheidsopdracht is voorzien tot eind 2018, met een tussentijdse evaluatie.

Eerste stap in fundamentele hervorming

WEP+, PWA, art. 60, projectgesco,… Er zijn zoveel statuten en systemen voor (tijdelijke) werkervaring, dat het moeilijk is om het bos nog door de bomen te zien. Daarom werkt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters een concept uit voor een eengemaakt systeem van tijdelijke werkervaring, als opstap naar vast werk. Want het uiteindelijke doel blijft om zoveel mogelijk mensen aan een duurzame job te helpen in het normale economische circuit.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.