NL | FR | LU
Peoplesphere

Amper 19% van de Belgen gelooft dat de overheid de pensioenen zal kunnen blijven uitbetalen. Toch blijft de houding van de Belgen tegenover hun pensioen passief.

De pensioenhervormingen komen eraan. Hoe grondig deze zullen zijn, blijft nog onduidelijk. Maar wat wel vaststaat, is dat de Belgen nood hebben aan duidelijkheid en vertrouwen. Uit cijfers van de Financiële Gemoedsrust Barometer van levensverzekeraar NN, afgenomen bij 4000 Belgen, blijkt dat amper 19% gelooft dat de overheid de pensioenen zal kunnen blijven uitbetalen. En toch is de Belg niet goed geïnformeerd. 55% buist zich qua kennis over financiële pensioenplanning.

Het blijft voor meer dan de helft onduidelijk hoeveel ze moeten bijeen sparen voor hun pensioen. Een betere verspreiding van kennis én een duidelijk en realistisch pensioenbeleid waarbij billijkheid en betaalbaarheid voorop staan, zijn volgens levensverzekeraar NN essentieel om de Belgen een lang en gelukkig pensioen te bieden.

Er heerst heel wat onzekerheid bij de actieve Belgen over hun pensioen. Slechts 19% vertrouwt erop dat de overheid de pensioenen zal kunnen blijven uitbetalen. Vooral bij de jongste generaties is het vertrouwen zeer laag. Bij 35- tot 49-jarigen daalt het percentage naar 17%, bij 18- tot 34-jarigen zelfs naar 14%.

“Deze percentages zijn zeer laag. En dat is helaas niet nieuw. Duidelijkheid en kennisdeling zijn cruciaal. Maar ook: een realistisch pensioenplan vanuit de overheid waarbij betaalbaarheid en billijkheid voorop staan. Het zal veel politieke durf vragen, maar het is de enige manier om het vertrouwen terug te winnen bij de Belgen en hen toe te laten om zich correct voor te bereiden op de toekomst,” klinkt het bij Jan van Autreve, CEO van NN.

Want de onzekerheid bezorgt de actieve Belgen heel wat kopzorgen. 54% geeft aan zich zorgen te maken over zijn financiële situatie tijdens zijn pensioen. In de leeftijdscategorie 35- tot 49-jarigen is het percentage het hoogst (58%). Bij vrouwen stijgt het percentage verder tot 60%, ten opzichte van 53% bij mannen.
“Het besef dat we ons goed moeten voorbereiden voor ons pensioen stijgt naarmate we ouder worden, dat is logisch. Velen onder ons worden er een eerste keer mee geconfronteerd wanneer hun ouders op pensioen gaan. Dan zien we dat onze ouders een bijkomend spaarpotje nodig hebben, boven op hun wettelijk pensioen. Het bewustzijn stijgt, maar we hebben op dat moment niet altijd de financiële middelen om te sparen omdat we een lening af te betalen hebben en ook de opvoeding van de kinderen veel geld kost. Dat kan de nodige kopzorgen veroorzaken,” legt Bart Chiau, Senior Expert bij NN en professor aan de faculteit economie van de UGent, de cijfers verder uit.

Dan maar zelf sparen? Belg weet niet hoeveel.

De Belg blijft ongeïnformeerd op het gebied van financiële pensioenplanning. Amper 15% van de Belgen scoort zichzelf goed op kennis inzake pensioenplanning (= 8 op 10 of meer), 55% buist zichzelf. Rond de leeftijd van 50 jaar worden de zaken duidelijker, maar over het algemeen blijft de zelfscore op die financiële kennis zeer laag.
Dat maakt dat maar weinig Belgen kunnen inschatten wat voor een pensioenspaarpot ze moeten aanleggen. 54% van de niet-gepensioneerde Belgen geeft aan dat het niet duidelijk is hoeveel geld ze bijeen moeten sparen voor hun pensioen. Pas wanneer we de pensioenleeftijd naderen, klaart het op. Dan geeft iets meer dan de helft aan te weten wat ze nodig hebben. En dat is laat, te laat.

“Onze pensioenperiode wordt door onze stijgende levensverwachting almaar langer. En met een beetje geluk blijven we ook langer gezond en actief. Om die periode financieel te kunnen overbruggen moeten we ons dus tijdig voorbereiden. En ook al lijkt dat op je 20ste een ver van mijn bed show, de voorbereidingen moeten zo vroeg mogelijk starten. Wie pas aan zijn 50 jaar wakker schiet en start met plannen, heeft een trein gemist en loopt ook het effect van kapitalisatie mis. Hoe en hoeveel je moet sparen doorheen je leven en voor je pensioen zou je eigenlijk al op school moeten leren,” legt Bart Chiau van NN uit.
Los van het gebrek aan kennis moet er ook gewerkt worden aan de passieve houding van de Belg ten opzichte van zijn pensioenspaarplan. Want ondanks het gebrek aan vertrouwen in de overheid, nemen de Belgen het heft niet in eigen handen. Zo geeft 44% aan niet tevreden te zijn over zijn eigen spaarinspanningen voor zijn pensioen.

 

Bron : het onderzoek van levensverzekeraar NN, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville, werd online afgenomen bij 4415 Belgen. De onderzoekspopulatie bij elk meetmoment bestaat uit 18 tot 79-jarigen en is representatief voor België. De maximale foutenmarge bedraagt 3% per meting. In september 2021 zal de barometer herhaald worden om op lange termijn evoluties in kaart te kunnen brengen.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.