NL | FR | LU
Peoplesphere

De Belgische economische bedrijvigheid zou in het derde kwartaal van 2021 met 1,8 % toenemen.

De Belgische groei op kwartaalbasis kwam in het tweede kwartaal van 2021, volgens de huidige statistieken, uit op 1,7 %. Dit is 0,4 procentpunt boven de raming in de vorige Business Cycle Monitor maar vormt ook een sterk opwaartse herziening ten opzichte van de INR-flashraming van 1,4 %. De uitsplitsing naar vraagcomponenten strookte met onze verwachtingen. De groei werd geschraagd door een opleving van de binnenlandse vraag en met name de particuliere consumptie, terwijl de netto-uitvoer de groei afremde.

De groei van de particuliere consumptie zou in het derde kwartaal zelfs nog hoger uitvallen, vooral omdat ze tijdens de eerste weken van het tweede kwartaal nog werd gedrukt door verscheidene beperkende maatregelen. De meeste beperkende maatregelen werden, zoals gepland, geleidelijk opgeheven na Pasen, en in september ging de eindfase van het plan voor de beëindiging van die maatregelen in.

Hoewel de algemene indicator van het ondernemersvertrouwen over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn, blijft hij ruim boven het peil van vóór de crisis. Bovendien neemt de bezettingsgraad van het productievermogen nog toe. De bedrijfsinvesteringen zouden in het derde kwartaal opnieuw versnellen. De overheidsinvesteringen en de investeringen in woningen zouden eveneens verder stijgen.

De bijdrage van de netto-uitvoer tot de bbp-groei zou in het derde kwartaal opnieuw licht negatief uitvallen. De sterke binnenlandse vraag stimuleert de groei van de invoer, terwijl vooral de vertragende vraag in de verwerkende nijverheid de uitvoergroei op korte termijn zou beperken.

Het ‘BREL’-nowcastingmodel van de NBB voorspelt een groei op kwartaalbasis met ongeveer 1,2 % in het derde kwartaal van 2021, terwijl het ‘R2D2’-model wat optimistischer is, met een groeiraming van 1,4 %. De onzekerheid over die nowcastingmodellen is in de huidige omstandigheden buitengewoon groot: de enorme schok van de COVID-19-crisis vormt een uitdaging voor de raming van de gebruikelijke tijdreeksmodellen. Daarom moeten deze aan modellen ontleende ramingen worden aangevuld met informatie uit andere bronnen en met deskundig oordeel.

Zo zou het overloop-effect als gevolg van de snelle toename van de activiteit in de loop van het tweede kwartaal de groei in het derde kwartaal mechanisch hoger moeten duwen. Zelfs indien de activiteit in de tweede helft van de zomer reeds zou zijn vertraagd, schatten we dit effect sterk genoeg in om de kwartaal-op-kwartaalgroei min of meer stabiel te houden ten opzichte van het tweede kwartaal.

Al met al gaan we er momenteel, rekening houdend met andere informatie, van uit dat de Belgische economische bedrijvigheid in het derde kwartaal met 1,8 % zal toenemen.

 

Bron: Nationale Bank van België

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.