NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Digital

De relatie tussen extralegale voordelen en de loonkloof…

Het bruto maandloon van vrouwen ligt gemiddeld 20% lager dan dat van mannen. Eerder onderzoek wees dat al uit. Maar de kloof wordt nog groter als bij het brutoloon het variabele loon (bonussen, commissies, premies, loonbonussen en warranten) en de meest courante extralegale voordelen bijkomen (maaltijdcheques, forfaitaire onkostenvergoeding, groepsverzekering en bedrijfswagen). Lezen

Bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector. Lezen

Overdracht van personeelsleden van de RVA naar het Vlaams Gewest

De ministerraad keurde op voorstel van eerste minister Charles Michel en van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) naar het Vlaams Gewest. Lezen

Verschuiving van vaste naar flexibele loopbanen?

Is de ‘baan voor het leven’ verleden tijd? Zijn we geleidelijk aan tot een arbeidsmarkt gekomen waarbij werknemers zich minder lang binden aan eenzelfde werkgever of waarbij werkgevers door veranderende marktomstandigheden minder in staat zijn om stabiele, vaste jobs te garanderen? Kortom, wordt de flexibele loopbaan stilaan de nieuwe norm? Lezen

Ondertekend sociaal akkoord voor PC 200

Het PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden) vervangt vroegere PC 218 (Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden). Dit akkoord heeft een impact op 54.000 ondernemingen en ruim 450.000 bedienden. Het akkoord blijft binnen de krijtlijnen van een maximale loonkostenontwikkeling. Lezen

Verhoogde economische activiteit stimuleert werkgelegenheid

De Belgische economie groeide in het eerste kwartaal met 0,9% op jaarbasis. Dat blijkt uit het kwartaalrapport Q1 2015 van Federgon. Onder impuls van een verhoogde particuliere consumptie en een intensivering van de overheidsinvesteringen leverde vooral de binnenlandse vraag een positieve bijdrage tot de bbp-groei. Lezen

Lopen de werkgevers op het vlak van gezondheidszorg en invaliditeit vooruit op de sociale zekerheid?

De aanvullende plannen voor medische kosten en arbeidsongeschiktheid ten voordele van werknemers zijn gaandeweg geëvolueerd. Aon onderzocht bij 250 bedrijven hoe deze evolutie het loonbeleid van de werkgevers met betrekking tot deze twee verzekeringen beïnvloedt. De studie vormt een belangrijke benchmark voor de situatie vandaag. Lezen

Onvoldoende afstand van het werk tijdens vakantie

58% van de werknemers verklaart dat vakantie voor hen een pure noodzaak is om de werkdruk en de druk van het hectische dagelijkse leven van zich af te zetten. 1 op de 3 vertrekt zelfs uitgeput met vakantie. Toch heeft bijna de helft van de werknemers nog contact met het werk tijdens hun vakantie. Lezen

Werkaanbod blijft stabiel stijgen

De VDAB publiceerde de vacaturecijfers van mei 2015. Daaruit blijkt dat er 13.538 vacatures rechtstreeks gemeld werden aan de VDAB. Dit betekent een stijging van 5,7% in vergelijking met mei 2014. Lezen

Vrouwen nemen carrière stevig in handen

Vrouwen zoeken sneller naar alternatieve manieren om hun carrière een andere wending te geven dan mannen. Cijfers van VDAB illustreren dat bijna dubbel zoveel vrouwen als mannen de weg vinden naar loopbaanbegeleiding, waarin hun talenten in kaart worden gebracht door experts om daarna gelinkt te worden aan een realistische jobkeuze. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.