NL | FR | LU
Peoplesphere

De indexsprong is een feit

Op 27 april 2015 werd de Wet tot verbetering van de werkgelegenheid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Met deze wet wordt een blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex ingevoerd vanaf april 2015 totdat er een indexsprong van 2% is gerealiseerd.

De afgevlakte gezondheidsindex (het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de voorbije 4 maanden) wordt geblokkeerd op het niveau van maart 2015, zolang de referentie-index (het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden, vermenigvuldigd met 0,98) dit niveau niet overschrijdt.

Gedurende deze periode zullen tevens geen negatieve indexeringen plaatsvinden.

Daarbij bepaalt de wet dat de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking moet worden genomen voor de lonen, de wedden, de sociale uitkeringen, de toelagen, premies en vergoedingen, in alle wettelijke en reglementaire bepalingen, in alle individuele en collectieve akkoorden tussen werkgever en werknemer en in alle eenzijdige beslissingen van de werkgever, die voorzien in een koppeling aan een prijsindex.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.