NL | FR | LU
Peoplesphere

De inflatie daalt tot 0,36%, het laagste niveau sinds januari 2021.

De inflatie bedraagt in oktober 0,36% tegenover 2,39% in september en 4,09% in augustus. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 0,30%, tegenover 2,08% in september en 4,16% in augustus. De inflatie zonder energieproducten is gedaald tot 6,81%, tegenover 7,34% in september en 8,19% in augustus. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraag 6,55% in oktober, tegenover 6,95% in september en 7,70% in augustus.

Wat energie betreft, zien we sinds februari 2023 een negatieve inflatie, die deze maand -37,15% bedraagt ten opzichte van -28,73% vorige maand en -22.83% in augustus. Voor elektriciteit bedraagt de inflatie momenteel -50,7% tegenover -43,9% vorige maand. Deze bedroeg nog 35,5% in december. Voor aardgas gaat ze van -73.0% vorige maand naar -77.0% deze maand. In december bedroeg ze nog 73,1%. In vergelijking met vorige maand stegen de aardgasprijzen met 5,0% en daalden de elektriciteitsprijzen met 1,2%. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 11,3% gestegen in één jaar tijd. Deze sterke stijging is het gevolg van het einde van het effect op de CPI van de federale premie van 300 euro voor gezinnen die verwarmen met huisbrandolie. De motorbrandstofprijzen lagen 3,6% lager dan in oktober vorig jaar en daalden deze maand met 0,7% ten opzichte van vorige maand.

De inflatie voor de diensten daalt van 7,18% naar 7,09%. De inflatie voor huur is gestegen van 5,33% naar 5,84%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 8,98%, tegenover 11,15% vorige maand. Deze inflatie is sinds begin 2022 fors toegenomen. In januari 2022 bedroeg ze nog 2,26%.

Vooral de inflatie van oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is in het afgelopen jaar sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 9,4%. Voor vis is de inflatie nu 10,3%. De inflatie voor zuivelproducten is deze maand 13,6%. Die van brood en granen is 9,8%. De inflatie voor vlees bedraagt in oktober 8,0%. Sinds maart 2023 stellen we wel een geleidelijke afname van de inflatie vast voor de meeste voedingsproducten.

Toelichting over de indexniveaus

De consumptieprijsindex is in oktober 2023 met 0,44 punt of 0,34% gestegen tot 128,67 punten, tegenover 128,23 punten in september 2023 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in oktober met 0,78 punt en bedraagt 128,30 punten tegenover 127,52 punten in september. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in oktober 125,65 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 125,60 punten, werd hierbij overschreden. Dit betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in november met 2% worden verhoogd. De wedden in de openbare sector worden in december met 2% geïndexeerd. De vorige spilindexoverschrijding vond plaats in november 2022. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 128,11 punten.

De belangrijkste prijsstijgingen in oktober hadden betrekking op kleding, private huur, vlees, hoger onderwijs, fruit, aardgas en zuivelproducten. Alcoholische dranken, huisbrandolie, niet-alcoholische dranken en elektriciteit hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

 

Bron : Statbel

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.