NL | FR | LU
Peoplesphere

De werkloosheid evolueert

Vlaanderen telt eind oktober 230.079 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 5.493 of 2,3% minder dan vorig jaar. Het jaarverschil diept zich daarmee verder uit. De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (WZUA) dalen met 5,3%. Opmerkelijk is de sterke afname bij de BIT-jongeren (-18,7%). De vrij ingeschreven werkzoekenden (+19,7%) en de restgroep ‘Andere’ (+16,4%) klokken daarentegen hoger af. De wijzigingen in de werkloosheidsreglementering tekenen zich af in de evolutie naar categorie.

De evolutie naar leeftijd is eveneens ongelijk. Terwijl de jeugdwerkloosheid (-5,3%) en de werkloosheid bij de middenleeftijdsgroep (-4,5%) krimpen groeit het aantal werkzoekenden in de oudste leeftijdsgroep (+4,7%) als gevolg van de langere beschikbaarheid. Het aantal werkzoekende 60-plussers stijgt met 135,7% van 3.503 in oktober 2014 naar 8.258 in 2015. De leeftijdsgroepen 50 tot -55 (-4,3%) en 55 tot -60 (-2,9%) noteren daarentegen lager.
Het aantal kortdurige (-5,8%) werkzoekenden zakt. Idem dito voor de groep die 1 tot -2 jaar werkzoekend is (-6,9%) is. De zeer langdurige werkloosheid – langer dan twee jaar werkzoekend – groeit (+7,9%). De langere beschikbaarheid van 50-plussers tekent ook zich hierin af.

De daling manifesteert zich in alle Vlaamse provincies. West-Vlaanderen daalt het sterkst met 5,3%. Limburg (-1,3%) kent een beperktere daling.

Kenmerken Niet-Werkende Werkzoekenden Categorie

Vlaanderen telt eind oktober 230.079 NWWZ, dit zijn er 5.493 minder dan vorig jaar. De NWWZ omvatten de werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA), de werkzoekenden tijdens hun beroepsinschakelingstijd, de vrij ingeschrevenen en een reeks andere niet-werkende werkzoekenden:

– De WZUA’s zijn met 163.632 de grootste subgroep binnen de NWWZ en dalen op jaarbasis met 5,3%. Een aanpassing in de werkloosheidsreglementering verklaart mee de daling. Werklozen genieten een uitkering op basis van studies of van werk. De werkloosheidsuitkering op basis van studies – de zogenaamde inschakelingsuitkering – is beperkt tot 36 maanden, eventueel nog verlengd met 24 maanden in specifieke gevallen. De teller voor het berekenen van de periode van uitkeringen is op nul gezet begin 2012;

– Het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) daalt met 18,7%. Deze daling is deels het gevolg van de veranderde regels rond de beroepsinschakelingstijd, om aanspraak te maken op een uitkering moeten ze bepaalde studies gevolgd hebben. Jongeren die niet in aanmerking komen voor de beroepsinschakelingstijd kunnen zich inschrijven als vrije werkzoekende;

– De sterke toename van de vrij ingeschreven werkzoekenden (+19,7%) volgt deels uit de gewijzigde regels met betrekking tot de beroepsinschakelingstijd en –uitkering. Ook de actieve begeleiding van ontslagen werknemers tekent zich af. Werknemers die tijdens hun vooropzeg niet moeten werken kunnen zich immers registreren als vrij ingeschreven werkzoekende;

– Bij de restgroep ‘Andere’ (+16,4%) is er een eveneens een stijging. Deze groep omvat o.a. de werkzoekenden ten laste van het OCMW maar ook de deeltijds lerenden zonder baan.

Geslacht

Vlaanderen telt meer mannelijke (122.815) dan vrouwelijke werkzoekenden (107.264). Mannen staan voor 53,4% van de Vlaamse werkzoekenden.

Leeftijd

De groeiritmes variëren:

– De jeugdwerkloosheid daalt met 5,3%;

– De middenleeftijdsgroep krimpt met 4,5%;

– Het aantal werkzoekende 50-plussers groeit met 4,7%. De werkzoekenden moeten langer beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Dit tekent zich af in de oudste leeftijdscategorie, het aantal NWWZ in de leeftijdsgroep 60 en 65 jaar groeit met 4.755 eenheden of 135,7%. De 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen daarentegen dalen met respectievelijk 4,3% en 2,9%.

Studieniveau

De laaggeschoolden staan voor 45% van de Vlaamse werkzoekenden. Op jaarbasis daalt de laaggeschoolde werkloosheid met 1,5%. Ook de middengeschoolden (-2,2%) en de hooggeschoolden doen het beter dan 1 jaar geleden (-4,7%).

Werkloosheidsduur

53,3% van de Vlaamse werkzoekenden is kortdurig werkzoekend (minder dan 1 jaar), 17,3% is langdurig werkzoekend (tussen 1 en 2 jaar) werkzoekend, en 29,4% is zeer langdurig werkzoekend (meer dan 2 jaar). De zeer langdurige werkloosheid groeit, mede doordat oudere werkzoekenden langer beschikbaar blijven.

Origine

Vlaanderen telt 59.372 werkzoekenden met een migratieachtergrond of 25,8% van de geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone werkloosheid zit op een iets hoger niveau dan vorig jaar (+1,1%). Allochtone werkzoekenden worden door VDAB statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of EVA-landen. De VDAB krijgt deze gegevens uit het Rijksregister. De als Belg geboren derde generatie wordt niet gevat door deze definitie.

Arbeidsgehandicapten

13,9% of 31.950 van de Vlaamse werkzoekenden zijn arbeidsgehandicapt.

Regio

De Vlaamse werkloosheid nam het voorbije jaar af met 2,3%. De werkloosheid daalt in alle Vlaamse provincies. West- Vlaanderen kent met 5,3% de sterkste daling. Limburg (-1,3%) registreert een beperktere daling.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.