NL | FR | LU
Peoplesphere

Decreet doelgroepenbeleid definitief goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde het ontwerpdecreet doelgroepenbeleid van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters definitief goed. Het vernieuwde en vereenvoudigde doelgroepenbeleid concentreert zich op jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Het ontwerp wordt nu naar het parlement verstuurd.

In het Vlaamse Regeerakkoord werd afgesproken om het kluwen van doelgroepmaatregelen te ontwarren en beter af te stemmen op de Vlaamse arbeidsmarkt in een Vlaams Banenpact. De Vlaamse Regering koos drie doelgroepen: “Jongeren moeten zo snel als mogelijk aan een baan geraken. Hoe langer de eerste job op zich laat wachten, hoe groter hun afstand tot de arbeidsmarkt wordt en hoe moeilijker het wordt een job te vinden. Daarnaast kiezen we voor 55-plussers omdat we allemaal langer aan het werk moeten, als we ons sociaal systeem draaiende willen houden. En voor personen met een arbeidshandicap zorgen we voor een compensatie voor hun productieverlies.”

1. Jongeren

Om de focus te kunnen leggen op starters en intreders op de arbeidsmarkt stelt de Vlaamse Regering voor om de leeftijdsgrens op jonger dan 25 jaar te leggen. Daarnaast wordt de groep beperkt tot de laag- en middengeschoolden (zonder diploma hoger onderwijs). Indien de jongere alsnog een kwalificatie haalt, zal de werkgever de korting behouden.

2. 55-plussers

De doelgroepkorting voor 55-plussers zal gelden voor zowel aanwerving als retentie van werknemers.

3. Personen met een arbeidshandicap

Voor personen met een arbeidshandicap behouden we de huidige Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), met de huidige modaliteiten. In het kader van doorstroom van sociale economie naar het normaal economisch circuit voegen we wel een categorie toe: mensen met een psycho-sociale problematiek zoals beschreven in het decreet op collectief maatwerk.

4. Sectorale maatregelen

De Vlaamse Regering stelt het voortbestaan van de vier sectorale kortingen niet in vraag. De kortingen voor de baggersector, kunstenaars, onthaalouders en huishoudpersoneel blijven in hun huidige vorm en onder de huidige modaliteiten bestaan, al zal de regering wel zoeken naar efficiëntiewinsten waar wenselijk en mogelijk.

Bij de bevoegdheidsoverdracht van de doelgroepmaatregelen n.a.v. de 6de Staatshervorming, kreeg Vlaanderen met ongeveer 900 miljoen euro niet het volledige budget doorgestort. Om het geheel budgettair draagbaar te maken, moesten keuzes gemaakt worden.

Vlaams minister Muyters: “Eerst en vooral stonden vereenvoudiging en transparantie voorop. Van het bestaande kluwen van 36 verschillende maatregelen, keren we terug naar drie doelgroepen met vereenvoudigde bedragen. De hervorming moest ook activerend zijn en ervoor zorgen dat mensen hun afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijker overbruggen. Voor de drie doelgroepen focussen we op de privé-bedrijven, al kunnen bestaande maatregelen binnen de social profit en de lokale besturen overeind blijven, op voorwaarde dat het om een van de drie doelgroepen gaat. En uiteraard moest het geheel budgettair inpasbaar zijn.”

De concretisering van de hoogte van de RSZ-kortingen en andere details rond de looptijd en dergelijke meer worden verder in besluiten van de Vlaamse regering uitgewerkt, eens het decreet ook gestemd werd in het Vlaams Parlement.

Langdurig werkzoekenden zijn een ander zorgenkind van de Vlaamse arbeidsmarkt. Vlaams minister Muyters: “Uiteraard blijven langdurig werkzoekenden ook een belangrijke focusgroep. Voor hen heeft de federale regering al een lastenverlaging doorgevoerd, zodat de werkloosheidsval wat verder gedicht wordt. En vanuit Vlaanderen zetten we bij hen vooral in op werkervaring, zowel tijdelijk als via systemen zoals IBO.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.