NL | FR | LU
Peoplesphere

Diversiteit en inclusie winnen aan belang en staan hoog op de agenda bij 71% van Belgische bedrijven.

71% van de Belgische bedrijven hecht veel belang aan gelijkheid, inclusie en diversiteit (equality, diversity & inclusion – ED&I) op de werkvloer. Dat blijkt uit een grootschalig recent onderzoek in opdracht van Workday, leverancier van enterprise software, over heel Europa en bij meer dan 100 hr-professionals en bedrijfsleiders in ons land. Hoewel gelijkheid, diversiteit en inclusie aan belang winnen, staat een concrete uitwerking bij veel ondernemingen nog niet op punt. Voor 44% is aandacht voor ED&I cruciaal met het oog op het welzijn van de medewerkers. Er is nood aan relevante technologie ter ondersteuning van een duurzaam ED&I-beleid.

Bedrijven pakken tegenwoordig maar al te graag uit met de aanwerving van een Inclusion and diversity officer. Maar afgezien van het aankondigingseffect, hoe is het effectief gesteld met het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid in Belgische ondernemingen?

Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusie?

Terwijl diversiteit doelt op het ervoor zorgen dat de bevolkingsgroepen in de samenleving evenwichtig vertegenwoordigd zijn in een onderneming, is inclusie de attitude binnen de organisatie die ervoor zorgt dat elke bevolkingsgroep zich opgenomen voelt en toegang heeft tot dezelfde kansen. Ook in België zitten beide begrippen duidelijk in de lift, aangezien uit het onderzoek blijkt dat 71% van de bevraagden ED&I steeds belangrijker vinden. In Nederland is dit slechts 60%, terwijl in Italië, Duitsland, Spanje en Frankrijk dit percentage rond 80% ligt.

Wij geloven dat het versterken van gelijkheid, diversiteit en inclusie een voorwaarde is voor succes en groei”, zegt Dorien Roes, Country Manager Belux bij Workday. “We weten ook dat je dat niet van de ene op de andere dag realiseert. Verandering is een reis en gaat nooit snel of lineair. Het is interessant om te zien hoe Belgische bedrijven ermee omgaan in vergelijking met die in andere landen. Verder stelt meer dan driekwart (78%) van de bedrijven in België geld beschikbaar voor initiatieven op dit gebied en bijna een derde (28%) wil het budget daarvoor komend jaar verhogen.”

Het verschil tussen hr en business

De belangrijkste drijfveer (44%) voor Belgische respondenten om in te zetten op ED&I is het verbeteren van het algemeen welzijn van de medewerkers. Een ander belangrijk voordeel (39%) is dat dergelijke initiatieven leiden tot het aantrekken en rekruteren van een diverse workforce. Opvallend hier is dat hr-profielen (52%) een pak zwaarder tillen aan dit argument dan businessprofielen (24%).

Hoewel het duidelijk is dat het belang van ED&I verder toeneemt op de werkvloer bij Belgische bedrijven, stelt amper een vierde van de respondenten dat diversiteit in de eigen organisatie naar waarde wordt geschat. Meer nog, 19% stelt dat diversiteit wordt gebagatelliseerd en dat de nadruk ligt op de gelijkenissen en niet op de erkenning van verschillen. Hetzelfde percentage van de bevraagden geeft aan dat diversiteit aanschouwd wordt als polariserend en een bron van conflict tussen meningen.

Nood aan juiste technologie

Uit het onderzoek blijkt ook dat er, ondanks het besef van het belang van ED&I, voor veel bedrijven nog heel wat werk aan de winkel is. Zo geeft bijna vier op de tien (38%) bedrijven aan dat ze geen concrete diversiteitsstrategie hebben, noch de stappen hebben ondernomen om die uit te werken. Amper een vierde van de bevraagden zegt een prioriteit te maken van een ED&I-strategie. Het is duidelijk dat bedrijfsleiders de adoptie van een ED&I-strategie niet op eigen houtje kunnen versnellen. 34% geeft dan ook aan hiervoor op het engagement van de medewerkers te rekenen, terwijl ook meer investeringen of een dedicated budget (29%) en meer personeel om initiatieven te begeleiden (28%) belangrijke factoren zijn.

“Daarnaast speelt ook technologie een belangrijke rol. Maar liefst 93% van de Belgische bevraagden bevestigt dat ze technologie – vooral enquetetools en talent management tools – inzetten om inspanningen op het vlak van ED&I te ondersteunen. Toch geeft 45% van de Belgische bevraagden aan dat ze nieuwe systemen en software nodig hebben om de adoptie van een ED&I-strategie te ondersteunen. Voor Europa ligt het gemiddeld percentage met 58% nog een stuk hoger. Het belang van de juiste en innovatieve programma’s en applicaties is dus niet te onderschatten met het oog op duurzame diversiteit en inclusie op de werkvloer”, besluit Dorien Roes.

 

Bron: Workday – inzicht en feedback van meer dan 100 Belgische hr-professionals en bedrijfsleiders. De rondvraag kaderde in een grootschalig onderzoek in veertien Europese landen bij 2.200 hr-professionals en managers.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.