NL | FR | LU
Peoplesphere

EDF Luminus zoekt een Payroll Team Leader

EDFLuminus logo EDF Luminus zoekt een Payroll Team Leader. Hierna de volledige jobbeschrijving.

Missie

De Payroll Team Leader en zijn/haar team zijn samen met het sociaal secretariaat verantwoordelijk voor een correcte en tijdige loonverwerking voor alle medewerkers en van het stipt beheer van de personeelsadministratie.

De Payroll Team Leader is verantwoordelijk voor het dagelijks opvolgen, coachen, motiveren en ontwikkelen van zijn/haar team en staat in voor een continue optimalisatie van de resultaten van de afdeling door het nemen van initiatieven tot verbetering van de werking van het departement.

Verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse operationele organisatie van zijn/haar team: Dit houdt oa in het managen van de dagelijkse prioriteiten om een gelijkwaardige verdeling van de taken te bekomen en een optimale dienstverlening te realiseren. Als leider van het team de medewerkers gidsen en begeleiden doorheen transformatieprocessen.

Takenlijst

1. Het houden van coaching gesprekken om zowel de performantie als de motivatie op een hoog niveau te houden en het potentieel van de medewerker te ontwikkelen. Het afspreken en het opvolgen van actiepunten met medewerkers. Het stipt opvolgen van het evaluatieproces en de nodige actie ondernemen bij problemen;

2. Als verbindingsfiguur optreden tussen het team en het management: op een consistente manier de boodschappen van het management communiceren maar tegelijk ook een spreekbuis zijn van zijn medewerkers naar het management.

3. Inspirator zijn voor het creëren en in stand houden van een klantgerichte cultuur: Dagelijks werken aan een klantgerichte cultuur waar vragen van (interne) klanten op een effectieve en klantvriendelijke manier verwerkt worden.

4. Samen met de medewerkers complexe dossiers en projekten van A tot Z beheren.

5. De payroll processen op een structurele wijze optimaliseren, samen met het team.

6. Het verzorgen van een correcte loonadministratie: het ingeven van indiensten, uitdiensten, salariswijzigingen, wijzigingen persoonlijke gegevens, … in het loonsysteem SAP;

7. Het opvolgen van ziektes: ziektemeldingen ingeven in SAP, opvolgen van doktersattesten en werkhervattingen, inlichtingsbladen mutualiteiten;

8. Het administratief beheren van schorsingen (ouderschapsverlof, tijdskrediet, bevallingsrust …) door het invullen van de relevante documenten en attesten en het ingeven van deze informatie in SAP;

9. Het beheren van de timegerelateerde data in SAP (Flextime en CATS) alsook de vragen van de medewerkers hieromtrent oplossen;

10. Het volledige beheer van specifieke statuten zoals expats, split payroll en uitstappers;

11. Het administreren van de diverse verzekeringsdossiers binnen EDF Luminus: het up to date houden van de aansluitingen groeps- en hospitalisatieverzekeringen, alsmede het samenstellen/opvolgen van dossiers terzake – aangifte en opvolging van arbeidsongevallen,…;

12. Het correct en tijdig uitbetalen van de lonen via het loonssysteem, het berekenen en uitbetalen van vakantiegeld, eindejaarspremie, bonus, merit, warranten, stock options, …; en de administratieve opvolging van de verschillende plannen.

13. Het administratief beheren van de overige personeelsgerelateerde materies (kinderbijslag, inplannen medisch onderzoek, documenten uit dienst, maaltijdcheques, …);

14. Het beantwoorden van allerlei vragen van medewerkers betreffende personeelsadministratie;

15. Het creëren en onderhouden van ad hoc en standaard rapporten;

16. Het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande payroll procedures/processen om een optimaler beheer van de loonadministratie te verzekeren;

17. Zorgen voor een correcte toepassing van de sociale/fiscale wetgeving, de sectorregelgeving en de interne afspraken. Deze kennis steeds up-to-date houden;

18. Het betrokken zijn bij de diverse projecten (HR gerelateerde IT-projecten zoals een online verloftool, tijdsregistratiesysteem, ed)..

19. On site gaan om de vragen/problemen van de medewerkers op te lossen.

Vaardigheden

Integreren: via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
Werk organiseren: structuur aanbrengen in een veelheid aan verschillende taken door een prioriteitenlijst op te stellen en deze op een consequente manier af te werken binnen de gegeven tijd
Oplossingsgericht werken: onverwachte situaties opvangen en beheersen door, op basis van ervaring en kennis, mogelijke oplossingen af te wegen en door op eigen initiatief de taak op zich te nemen om de best passende oplossing te implementeren
Expertise overdragen: kennis, inzichten en expertise op een formele en informele wijze overbrengen op anderen, via specifiek georganiseerde sessies, via het delen van kennis met anderen en door de dingen voor te doen
Samenwerken: groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega’s bij te leggen
Klantgericht optreden: klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
Communicatie: Beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden om zijn communicatie aan te passen aan het functieniveau van de ontvanger.
Teamspirit & flexibiliteit zijn ook belangrijke vaardigheden voor het uitvoeren van deze functie.

Kennis

Minimum Bachelor niveau
Uitstekende kennis van de sociale wetgeving;

Ervaring

Een voorgaande werkervaring van 5-jaar in een soortgelijke functie is noodzakelijk;
Kennis van het werken met sociaal secretariaat SD Worx is een pluspunt.

IT-kennis

Goede kennis van MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
Kennis van het werken met SAP is een pluspunt.

Talen

o Zeer goed tweetalig (Frans,Nederlands)
o Noties Engels

Solliciteren ?

http://www.edfluminusjobs.be/fe/tpl_EDFLuminus01.asp?newms=ap&id=90775&aid=12607

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.