NL | FR | LU
Peoplesphere

Eén euro investeren in kinderarmoedebestrijding levert op lange termijn tussen de 5 en 9 euro op, volgens studie van Vlerick Business School.

In België heeft bijna één kind op vier een hoge kans om in armoede verzeild te geraken. Dat blijkt uit cijfers van UNICEF uit 2018. Eén euro investeren in de strijd tegen kinderarmoede, levert de maatschappij op lange termijn tussen de vijf en negen euro op. Het gaat hier om de totale financiële impact voor de overheid op lange termijn gebaseerd op belastinginkomsten en besparingen op kinderarmoede (over het hele leven tot aan het pensioen). Dat blijkt uit een nieuwe studie die Vlerick Business School heeft uitgevoerd in opdracht van kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano. Investeren in kinderarmoedebestrijding is in eerste plaats vanuit een sociaal standpunt, maar daarnaast ook vanuit een economisch oogpunt wenselijk.

“Met een minimale investering van 78.932 miljoen euro voor 2000 kinderen in armoede zou de overheid in de toekomst minstens 372.730 miljoen euro (5 keer) aan belastinginkomsten en besparingen op kinderarmoede kunnen verdienen gedurende het hele leven tot aan het pensioen”, zegt professor Dirk Buyens.

Kinderen uit armoede redden is in eerste plaats van groot belang voor het individu zelf, maar ook de maatschappij heeft baat bij kinderarmoedebestrijding. Investeren in kansarme kinderen en jongeren vergroot hun carrièrekansen en verkleint de kans op werkloosheid. Dat betekent ook dat deze personen door inkomstenbelastingen de maatschappij en economie mee ondersteunen, wat niet het geval is wanneer ze structureel in armoede blijven hangen als volwassene.

De economische impact van kinderarmoedebestrijding is enorm: één euro investeren in een kind in armoede, levert de overheid op lange termijn (over het hele leven tot aan het pensioen) tussen de vijf en negen euro op aan belastinginkomsten en besparingen op armoede (o.a. gezondheidskosten, werkloosheidsuitkeringen, kosten van criminaliteit gerelateerd aan armoede). Dat blijkt uit een uitgebreide kosten-batenanalyse uitgevoerd door drie studenten van Vlerick Business School: Amin Benhadda, Cuong Geerinck en Javier Mateos García. Zij berekenden in opdracht van kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano wat de economische omvang is van haar strijd tegen de armoede bij kinderen en jongeren in België.

2000 Pelicano-kinderen uit armoede helpen, levert 372 miljoen euro op ten opzichte van een investering van 78 miljoen euro

Kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano gaat al jaren de strijd aan met kinderarmoede. Ze doen dit door kinderen en jongeren via fondsen duurzaam financieel te ondersteunen tot het moment dat zij hun einddiploma behalen en actief worden in de maatschappij. Tegen 2025 wil Stichting Pelicano 2000 kinderen permanent uit de armoede halen. Met een minimale investering van 78.932 miljoen euro voor 2000 Pelicano-kinderen zou de regering in de toekomst minstens 372.730 miljoen euro (5 keer) aan belastinginkomsten (sociale zekerheid, BTW en inkomstenbelasting) en besparingen op kinderarmoede kunnen winnen over het hele leven tot aan het pensioen.

“De investering in preventie van kinderarmoede is vele malen goedkoper dan de kost die het gevolg is van kinderarmoede. Duurzaam investeren in kinderarmoedebestrijding is in de eerste plaats belangrijk voor de kinderen en jongeren zelf, maar ook de overheid en maatschappij kunnen hier blijvend vruchten van plukken”, vertelt Christiaan Hoorne, Algemeen Directeur bij Stichting Pelicano.

531.000 kinderen en jongeren leven op dit moment in armoede

Volgens Vlerick Business School en Stichting Pelicano is het belangrijk om deze opmerkelijke cijfers ook op nationaal niveau te verhogen. “Als de 531.000 kinderen en jongeren in België vandaag op volwassen leeftijd in een armoedesituatie blijven, betekent dit dat we op lange termijn (gedurende hun hele leven tot aan hun pensioen) een belastinginkomen van minstens 74.137 miljard euro verliezen aan de staat, om nog maar te zwijgen van de bespaarde armoedekosten door de overheid”, zeggen de studenten Amin Benhadda, Cuong Geerinck en Javier Mateos García.

“Het redden van kansarme kinderen zal hen in staat stellen om in de toekomst volledig bij te dragen aan de maatschappij en zo een belastbaar inkomen te hebben dat verloren zou kunnen gaan als deze mensen in armoede zouden blijven leven”, zegt Dirk Buyens, professor in strategische HR aan Vlerick Business School, die de studie begeleidde.

“We kunnen niet aanvaarden dat in een welvarend land als België, zoveel kinderen in armoede opgroeien. We zien bovendien dat de coronacrisis kwetsbare groepen zoals armen extra hard treft. Met een premie van 300 euro geven we die mensen op korte termijn extra ondersteuning, maar een aanpak op lange termijn is nodig. In het belang van zichzelf en van de hele samenleving, moeten kinderen van bij de start alle kansen krijgen om het beste uit zichzelf te ontwikkelen. Het interessante aan deze studie is dat ze ingaat op wat het talent van kinderen in armoede kan opleveren aan de hele samenleving, als het ten volle wordt benut.”, zegt Nathalie Muylle, Federaal Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een handicap.

“De coronacrisis zet de huidige situatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen verder onder druk. Dit rapport toont aan dat het niet alleen vanuit sociaal maar ook vanuit economisch oogpunt noodzakelijk is om te investeren in kinderarmoedebestrijding. Wij hopen dat er vanwege de overheden snel concrete en structurele acties voor de bestrijding van kinderarmoede komen. Een structureel beleid rond kinderarmoede dat investeert in sociale zekerheid, tewerkstelling, onderwijs en het woonbeleid zijn daarbij onmisbare sleutels”, aldus Christiaan Hoorne.

Het volledige rapport over de financiële impact van kinderarmoedebestrijding is beschikbaar op de website van Stichting Pelicano

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.