NL | FR | LU
Peoplesphere

De groei van de Belgische economie houdt beter stand dan verwacht

De Belgische economie ondergaat momenteel een groeivertraging, maar zou een recessie vermijden. De inflatiepiek zou achter ons moeten liggen. De koopkracht herstelt zich na een terugval in 2022. De jobcreatie, die vorig jaar zeer sterk was, verliest aan kracht. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwste economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor 2023.

De Belgische bbp-groei hield in de eerste helft van 2022 behoorlijk stand tegen de energiecrisis. De groeivertraging in de tweede jaarhelft was uiteindelijk gematigder dan enkele maanden geleden werd verwacht. Deze veerkracht van de Belgische economie was vooral te danken aan de particuliere consumptie en de uitvoer. Over het hele jaar zou het bbp met 3,1% zijn gegroeid.

In de loop van 2023 zou de economie geleidelijk vaart winnen, aangedreven door de consumptie van de gezinnen, terwijl de groei van de uitvoer vertraagt. De afkoeling van de inflatie en de nog steeds gunstige situatie op de arbeidsmarkt zijn de belangrijkste factoren die dit herstel ondersteunen. Desondanks zou de economische groei in 2023 beperkt blijven tot 1,0%.

De inflatie koelt af dankzij de lagere energieprijzen

De Belgische inflatie piekte in oktober 2022 (12,3%). Sindsdien zijn de aardgas- en elektriciteitsprijzen aanzienlijk gedaald, waardoor de inflatie in januari 2023 is teruggevallen tot 8,1%.

Deze recente daling verhult echter een sterke stijging van de onderliggende inflatie, als gevolg van prijsstijgingen voor bewerkte voeding en diensten. De inflatie voor deze producten en diensten zou in het eerste kwartaal van 2023 pieken en daarna geleidelijk afnemen. Met een negatieve bijdrage van elektriciteits- en aardgasprijzen vanaf februari 2023 zou de consumptieprijsinflatie dit jaar uitkomen op gemiddeld 4,5%, tegenover 9,6% in 2022.

Rekening houdend met de maatregelen die de regering op 6 februari aankondigde om de energiefactuur te hervormen, zou de volgende overschrijding van de spilindex in augustus 2023 plaatsvinden.

De koopkracht van de gezinnen herstelt zich

Het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen zou in 2022 gedaald zijn met 1,6%. Deze terugval is vooral toe te schrijven aan de hoge inflatie en de uitgestelde loonindexering, vooral voor werknemers die deel uitmaken van paritaire comités waarbij de lonen jaarlijks één keer worden geïndexeerd. Terwijl de inflatie afneemt, zal de indexering van de lonen en de sociale uitkeringen in 2023 haar volle effect bereiken. Mede ondersteund door de maatregelen die zijn genomen om de energiefactuur te verlichten en de jobcreatie in de periode 2022-2023 zou het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen dit jaar opveren met 4,2%.
De bedrijfsinvesteringen en de investeringen in woongebouwen nemen af

Het klimaat van onzekerheid en de rentestijgingen deden de bedrijfsinvesteringen afnemen met 1,9% in 2022. Hun terugval zou veel kleiner zijn in 2023 (-0,1%). De investeringen in woongebouwen namen daarentegen toe in 2022 (2,1%) dankzij hun hoge niveau in het eerste trimester. In 2023 wordt wel een daling verwacht van 1,5%.

De werkgelegenheidscreatie vertraagt

In 2022 werden 100 000 banen gecreëerd, ondanks de conjunctuurvertraging in het tweede semester. In 2023 zou de toename beperkt blijven tot 38 000 personen. De werkgelegenheidsgraad zou in 2023 slechts licht stijgen (tot 72,3% tegenover 72,0% vorig jaar). Net als vorig jaar wordt zijn toename afgeremd door de komst van Oekraïense vluchtelingen, die de bevolking op arbeidsleeftijd doet toenemen.

Igor Lebrun, Adviseur bij het Federaal Planbureau: “De Belgische economie heeft tot dusver blijk gegeven van een opmerkelijke veerkracht, ondanks de omvang van de prijsschok. Een recessie lijkt vermeden en de economische horizon zou in de loop van dit jaar geleidelijk moeten opklaren.”

 

Bron: Federaal Planbureau

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.