NL | FR | LU
Peoplesphere

Het glazen plafond, aan het verdwijnen of onverwoestbaar?

De belangrijkste oorzaak voor de economische groei van de laatste vijftig jaar is niet de verspreiding van nieuwe technologieën of de opkomst van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China), maar het steeds toenemend aantal vrouwen dat hun weg vindt naar de arbeidsmarkt. Toch zien we dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in het topmanagement van het merendeel van de bedrijven. Daarom zegt Peoplesphere: tijd voor actie!

Van de 6 miljoen banen die het voorbije decennium in Europa werden gecreëerd, worden er 4 miljoen ingenomen door vrouwen. 60% van de mensen met een universitair diploma zijn vrouwen en de kloof tussen man en vrouw blijft groeien. Bijna 80% van de aankoopbeslissingen worden door vrouwen genomen. De belangrijkste variabele om de concurrentiepositie van een land te bepalen, is zijn menselijk kapitaal. Als evenveel vrouwen dan mannen aan de economie zouden deelnemen, zou het bbp (bruto binnenlands product) van de Europese Unie met 14% toenemen! Vrouwen vertegenwoordigen een immense talentenvijver. Krijgen ze minder toegang dan mannen tot alle mogelijke functies in alle mogelijke beroepen, dan worden de beschikbare talenten slecht benut met een slechte ROI tot gevolg. Professionele gelijkheid is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid, maar ook van efficiëntie en resultaten. Dat is zowel het geval op macro-economisch niveau als binnen iedere onderneming.

Toch zijn de uitdagingen nog legio …

In het het Vrouwen aan de top – rapport van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen lezen we dat in de privésector 45% van de werknemers vrouwen zijn, waarvan slechts 30% een managementfunctie bekleedt. Er is sprake van een ‘lekkende pijplijn’: op elk niveau van de bedrijfshiërarchie werken minder vrouwen dan op het niveau er net onder. Het resultaat van deze afvalkoers is een zeer beperkte aanwezigheid van vrouwen in de hoogste regionen. Ondanks de quota die in 2011 werden gestemd (33% vrouwen tegen 2018), bedraagt het aandeel vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen slechts 16% en minder dan 10% in de directiecomités. In 61% van de beursgenoteerde bedrijven zetelt geen enkele vrouw in de raad van bestuur, 27% telt één vrouwelijke bestuurder en 11% heeft er twee of meer.

Zeker in de technologische sector is het probleem groot: door de erg lage instroom aan vrouwen aan de basis, kunnen slechts weinigen doorstromen naar de top.

Als vrouwen erin slagen om hogere functies in te nemen, bevinden ze zich vaak in afdelingen of diensten die als minder centraal en minder strategisch voor de organisatie (HR, administratie, communicatie enz.) worden beschouwd. Ze kunnen maar moeilijk doorstoten tot de meer strategische departementen (productontwikkeling, productie, verkoop, financiën enz.), wat hen de nodige zichtbaarheid zou geven om een directiefunctie aangeboden te krijgen.

Het (beperkte) aantal vrouwen in directiecomités is het rechtstreekse gevolg van hun positie binnen de betrokken onderneming. Dat is niet zo voor de raden van bestuur. Wie in het directiecomité zetelt, is erin geslaagd om op te klimmen in de hiërarchie en carrière te maken. De aanwezigheid van meer vrouwen op dat niveau laat niet alleen toe de vruchten te plukken van een winnende strategie in professionele gelijkheid, het is ook de beste manier om in de bestuursraden van andere ondernemingen eveneens meer vrouwen te krijgen. De helft van de bedrijven uit de BEL20 (de index van de twintig grootste ondernemingen op de beurs van Brussel) heeft geen enkele vrouw in zijn uitvoerend comité …

En dat is een gigantisch probleem, dat aangepakt moet worden. Om ook ons steentje bij te dragen, en de evolutie in een stroomversnelling te helpen, stapte Peoplesphere naar bedrijven om na te gaan wat zij al dan niet doen om de genderbalans in hun organisatie in evenwicht te brengen.

Lees het volledige artikel, en uiteraard het bijhorende dossier in Peoplesphere n°102! Nog niet geabonneerd? Klik hier!

Maïté Holvoet

Bron: JUMP

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.