NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Articles

Editoriaal – Bedrijfsfeesten: een lonende investering?

Heb je gezien hoe het aantal bedrijfsevenementen en -feesten begin juni toeneemt? In de beste tijden worden de troepen samengebracht voor een moment van intense euforie en wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om halverwege het boekjaar de balans op te maken en te proberen nieuwe energie op te doen voor de vakantie.
Laten we eens nadenken over het nut van deze gedeelde momenten die al onze medewerkers samenbrengen. Om dit relevant (en winstgevend) te maken, moeten we begrijpen wat werknemers echt willen… Lezen

Editoriaal – Het beheer van senioren in onze bedrijven: een algemene mobilisatie is nodig om een einde te maken aan waardeverspilling.

45 jaar oud. Dat is de leeftijd waarop je als senior wordt beschouwd. In het midden van een carrière die nog niet zijn hoogtepunt heeft bereikt, ben je al sociaal gebonden aan de neerwaartse helling. Het is gek. Het is ‘verboden’ om te discrimineren en ‘ongepast’ om een collega te straffen die over de houdbaarheidsdatum heen is (de uitdrukking is ironisch, voor het geval dat…). Maar in de praktijk is onze omgang met de leeftijdskwestie oneindig triest. Waarom blijven we onszelf dan beroven van een groot aantal rijpe talenten die vaak betrokken willen zijn bij projecten voor de toekomst in plaats van langzaam weg te glijden in routinematige opdrachten en verveling terwijl ze wachten tot de dingen voorbij zijn? Lezen

Editoriaal – Innovatie versus Obstinatie: het management is ongetwijfeld het grootste obstakel voor verandering in onze bedrijven.

Een van de kwaliteiten die we herkennen in succesvolle managers en ondernemers is doorzettingsvermogen. Het is wat hen in staat stelt om de lange termijn in ogenschouw te nemen en hun collega’s perspectief te bieden. Maar pas op… Dit vermogen om op lange termijn een groef te ploegen kan al snel uitgroeien tot een koppigheid die ons ertoe brengt doodlopende wegen in te slaan, of in ieder geval zonder echt groeipotentieel. En toch moeten we voortdurend innoveren. En ondanks het aantal methodes en seminars over dit onderwerp, lijkt het ingewikkeld om verandering deel te laten uitmaken van het dagelijkse leven van onze organisaties, die momenteel op zoek zijn naar stabiliteit of zelfs sereniteit. De eerste blokkerende factor is vaak het leiderschap zelf. Echt ? Lezen

Editoriaal – Talent Management: de toekomst ligt in het actualiseren van ‘oude waarden’

Hoe definiëren Japanse meester-ambachtslieden talent? Een gevoel van inspanning en doorzettingsvermogen. Duidelijk, schoon en precies. Omdat we allemaal voortdurend op zoek zijn naar inspiratie, nemen we even de tijd om hierover na te denken… Trouw, loyaliteit, nederigheid, doorzettingsvermogen, gevoel voor inspanning… Waarom richten we ons deze week op deze eeuwenoude ideeën? Misschien is het een onmiddellijke, onbewuste reactie op het dagelijkse gevoel van chaos en permanente crisis waar we het vorige week over hadden. Stellen deze ‘oude’ waarden ons gerust? Kunnen ze dienen om de troepen te mobiliseren – te beginnen met hun leden die onlangs de arbeidsmarkt hebben betreden – om een positieve dynamiek te reactiveren en perspectief te geven aan onze organisaties? Lezen

Editoriaal – Onze bedrijven in het hart van een gewelddadige samenleving: crisis en chaos worden het nieuwe normaal.

Samen leven… We hebben deze slogan altijd heel goed gevonden. Het is een perfecte uitdrukking van de missie die wordt omarmd door degenen die mensen willen verenigen rond een gemeenschappelijk project. Het is ook een eenvoudige formulering van wat onze belangrijkste dagelijkse uitdaging blijft. Vandaag de dag kan één woord, één houding, één gebaar genoeg zijn om de gevoeligheden van een groep mensen of zelfs een hele gemeenschap te beledigen. Ook onze bedrijven staan op scherp. Hoe hebben we zo’n niveau van hypergevoeligheid bereikt? En vooral, zijn onze collega’s bereid om samen te leven en te werken in deze sfeer van conflict? Lezen

Editoriaal – Is leidinggevende moed een vaardigheid die ontwikkeld kan worden of niet?

De afgelopen maanden zijn we vaak benaderd door organisaties die een gebrek aan leidinggevende moed zien in hun teams die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer van activiteiten. Gebrek aan besluitvorming bij incompetentie, geen feedback wanneer er fouten worden gemaakt, geen risico’s nemen wanneer de ‘klassieke’ oplossingen niet meer werken… Dit zijn de meest voorkomende symptomen van gedrag dat onze effectiviteit ernstig belemmert. En we hebben de neiging om de kwestie van leidinggevende moed te reduceren tot een gebrek (of overmaat!) aan testosteron, zonder er een genderkwestie van te maken. Maar dat is bij lange na niet genoeg. We nodigen je uit om nog een andere weg te verkennen… Lezen

Editoriaal – Opleiding en regelgeving zijn geen goede vrienden (en dit is niet alleen een kwestie van ondernemersvrijheid).

Wie zei dat we niet langer in staat zijn om consensus te bereiken in onze samenleving? De federale regering heeft dit huzarenstukje nog maar eens geflikt door de invoering van de Federale Leerrekening erdoor te drukken en zo unaniem verzet te winnen tegen een nieuwe maatregel om de administratieve complexiteit te verminderen. Een aantal zaken die centraal staan in onze organisaties (maatschappelijke verantwoordelijkheid, gendergelijkheid en dus het ontwikkelen van vaardigheden, etc.) passen niet binnen de beperkingen van een overvloed aan regels. Deze botsen met de vrijheid van ondernemerschap en de steeds grotere behoefte aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt. In dit geval worden we belaagd door wetten die niet uitvoerbaar zijn. Dus wat doen we? Lezen

Editoriaal – Ik geloof nog steeds in het terugbrengen van meritocratie op de voorgrond.

De vraag van deze week: werkt het meritocratiemodel nog? Laten we eens kijken naar de realiteit op het terrein… Een groot aantal bedrijven en verenigingen worstelt met de herziening van hun beloningsbeleid, zodat prestaties en vaardigheden meer gewaardeerd worden dan anciënniteit. De vraag hoe de bijdrage van elk individu te beoordelen en te belonen blijft een netelige kwestie voor het lokale management.
Puur rationeel gezien is dit niet te verklaren. Deze problemen moeten snel worden opgelost op basis van de verdiensten van onze werknemers. Lezen

Editoriaal – Het collectief is niet altijd intelligent, verre van dat…

Waarom inzetten op collectieve intelligentie? Er is immers geen garantie dat wanneer we mensen bij elkaar zetten, in dezelfde ruimte of aan hetzelfde project, we een geweldige tijd zullen hebben met denken of creëren… Kuddes zijn vaak onproductief en soms zelfs dom. Wat is dan het kostbare geheim dat een team sterker maakt dan de som der delen? Wat is de magische formule die de alchemie creëert binnen een groep, die leidt tot wat we collectieve intelligentie noemen? Lezen

Editoriaal – Zingeving, waarden en afstand. De generaties lijken zoveel op elkaar als ze tegenover recruiters staan…

Het is een onontkoombaar feit. Er is altijd wel een moment tijdens een wervingsgesprek waarop de potentiële toekomstige werknemer je uitlegt dat hij/zij op zoek is naar zingeving en dat dit (uiteraard) de reden is waarom we tegenover elkaar staan. En dit geldt voor alle generaties, niet alleen voor degenen die de arbeidsmarkt betreden en van wie ons wordt verteld dat ze anders zijn, ook al is dat niet zo. We gruwen van de vraag naar de betekenis… We zien het gewoon als een kolossaal cliché. Wil je weten wat er schuilgaat achter de kant-en-klare zinnen die sollicitanten ons voor de voeten werpen? Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.