NL | FR | LU
Peoplesphere

Wat is de rol van het wettelijk pensioen? 1 op 2 Belgen vindt dat het enkel essentiële uitgaven moet dekken en burgers uit armoede moet houden.

Moet het wettelijk pensioen ons een comfortabel leven geven of uit armoede houden? Dat is de vraag die levensverzekeraar NN aan 1025 Belgen stelde. De resultaten tonen een tweesplit. Gemiddeld vindt 49% van de Belgen dat we met ons wettelijk pensioen een comfortabel leven moeten kunnen leiden, in lijn met ons leven voor pensionering. Voor de andere 50% is het wettelijk pensioen een manier om de kosten voor essentiële zaken in het leven te dekken of mensen uit armoede te houden.

Met het voorstel om de minimumpensioenen op 1500 euro te laten landen na een volledige loopbaan, lijkt de de overheid de stok in twee te breken en kiest het geen kamp. De vraag is maar hoe duurzaam en betaalbaar dit is op lange termijn. Een goede combinatie tussen een wettelijk en aanvullend pensioen biedt voor vele werknemers en zelfstandigen een passend antwoord.

Gevraagd: duidelijke rol voor het wettelijk pensioen.

Uit de cijfers blijkt dat er geen eenduidige rol toegedicht wordt aan het wettelijk pensioen. De helft van de Belgen ziet het als een manier om hen uit armoede te houden of om te garanderen dat we de essentiële zaken in het leven kunnen kopen. Voor de andere helft dient het om een comfortabel leven te kunnen leiden, in lijn met de levensstandaard van voor pensionering.

Hoewel de verdeling over het algemeen 50-50 blijft, zien we bepaalde uitschieters. Ambetenaren zien het wettelijke pensioen meer als een manier om een comfortabel leven te leiden, in lijn met de levensstandaard voor pensionering. Aangezien ambtenaren geen aanspraak kunnen maken op een aanvullend pensioen, en dus in grotere mate afhankelijk zijn van het wettelijk pensioen, is het logisch dat zij hier meer op rekenen dan anderen.

Bij jongeren zien we het tegenovergestelde, zij zien het wettelijke pensioen meer dan andere groepen als een manier om mensen uit armoede te houden.

Levensverzekeraar NN gaat ervan uit dat de Belgen, en al zeker werknemers of zelfstandigen, niet volledig op het wettelijk pensioen mogen rekenen om een comfortabel leven te kunnen leiden na pensionering.

1800 EUR/maand voor een comfortabel pensioen

Begin 2020 kreeg een werknemer gemiddeld een brutopensioen van 1311,79 euro als man en 1024,81 euro als vrouw1. Dat lijkt voor de Belgen niet voldoende te zijn om een comfortabel leven te leiden na pensionering, in lijn met de levensstandaard voor pensionering. Daarvoor is er volgens de respondenten een maandelijks wettelijk pensioen van 1800 euro netto nodig.

Om een luxueus leven te kunnen leiden stijgt dit bedrag naar 3000 euro. Om te vermijden dat iemand in armoede belandt, is er volgens de Belgen 1000 euro per maand nodig. Voor de essentiële zaken stijgt dat naar 1200 euro.

Opvallend, het gemiddelde van het bedrag dat de Belgen opgeven om een comfortabel leven te leiden en dat om essentiële zaken te kunnen betalen, is net 1500 euro. Dat is het bedrag dat de overheid nastreeft als minimumpensioen na een volledige carrière.

“Ik pleit voor een verbreding (zoveel mogelijk mensen van een aanvullend pensioen laten genieten) en verdieping (een voldoende hoog aanvullend pensioen voor iedereen) van het aanvullend pensioen. Een goede combinatie tussen het wettelijk en aanvullend pensioen blijft immers belangrijk. Enkel zo kan het pensioen betaalbaar blijven voor de volgende generaties. Het wettelijk pensioen moet dan vooral volstaan om basiskosten te dekken. Het aanvullend pensioen zorgt voor een comfortabel leven. Op die manier spreid je verantwoordelijkheid over verschillende actoren en leg je minder druk op de overheid en de komende generaties. Het is aan het beleid om nu met een duurzaam en realistisch plan te komen, ” verklaart Jan Van Autreve, CEO van NN Belgium.

Rol van het aanvullend pensioen wint aan belang

FSMA en MyPension toonden al aan dat de Belg vragende partij is om meer informatie te ontvangen over het aanvullend pensioen. Zoals het woord zelf al zegt, vult het aanvullend pensioen het wettelijk pensioen aan. De rol van het aanvullend pensioen focust op het bieden van een financieel comfortabel leven na pensionering.

De waarde daarvan dringt ook door tot bij de Belgen. Zo kregen de respondenten het volgende dilemma voorgelegd: stel dat je van je werkgever mag kiezen tussen een loonsopslag of diezelfde opslag maal 2 of 3 voor je pensioenplan, wat zou je doen?

38% zou voor een onmiddellijke loonsopslag gaan, 50% kiest voor de stijging van het aanvullend pensioen.

“Als er duidelijkheid komt over de toekomst van het wettelijk pensioen, weet de Belg ook hoe hij de andere pijlers moet inrichten. Want je pensioen financieren, is meer dan alleen je wettelijk pensioen of pensioensparen. Het is een goede combinatie van de verschillende pensioenpijlers die de Belgen meer zekerheid kan geven om na pensionering een comfortabel leven te leiden. Ook voor de overheid is het een goede zaak. Het ontneemt hun het risico om te voorzien voor de betaling van hogere pensioenen. Dit is dan de verantwoordelijkheid van het individu en de verzekeraars, wat de betaalbaarheid voor de overheid ten goede komt,” klinkt het bij Jan Van Autreve, CEO van NN Belgium.

 

Bron: het onderzoek van levensverzekeraar NN, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville, werd online afgenomen bij 1025 Belgen tussen 30 augustus 2021 en 8 oktober 2021. De onderzoekspopulatie bij elk meetmoment bestaat uit 18 tot 79-jarigen en is representatief voor België. De maximale foutenmarge bedraagt 3.1% per meting.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.