NL | FR | LU
Peoplesphere

Kostenvergoeding voor PC en internetverbinding thuis: de RSZ

De RSZ aanvaardt dat als een werknemer zijn eigen PC en/of internetverbinding voor professionele doeleinden gebruikt, de werkgever de kosten daarvan vergoedt zonder dat de werkgever de werkelijk door de werknemer gemaakte kosten dient te bewijzen. Deze kostenvergoeding is vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Dat verduidelijkte de RSZ, zo laat het gespecialiseerde advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse weten.

Administratieve instructies RSZ – 2014/03 – Tussentijdse instructie 24 oktober 2014,

De RSZ aanvaardt dat een werkgever de kosten voor PC (met randapparatuur en software) en/of internetverbinding (en abonnement) die voor professionele doeleinden gebruikt worden, vergoedt op basis van een forfait van 20 euro per maand voor de PC en 20 euro per maand voor het internet zonder dat de werkgever de werkelijk door de werknemer gemaakte kosten dient te bewijzen. Deze kostenvergoeding is dan, zoals elke kostenvergoeding, vrijgesteld van RSZ-bijdragen.

De RSZ verduidelijkt in de ‘tussentijdse instructuie’ van 24 oktober 2014 (link) wel dat het genoemde forfait kan wel enkel gebruikt worden op voorwaarde dat:

  • de werknemer zijn eigen PC en/of internetverbinding wezenlijk en op regelmatige basis gebruikt voor professionele doeleinden (bv. één dag per week, meerdere keren per week een paar uur, één week elke maand, …),
  • Het bewijs leveren van dat “wezenlijk en regelmatig gebruik” is niet evident. Om eventuele discussies te vermijden, lijkt het ons daarom nuttig in de overeenkomst met de werknemer uitdrukkelijk te bedingen dat de werknemer verondersteld wordt minstens één dag per week of meerdere keren per week een paar uur of één week elke maand of …te werken via eigen PC en/of internetverbinding.
  • de werkgever niet ook nog op een andere manier tussenkomt in deze kosten (bv. door een deel van de aankoopprijs van de PC ten laste te nemen).

Op deze manier hanteert de RSZ dezelfde bedragen als de fiscale administratie (zie de fiscale circulaire over telewerk Ci.RH.241/616.975 van 16 januari 2014).

Indien de werkgever aan een werknemer die voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden, een hoger forfait wil toekennen, moet hij dat volledig kunnen verantwoorden. Kan hij dat niet dan is het gedeelte van de vergoeding dat 20 euro per maand overschrijdt, onderworpen aan RSZ-bijdragen.

Voor werknemers die hun eigen PC en/of internetverbinding slechts occasioneel gebruiken (bijvoorbeeld af en toe ’s avonds een verslag maken of documentatie nalezen), geldt het forfait van 20 euro niet. Indien de werkgever die kosten wil vergoeden met een bijdragen-vrije kostenvergoeding, moet hij de hoogte van de vergoeding die hij toekent kunnen verantwoorden.

Zoals vermeld kan het bedoelde forfait niet gebruikt worden wanneer de werkgever ook nog op een andere manier tussenkomt in de kosten van PC en/of internet. Dat is het geval wanneer de werkgever tussenkomt in de aankoopprijs die door de werknemer wordt betaald voor de aankoop van een geheel van persoonlijke computer, randapparatuur en printer, internetaansluiting en internetabonnement, alsook de voor de bedrijfsvoering dienstige software in het kader van een door de werkgever georganiseerd PC-privéplan. Deze tussenkomst is immers, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld van RSZ-bijdragen (zie www.sociaalcompendium.be). Stelt de werkgever gratis een PC en/of internetaansluiting en internetabonnement ter beschikking van zijn werknemer voor persoonlijke doeleinden, dan vormt dit een voordeel in natura waarop RSZ-bijdragen verschuldigd zijn. De waarde van dit voordeel in natura wordt evenwel forfaitair geraamd conform de in de RSZ-wetgeving ingeschreven regels.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.