NL | FR | LU
Peoplesphere

Lichte stijging van de totale werkloosheid, sterker bij de Brusselse jongeren.

Brussel telt in april 2023 opnieuw minder werkzoekenden met een uitkering. In vergelijking met april 2022 gaat het om een daling van 3,4%. Het totale aantal werkzoekenden stijgt wel, tot 86.836 werkzoekenden. Dat is een toename met 2,8% vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Actiris ontving de voorbije maand 5.992 werkaanbiedingen en verspreidde in totaal 98.571 vacatures.

Eind april telt het Brussels Gewest 86.836 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,1%. Dat komt neer op een stijging op jaarbasis (+2.377 personen, +2,8%). Op maandbasis noteren we ook een lichte daling van 1.196 personen (-1,4%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 23,1%. Brussel telt 8.919 jonge werkzoekenden in april 2023, oftewel 722 personen meer dan een jaar geleden (+8,8%).

De werkloosheidsgraad

Eind april 2023 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,1% (14,5% voor de mannen en 15,9% voor de vrouwen). In april 2022 bedroeg de werkloosheidsgraad 14,7%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2020 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind april 2023 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 86.836 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ).
Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+2.377 personen, +2,8%). De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand april 7.750 personen (6.018 herinschrijvingen en 1.732 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 8.946 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 1.196 personen (-1,4%).

Het Brussels Gewest telt 51.016 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.739 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 30.081 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven. In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.
Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 86.836 ingeschreven NWWZ in april 2023 waren er 13.978 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 16,1% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 8.919 jonge NWWZ, zijn er 2.466 gebruikers van het OCMW, hetzij 27,6%.

We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 3,4%. We stellen een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+905 personen, +18,7%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 12,2%.

Daling van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen

Actiris ontving in april 2023, 5.992 werkaanbiedingen (WA) rechtstreeks. Dit is een daling van 13,1% vergeleken met april 2022. Zonder rekening te houden met de werkaanbiedingen van het type “Interim” blijft het aantal lager dan in april 2022 (-11,0%).
Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij ook de ontvangen werkaanbiedingen van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een lichte daling van -2,5% t.o.v. de vorige maand (de variatie ten opzichte van vorig jaar is niet beschikbaar).

 

Bron: Actiris – views.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.