NL | FR | LU
Peoplesphere

Liefde op de werkvloer: wat kan en wat niet?

De wegen van de liefde zijn ondoorgrondelijk. Vaak kies je niet op wie je verliefd wordt maar gebeurt het gewoon. Ook op de werkvloer worden collega’s soms geraakt door de pijlen van Cupido. Maar wat dan? Hou je de relatie best angstvallig verborgen op het werk uit vrees voor sancties of ontslag? Hr-dienstverlener Liantis geeft gouden raad naar aanleiding van Valentijn.

Een werkgever kan relaties op de werkvloer niet zomaar verbieden. Verliefde werknemers mogen zich immers beroepen op de bescherming van hun privéleven: dat recht geldt ook op het werk. Als de werkgever in het arbeidsreglement toch een verbod op relaties tussen collega’s laat opnemen, is dat dus niet afdwingbaar.

Geen vrijgeleide

Toch is het niet omdat de werkgever geen verbod kan laten gelden, dat hij of zij niet mag tussenkomen als een relatie tussen collega’s voor problemen zorgt. “Als de relatie een impact heeft op de algemene werking en/of het naleven van de arbeidsovereenkomst, kan de personeelsmanager of werkgever ingrijpen. In de eerste plaats kan er over de situatie worden gepraat maar als dat niet helpt, kan de leidinggevende verdere maatregelen nemen,” vertelt Matthias Debruyckere van het kenniscentrum bij Liantis. “Eén van de twee verliefde collega’s kan bijvoorbeeld overgeplaatst worden naar een ander departement waar hij of zij een gelijkwaardige functie uitoefent.”

Tortelduifjes kunnen zich dus niet alles permitteren op de werkvloer. Zo kan de werkgever in bijzondere omstandigheden zelfs overgaan tot ontslag om dringende redenen. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als collega’s onzedelijk gedrag vertonen op de werkvloer.

Ongewenst gedrag

Niet alle avances of vleierige opmerkingen op de werkvloer vallen in goede aarde. De grens tussen opdringerige toenaderingen en grensoverschrijdend, seksueel gedrag is erg dun. Ongewenste intimiteiten uiten zich vaak in oneerbare uitspraken. ‘Amai, je bent goed voorzien. Je partner mag van geluk spreken’, bijvoorbeeld. Daarnaast kan het ook gaan om grensoverschrijdend gedrag zoals te vaak langs een bureau of werkplaats passeren, langdurig staren of ongepaste gebaren maken.

Niet enkel vrouwelijke slachtoffers

Bovendien gaat het niet alleen om vrouwen die het slachtoffer worden. Ook mannen krijgen soms te maken met flirterig gedrag van collega’s. Sommige leidinggevenden laten bewust de deur van hun bureau openstaan om niet onterecht beschuldigd te worden door collega’s van ongewenst gedrag.

“Sowieso is het belangrijk om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer altijd ernstig te nemen”, klinkt het bij Liantis. “Slachtoffers worden aangetast in hun fysieke en/of psychische integriteit en kunnen hierdoor te maken krijgen met lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen.”

Welke stappen kan een medewerker nemen bij ongewenst gedrag?

De eerste stap is dat de medewerker zelf een duidelijk signaal geeft dat hij of zij dit niet apprecieert en wil dat het stopt. Vaak denkt de andere partij immers dat hij of zij niet echt iets verkeerd doet. Soms meent de ene medewerker zelfs dat de andere collega de aandacht leuk vindt.
Als het niet werkt om het probleem rechtstreeks aan te kaarten, neemt de medewerker het best contact op met een leidinggevende. Komt er geen oplossing? Dan kan de collega altijd ten rade gaan bij de vertrouwenspersoon op het werk of de externe preventiedienst. Dan kunnen beide partijen gehoord worden. Vaak stopt het ongewenst gedrag in deze fase.
Mocht het ongewenst gedrag hierna nog steeds niet ophouden, kan de preventie-adviseur psychosociaal welzijn op vraag van betrokken medewerker samen met de andere partij rond de tafel gaan zitten om tot concrete afspraken te komen. Zo kan er bijvoorbeeld bepaald worden dat de ene collega niet telkens mag binnenwandelen in het kantoor van de andere.
Ten slotte is het belangrijk dat de situatie goed opgevolgd wordt door de onderneming zelf. Dat vraagt wat tijd maar het opnemen van die verantwoordelijkheid zorgt voor een blijvend resultaat.

Bron: Liantis

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.