NL | FR | LU
Peoplesphere

Maaltijdcheques in het oog van de storm

Deze week stak het wetsvoorstel en debat rond de afschaffing van maaltijdcheques weer de kop op. Misschien wel wat verrassend met een regering die zich richt op sociaal-economisch herstel. De sociale partners verwijten de coalitiepartners de effecten op tewerkstelling en consumptie te verwaarlozen.

In het verleden werd reeds overeengekomen door de sociale partners dat maaltijdcheques geen loon vormen. In maart 2014 hebben de sociale partners een gezamenlijk advies voor de papieren maaltijdcheques opgesteld rond de omschakeling naar een elektronische kaart, teneinde de administratieve lasten en kosten te beperken. De vereniging VIA (Voucher Issuers Association) waarschuwt nu voor een hele waaier aan negatieve consequenties van een volledige afschaffing van de maaltijdcheques.

Fiscale impact: prijskaartje voor de overheidsfinanciën geschat op 2 miljard euro

De fiscale gevolgen van een vervanging van de maaltijdcheques door een netto-vergoeding werden door de Nationale Arbeidsraad voorgelegd in zijn advies 1896 van 25 februari 2014. De kost van de vervanging werd op twee miljard euro geschat door de FOD Financiën. Het budgettaire risico werd tevens bevestigd door expert-fiscalisten.

Economische impact : een verlies van 400 miljoen euro aan binnenlandse consumptie

Indien maaltijdcheques zouden vervangen worden door een netto-vergoeding, dan zou de binnenlandse Belgische consumptie een verlies lijden van 400 miljoen euro, waarvan 300 miljoen euro zouden gespaard worden en 100 miljoen voortaan gespendeerd worden voor aankopen in het buitenland. Deze situatie zou kunnen leiden tot een verlies van 8000 arbeidsplaatsen.

Sociale impact : bescherming lage inkomens

De maaltijdcheques, als één van de meest « gelijke » extralegale voordelen, beschermt de lage inkomens omwille van haar onbeslagbaar karakter. In haar advies van 25 februari 2014 heeft de NAR eveneens bevestigd dat “via de elektronische maaltijdcheques de bescherming van het voedingsbudget wordt behouden, en dit vooral voor de lagere inkomens.” “Maaltijdcheques vertegenwoordigen meer dan 6% van de totale consumptie inzake voedselaankopen, wat een bedrag van 1, 9 miljard EUR betekent en dit voor 1, 65 miljoen begunstigden.”

Elektronische maaltijdcheques : reeds 65% van het uitgegeven volume op 31/12/2014

De invoering van elektronische maaltijdcheques is geslaagd. Vandaag wordt reeds 65% van het uigegeven volume in elektronische vorm uitgegeven en dit cijfer zal 100% bedragen eind september. Reeds 14.000 handelszaken en restaurants aanvaarden de elektronische maaltijdcheque. Het geheel aan partijen (Horeca, distributie, werknemers en werkgevers) tonen zich tevreden over het systeem.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.