NL | FR | LU
Peoplesphere

Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2020 gemiddeld 19.671 euro. Vlaanderen blijft de regio met de hoogste inkomens.

Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2020 19.671 euro. De provincie Vlaams-Brabant blijft in 2020 de provincie met het hoogste gemiddeld inkomen per inwoner, gevolgd door Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen. Op gemeentelijk niveau spant Sint-Martens-Latem opnieuw de kroon als gemeente met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner. Het ligt er 56,9 % boven het Belgische gemiddelde;
Het laagste gemiddelde inkomen is terug te vinden in Sint-Joost-ten-Node. Het inkomen per hoofd ligt er 46,3% lager dan het nationale gemiddelde.

1. De Vlaming heeft het hoogste inkomen; de Brusselaar hinkt achterop

In 2020 bedroeg het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner 19.671 euro. Als dit cijfer wordt uitgesplitst over de drie gewesten, stellen we vast dat het inkomen per hoofd het hoogst ligt in Vlaanderen. Met een bedrag van 21.078 euro ligt het gemiddelde inkomen van de Vlaming 7,2 % boven het nationale gemiddelde. De inwoners van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten het met beduidend minder financiële middelen stellen. Zo ligt het gemiddelde inkomen van de Waal 5,9 % onder het Belgische cijfer, terwijl een Brusselaar het op jaarbasis gemiddeld met 21,5 % minder moet stellen.

2. De twee Brabantse provincies zijn de rijkste provincies

Net als de voorgaande jaren is de provincie Vlaams-Brabant ook in 2020 de provincie met het hoogste gemiddeld inkomen per inwoner. Dat inkomen bedroeg per hoofd 22.836 euro. Ook in Waals-Brabant ligt het gemiddeld inkomen per inwoner met 22.482 euro boven de kaap van 22.000 euro. Oost-Vlaanderen vervolledigt de top drie met een gemiddeld jaarinkomen per inwoner van 21.372 euro.

3. Sint-Martens-Latem huisvest de hoogste inkomens; Sint-Joost-ten-Node is hekkensluiter

Met een gemiddeld inkomen per hoofd van 30.859 euro is Sint-Martens-Latem de gemeente met de hoogste inkomens. Een inwoner van deze gemeente beschikt over een inkomen dat gemiddeld 56,9 % hoger ligt dan het nationale gemiddelde.

Aan de andere kant van het spectrum zijn vooral Brusselse gemeenten terug te vinden. Met gemiddeld 10.564 euro is Sint-Joost-ten-Node de Belgische gemeente met de laagste inkomens. Een doorsnee inwoner van Sint-Joost-ten-Node beschikt over een inkomen dat 46,3 % lager ligt dan het nationale gemiddelde. Met Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht, Farciennes, Dison, Schaarbeek en Koekelberg telt België nog zes andere gemeenten waar het gemiddelde inkomen per inwoner minstens 30 % onder het nationale gemiddelde ligt. Het West-Vlaamse Mesen huisvest met een gemiddeld bedrag van 15.501 euro de laagste inkomens van Vlaanderen.

4. Stijging werkloosheidsuitkeringen in 2020

In coronajaar 2020 was er een sterke stijging van de werkloosheidsuitkeringen, hetgeen te maken heeft met het groot aantal werknemers dat een uitkering voor tijdelijke werkloosheid ontving. Er deed zich een verschuiving voor van inkomsten van werknemers en zelfstandigen naar werkloosheidsuitkeringen.

Het totaal bedrag aan werkloosheidsuitkeringen in België is meer dan verdubbeld. Het bedrag steeg het meest in het Vlaams gewest: van 1,9 miljard naar 4,7 miljard euro.

 

Bron & opmerking : Statbel – Met het inkomen wordt het netto belastbare inkomen bedoeld. Deze bedragen worden berekend op basis van de aangiften in de personenbelasting en omvatten de belastbare inkomsten uit beroep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, het kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen. Niet-belaste inkomsten (zoals kindergeld en het leefloon) maken geen deel uit van de fiscale inkomens. De referentieperiode van de gebruikte gegevens is steeds het inkomstenjaar 2020, dus het aanslagjaar 2021. De fiscale statistieken zijn opgesteld volgens de woonplaats van de belastingbetaler.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.