NL | FR | LU
Peoplesphere

Nieuwe mogelijkheden op mypension.be om de invloed van loopbaankeuzes op uw pensioen te simuleren.

Iedere werknemer in België kan op mypension.be het bedrag van zijn/haar toekomstig pensioen zien en de invloed van bepaalde loopbaankeuzes op uw pensioenbedrag simuleren. Federale Pensioendienst breidt de functionaliteiten van mypension.be verder uit. Zo kunt u uw loopbaanbeslissingen nemen met kennis van zaken over de invloed ervan op uw pensioen. Hierna een overzicht van de nieuwe functionaliteiten.

1. NIEUW – Een nieuwe job als werknemer – U voert de begindatum van uw nieuwe job, uw loon en andere voordelen in om uw toekomstige pensioenbedrag te simuleren.

2. NIEUW – Uw beroepssituatie wijzigt (enkel beschikbaar voor de werknemers) – Als werknemer kunt u de impact van een wijziging in uw beroepssituatie simuleren:
– Gaat u meer of minder verdienen? U voert de nieuwe loongegevens en andere voordelen in en u ziet direct uw nieuwe pensioenbedrag.
– Bent u van plan om deeltijds of opnieuw voltijds te werken? U voert de arbeidstijd of het aantal dagen dat u meer of minder gaat werken in en u ziet direct uw nieuwe pensioenbedrag.
Opgelet, de simulator houdt nu nog geen rekening met eventuele aanvullende sociale uitkeringen (RVA, ziekenfonds, …). Enkel de arbeidstijd en het loon die u invoerde, worden gebruikt voor de simulatie.

3. Stoppen met werken – U voert de datum in waarop u stopt met werken vóór uw pensioen en u ziet het bedrag van uw pensioen.

4. Afkopen van studiejaren – U voert alle gegevens over uw studies in en u ziet hoeveel de afkoop u opbrengt (uw nieuwe pensioenbedrag).

5. Andere pensioendatum – Wij tonen u uw pensioenbedrag op uw vroegst mogelijke pensioendatum en op uw wettelijke pensioendatum. U kunt ook zelf een andere datum kiezen en wij tonen u welke invloed dat heeft op uw pensioenbedrag.

‘U goed informeren helpt u vooruit. Waarom zou u wachten met nadenken over uw pensioen? Dankzij de nieuwe functies wordt mypension.be steeds meer een belangrijke tool om uw loopbaan te organiseren. Nu kunt u ook de impact van uw professionele keuzes op uw pensioen in de gaten houden. Dat is van belang. Zodra ze hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt, krijgen burgers op deze manier ondersteuning. mypension.be stelt zo iedereen in staat om de juiste keuzes te maken en met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.’ aldus Karine Lalieux, minister van Pensioenen

Nieuwe uitdagingen voor mypension.be

Het pensioenlandschap verandert voortdurend en hervormingen hebben altijd een invloed op de berekening van de pensioenen. Alle wijzigingen aan de wetgeving worden zo snel mogelijk geïntegreerd opdat de bedragen die worden weergegeven op mypension.be zo correct mogelijk zijn.
De geplande toekomstige hervormingen zouden ingrijpende wijzigingen tot gevolg kunnen hebben. Het mypension.be-team geeft voorrang aan het updaten van de bestaande functionaliteiten op basis van die hervormingen. Daarna komen de nieuwe functionaliteiten aan de beurt.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.