NL | FR | LU
Peoplesphere

‘O’ staat voor Organisatie

Terwijl HR traditioneel focust op de individuen in de organisatie – we werken rond rekrutering, selectie, remuneratie, evaluatie, motivatie, retentie… van medewerkers – blijft de ‘O’ van de klassieke P&O-functie vaak onderbelicht. Nochtans vormt die O de context waarin de P actief is, een context die bepalend is voor het succes van alle andere HR-inspanningen. En uiteindelijk voor het slagen van de onderneming. Peoplesphere stelt deze maand het ‘Dossier O’ voor.

Ondernemingen vandaag zijn heel vaak opgebouwd op basis van een interne logica. Het personeelsbestand wordt onderverdeeld in groepen van mensen die op elkaar gelijken wat betreft hun kennis en competenties, en dus ook wat betreft de taken die ze uitvoeren. De ontwerpingenieurs zitten in bureel A, de verkopers in bureel B. De onderhoudsmensen vormen een team, de boekhouders, de marketeers. Werkprocessen – het leveren van een dienst, het produceren van een goed – worden achteraf op die structuur geprojecteerd en opgesplitst in deelprocessen. De verkoopsovereenkomst gaan van bureel B naar bureel A. Marketeers zorgen voor de marketing, boekhouders voor de boekhouding, onderhoudsmensen voor het onderhoud. Het is wat Frederick Taylor ons geleerd heeft, wat Henry Ford ons heeft voorgedaan.
Recente inzichten in organisatieontwerp – hoewel, zo recent is dat eigenlijk allemaal niet – leren ons dat de interne logica niet de basis is van waaruit we een organisatie horen vorm te geven. Omwille van allerlei redenen is het werk dat moet gebeuren, en dus uiteindelijk vanuit wat de klant wil, het vertrekpunt. Het organisatieontwerp is op zo’n manier opgesteld dat de ontwerpingenieurs en de verkopers, maar ook de onderhoudsmensen, boekhouders en marketeers, zorgen voor de klant en wat die wenst en verwacht.

Een bijkomende meevaller is dat werken in functie van de klant uiteindelijk ook is wat vele individuen graag willen, wat hen meer tevreden en gemotiveerd maakt. Repetitieve taken zonder regelmogelijkheden zorgen vaker voor stress en bore-outs. Wat een vreemde paradox oplevert: het is pas door niet langer te vertrekken vanuit de eigen medewerkers maar vanuit wat de klant wil, dat die eigen medewerkers zinvoller en uitdagender werk hebben.

In dit dossier van deze maand hebben we niet alleen drie experts – de Britse specialiste Naomi Stanford, de Nederlandse hoogleraar Paul Hendriks en Geert Van Hootegem van de KU Leuven – we brengen ook het verhaal van tal van ervaringsdeskundigen die hun structuur gaan herbekijken zijn. Grontmij, de FOD Volksgezondheid, Esco Couplings, het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen en woonzorgcentrum Menos hebben allemaal een ‘O’-traject afgelegd waarin de ene al wat verder is geëvolueerd dan de anderen. Maar elk van hen kan mooie resultaten voorleggen, mooi voor de klanten én de eigen werknemers.

Bestel het afzonderlijk nummer via e-mail, of neem een abonnement en mis geen enkel dossier meer.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.