NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘arbeidsdagen’

De Nationale Arbeidsraad gaat akkoord met de gelijkstelling in het stelsel van jaarlijkse vakantie van het pleegouderverlof met gepresteerde arbeidsdagen.

In zijn advies nr. 2.146 spreekt de Raad zich gunstig uit over een ontwerp van koninklijk besluit dat ertoe strekt het pleegouderverlof, dat door de wet van 6 september 2018 is ingevoerd in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gelijk te stellen met effectief gepresteerde arbeids- dagen voor de berekening van het enkel en dubbel vakantiegeld. Lezen

Toename van economische werkloosheid wijst vooral op een gezonde buffer in de arbeidsuren.

Het percentage arbeidsdagen dat om economische redenen niet is gepresteerd, is in het eerste kwartaal van 2019 gestegen naar 1,41%. In 2018 was de economische werkloosheid (EWL) onder arbeiders nog naar een historisch dieptepunt gezakt. Het systeem van EWL dient om economische schommelingen op te vangen, zonder dat werkgevers meteen aan afdankingen moeten denken. Er is dus weer een kleine reserve aan arbeidsuren. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.