NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘armoederisico’

Budgettaire kosten van de vergrijzing: de stijging van de sociale uitgaven zal hoog zijn tot 2050.

De vergrijzing zal de sociale uitgaven doen oplopen van 25,8% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2023 tot 29,6% in 2050 om uiteindelijk 30,0% te bereiken in 2070. Ouderen en gepensioneerden lopen een groter risico op financiële armoede dan de rest van de bevolking. Dit armoederisico vermindert evenwel sterk indien men rekening houdt met woningbezit. Dat blijkt uit het Jaarlijks Verslag 2024 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV). Lezen

Meer dan 2,1 miljoen Belgen lopen risico op armoede of sociale uitsluiting.

2.150.000 landgenoten, of 18,6% van de Belgische bevolking, lopen een risico op armoede of sociale uitsluiting (AROPE). Dat blijkt uit de nieuwe armoedecijfers voor 2023 die Statbel, het Belgische statistiekbureau, vandaag publiceert op basis van de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC). Lezen

Sociale uitgaven stijgen tot 2050 sneller dan de economie, volgens jaarlijks verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

De vergrijzing doet de sociale uitgaven van de overheid oplopen van 25,7% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2022 tot een piek van 30,1% in 2050, waarna ze licht afnemen tot 29,9% in 2070. Daarnaast daalt het armoederisico van gepensioneerden tot midden de jaren 2040 om vanaf midden de jaren 2050 te stijgen. Het Jaarlijks Verslag 2023 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing houdt geen rekening met de nieuwe maatregelen van het pensioenakkoord van 10 juli. Lezen

De evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België: duidelijke vooruitgang tussen 2019 en 2021 ondanks de gezondheidscrisis.

Jaarlijks stelt de FOD Sociale Zekerheid een monitoringrapport op over de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België op basis van Europese sociale indicatoren. Het vertrekpunt van deze analyse is de Europa 2030-doelstelling om het aantal personen dat een risico loopt op armoede of sociale uitsluiting tussen 2019 en 2030 te verminderen met 279.000 personen. Lezen

Vooruitzichten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing: toename van de sociale uitgaven met piek in 2040.

Volgens het verslag 2019 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing evolueren de sociale uitgaven van 25,2 % van het bbp in 2018 naar 27,6 % van het bbp in 2070, wat een toename met 2,4 procentpunt van het bbp betekent. Die uitgaven bereiken een piek in 2040. Het armoederisico van de gepensioneerden daalt. Lezen

Vergrijzingskosten: toename van de sociale uitgaven met piek in 2040 en verdere daling van het armoederisico van gepensioneerden.

Volgens de recente vooruitzichten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) stijgt het geheel van de sociale uitgaven met 1,9 procentpunt van het bbp tussen 2017 en 2070, met een piek tegen 2040. Het armoederisico van de gepensioneerden daalt tot 2050. Gematigde toename van de sociale uitgaven op lange termijn, waarachter tegengestelde evoluties schuilgaan. Lezen

Opgelet! Toenemende sociale ongelijkheden onder de bevolking op actieve leeftijd

Een nieuwe studie van de FOD Sociale Zekerheid bevestigt dat verschillende bevolkingsgroepen in België op het vlak van hun sociaaleconomische situatie uiteen groeien. Eerdere analyses toonden al aan dat het armoederisico voor ouderen de afgelopen jaren gedaald was, terwijl het armoederisico voor laaggeschoolden onder de actieve bevolking sterk toegenomen was. De nieuwe analyse toont aan dat laaggeschoolden verder afhaken op de arbeidsmarkt ondanks het feit dat sociale uitkeringen steeds minder voldoen om rond te komen. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.