NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘deeltijds werk’

De Raad voor de Gelijke Kansen van Mannen en Vrouwen wil (on)vrijwillig deeltijds werken op de politieke agenda brengen.

De constante toename van deeltijdwerk sinds de jaren tachtig (1.100.000 nu), waarvan het overgrote deel door vrouwen wordt verricht (85%), rechtvaardigt de belangstelling van de Raad voor de Gelijke Kansen van Mannen en Vrouwen voor dit soort werk. Deze banen, die in een periode van stijgende werkloosheid werden aangeboden als een maatregel om de werkloosheid te verminderen en als een middel om gezins- en beroepstaken met elkaar te verzoenen, blijken meestal niet vrij gekozen te zijn en hebben een nadelig effect op de loopbaan en de sociale zekerheid van deze werknemers, en kunnen aanleiding geven tot ongelijkheid en zelfs discriminatie. Lezen

De loonkloof daalt, maar deeltijds werk blijft vrouwen de das om doen

Het loonkloofrapport 2016, opgesteld door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, toont aan dat in 2013 een vrouw in België gemiddeld 8% bruto per uur minder verdiende dan een man. Op jaarbasis, en dus rekening houdend met deeltijds werk, bedroeg de loonkloof gemiddeld 21%. Deze cijfers zijn een verbetering van 1 procentpunt ten opzichte van het vorige rapport. Toch zien we de laatste jaren slechts een trage evolutie naar meer loongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Lezen

Deeltijdse werknemer presteert even goed als voltijdse, tenzij hij minder dan 50% werkt

Uit het onderzoek van Securex blijkt dat deeltijdse werknemers die meer dan 50% werken (vb. 4X8u per week), weinig verschillen van voltijdse werknemers. Ze verschillen vooral van werknemers die minder dan halftijds werken. Een kwart van de Belgische werknemers werkt in een deeltijds statuut (1-99%); een minderheid (15%) van hen werkt minder dan 50%. Van de leidinggevenden werkt 12% deeltijds, bijna allemaal meer dan 50%. Merk ook op dat het momenteel nog vooral een vrouwenaangelegenheid is: 77% is vrouw. Merk ook op dat de groep deeltijders jaar na jaar toeneemt. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.