NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘economische vooruitzichten’

Economische vooruitzichten 2024: de economische groei blijft zowat constant, de inflatie zal weer afnemen en de arbeidsmarkt is steeds heel krap.

Volgens de voorjaarsprognoses van de NBB blijft de Belgische economie groeien met ongeveer 0,3 % op kwartaalbasis, met een lichte versnelling vanaf 2026. De jaargroei zou hierdoor uitkomen op 1,2 % voor 2024 en 2025 en wat aantrekken tot 1,4 % in 2026. De binnenlandse vraag matigt, maar de bijdrage van de netto-uitvoer wordt geleidelijk minder negatief, dankzij een herstellende competitiviteit. De jobcreatie viel eind 2023 nagenoeg stil, maar zou geleidelijk weer aantrekken; een sterke toename van de werkloosheid lijkt onwaarschijnlijk. In de periode van 2024 tot en met 2026 zouden zowat 90.000 jobs worden gecreëerd; de werkloosheidsgraad blijft laag. Lezen

Regionale economische vooruitzichten: de Vlaamse economie is minder hard getroffen door de crisissen dan die van Brussel en Wallonië en zou sterker blijven groeien.

Het Vlaamse bbp viel in 2020 minder sterk terug dan dat van de andere twee gewesten en het hernam ook sterker na de gezondheidscrisis. Volgens onze ramingen lag het Vlaamse bbp in 2022 4,8% hoger dan in 2019, tegenover 3,1% in Brussel en 1,4% in Wallonië. In Brussel werd de tak ‘handel en horeca’ zwaarder getroffen door de covid-crisis dan in de twee andere gewesten, terwijl het zwakkere herstel in Wallonië grotendeels toe te schrijven was aan zijn industrie. De energiecrisis weegt op de economische groei van alle drie de gewesten in 2023. De Waalse economie blijft in dat jaar trager groeien (0,9%) dan die van Vlaanderen (1,4%) en Brussel (1,3%). Lezen

Actualisering van economische vooruitzichten: minder grote economische schade in 2020, minder sterk herstel in 2021.

De Belgische economie heeft in de eerste helft van dit jaar een diepe recessie doorgemaakt als gevolg van de maatregelen die in binnen- en buitenland zijn genomen ter bestrijding van het coronavirus. Door de ongeziene omvang en aard van deze crisis blijft de impact ervan onzeker, net zoals het verloop van het economisch herstel uit de crisis. De vooruitzichten die sinds het voorjaar zijn gepubliceerd zijn dan ook onderhevig aan herzieningen die belangrijk kunnen zijn naarmate er nieuwe gegevens beschikbaar komen. Lezen

De groei van de Belgische bedrijvigheid zal naar verwachting vrijwel constant blijven op 0,2 % in het derde kwartaal van 2019.

De Belgische bbp-groei zou op 0,2 % blijven in het derde kwartaal. De Nationale Bank van België verwacht met name dat de vooruitzichten van een toenemende koopkracht de particuliere consumptie zullen ondersteunen maar dat het dalende ondernemersvertrouwen de investeringen en de netto-uitvoer zal drukken. Aangezien uit de nowcasting- modellen van de NBB gemengde signalen blijken, blijft onzekerheid een belangrijke factor en houden de ramingen voor de bbp-groei neerwaartse risico’s in. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.