NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘loonkloof’

Loonkloof tussen mannen en vrouwen in België verkleint tot 4,5%, maar ongelijkheid blijft hoog.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in België wordt langzaam kleiner, tot 4,5% in vergelijking met 5% in 2021. De nieuwste Women in Work Index van PwC toont aan dat de vooruitgang naar gendergelijkheid nog steeds te traag verloopt; het zal meer dan een halve eeuw duren om de loonkloof te dichten op het huidige tempo. Lezen

Gendergelijkheid: 9 prioritaire thema’s voor de legislatuur 2024-2029.

Vandaag presenteert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn memorandum voor de federale verkiezingen van juni 2024. Het belicht negen cruciale thema’s voor de bevordering van gendergelijkheid in België. Deze aanbevelingen – meer dan zestig concrete maatregelen – moeten een meer inclusieve en gelijke toekomst voor iedereen tot stand brengen. Lezen

Kmo-werkgevers zelf vragende partij voor transparantie om loonkloof weg te werken.

Uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis blijkt dat in 2022 het brutoloon van mannelijke bedienden maar liefst 15% meer bedroeg dan dat van vrouwelijke bedienden. Bovendien is dat verschil onder arbeiders nog groter. En daar willen kmo-werkgevers ook graag zelf komaf mee maken. Uit een bevraging blijkt dat ze zelf denken dat meer transparantie over lonen voor dezelfde functies en meer flexibiliteit binnen de kinderopvang de kloof kan dichten. Lezen

45% van Belgische werknemers vindt loonpakket fair t.o.v. collega’s – hoogste cijfer in Europa

De Belgen liggen op kop, als het gaat om hun appreciatie of vertrouwen in de interne billijkheid van hun loonpakket: maar liefst 45% vindt zijn loonpakket fair t.o.v. collega’s. Ook qua vertrouwen in de marktconformiteit plaatsen de Belgen zich bovenaan in de Europese kopgroep want 41% van de Belgische werknemers vindt zijn loonpakket fair in vergelijking met anderen die vergelijkbaar werk verrichten in andere organisaties. Voor een kwart van de Belgen (24%) kan de marktconformiteit nog beter. Dat komt uit recent Europees onderzoek van SD Worx bij 16.011 werknemers verspreid over 16 landen. Lezen

Gendergelijkheid : de loonkloof daalt naar 8,0%.

De loonkloof tussen vrouwen en mannen blijft langzaam dalen. Gecorrigeerd voor arbeidsduur bedraagt de gemiddelde loonkloof nu 8,0%. Zonder correctie voor arbeidsduur ligt het gemiddelde brutojaarloon van vrouwen 21,0% lager dan dat van mannen. Deeltijds werken is hier een van de belangrijkste oorzaken van. Arbeidsters in de privésector kampen met de grootste loonkloof (20.5%). Lezen

Loonkloof nam vorig jaar met 4,4% toe in België: het verschil tussen het totaal jaarlijks brutoloon van vrouwen en mannen bedroeg vorig jaar 8.764 euro.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in België die minstens drie opeenvolgende jaren bij dezelfde werkgever presteerden, nam vorig jaar toe met 4,4%. Hoewel het totale jaarlijkse brutoloon bij zowel mannen als vrouwen toenam, lag dit bedrag in 2022 bij vrouwen 8.764 euro lager. Loonindexeringen zorgden ervoor dat de loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers verder is uitgediept. Dat concludeert partner in tewerkstelling en ondernemerschap Securex uit een onderzoek bij 50.132 werknemers. Het verschil in brutoloon komt vooral doordat vrouwen meer deeltijds werken, vaker actief zijn in sectoren met lagere lonen en gemiddeld vaker langdurig afwezig zijn. ​ ​ ​ Lezen

De ins en outs van de richtlijn inzake transparantie omtrent de loonkloof.

Op 15 december 2022 hebben de Europese instellingen een voorlopig akkoord bereikt over de inhoud van de richtlijn aangaande verloningstransparantie(1). De richtlijn heeft tot doel om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te elimineren alsook de werknemers te bekrachtigen in gelijk loon voor gelijk werk af te dwingen van de werkgever. Lezen

20 jaar strijd voor gendergelijkheid: “Al te snel denkt men dat de strijd gestreden is.”

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bestaat twintig jaar en lanceert een video om de lange weg naar gendergelijkheid in de verf te zetten. Al meer dan vijftig jaar kwamen vrouwen op voor gelijke rechten in België, toen in 2002 het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht. Lezen

Coronacrisis doet de loonkloof licht verkleinen (en toch is dit geen goed nieuws)

De coronapandemie en de beschermende maatregelen hadden een enorme impact op de tewerkstelling in 2020. De impact op de loonkloof blijft echter beperkt en lijkt op het eerste zicht zelfs positief: de loonkloof verkleint licht ten opzichte van 2019. Maar de oorzaak blijkt minder goed nieuws: veel vrouwen met lage lonen waren namelijk niet aan het werk. Lezen

Praten over loon met collega’s? Is het nog een delicate kwestie voor Belgische bedienden?

Liefst 43,9% van de Belgische bedienden geeft daarin aan nooit over salaris te spreken met collega’s. Opvallend is dat jongere medewerkers er wél vaker voor openstaan om over hun loon te praten. 62,4% van de Belgische bedienden jonger dan 34 jaar vindt het geen probleem om tegen collega’s te zeggen hoeveel hij of zij verdient. Context is van groot belang om misverstanden of frustraties te vermijden. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.