NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘SERV’

Oproep voor een opleidingsoffensief: de sociale partners vragen de volgende Vlaamse Regering om de krachten te bundelen.

De Vlaamse welvaart staat onder druk. De economie en de samenleving staan voor enorme uitdagingen door de digitalisering en artificiële intelligentie, de energie- en klimaattransitie, de vergrijzing, de aanhoudende arbeidskrapte, de geopolitieke spanning, de afnemende productiviteitsgroei en de toenemende ongelijkheid in de samenleving. We leven en werken anders dan vroeger. Dat dwingt onze ondernemingen en bevolking tot snel en veerkrachtig schakelen. Lezen

Iedereen kan bijleren! Sectorfondsen willen betaalbaar en toegankelijk leren voor elke leeftijd.

Levenslang leren is niet alleen weggelegd voor mensen die al heel wat jaren werken en willen bijblijven in hun vakgebied. Bijleren begint al bij de start van de professionele loopbaan. Beginner of ervaren, iedereen kan bijleren: dat is de kernboodschap van de hernieuwde campagne ‘Iedereen kan bijleren’ van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de 39 sectorfondsen. Lezen

Versnellingsplan re-integratie personen met gezondheidsuitdagingen in Vlaanderen: het werk is nog niet af.

Het versnellingsplan re‑integratie van personen met gezondheidsuitdagingen dat Vlaams minister van Werk lanceert, bevat acht acties. Met deze acties wil hij het Vlaams actieplan voor re‑integratie van langdurig zieken uit 2021 kracht bijzetten. De SERV vindt het positief dat hiermee opnieuw aandacht uitgaat naar de sterk groeiende groep van personen in (langdurige) ziekte maar het werk is nog niet af. Lezen

Vijf jaar Groeipakket: het toekennen van een sociale toeslag kan geen alles-of-niets-verhaal zijn.

Al vijf jaar voorziet de Vlaamse overheid ruim 1 miljoen gezinnen maandelijks van een Groeipakket als ondersteuning in de kosten van kinderen en om kinderarmoede te bestrijden. Een goed moment voor de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) om een evaluatie te maken en te adviseren over het potentieel van het Groeipakket. Uit een analyserapport van de SERV blijkt dat het Groeipakket voor veel gezinnen inderdaad de bedoelde ondersteuning biedt. Lezen

Blijven inzetten op voorbeeldrol Vlaamse overheid voor gelijke kansen en diversiteit.

In een nieuw advies over het gelijkekansen– en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid als werkgever is de Commissie Diversiteit bij de SERV positief. Het is een goede zaak dat de categorieën om personen met een handicap of chronische ziekte af te bakenen verruimen. Lezen

Werkbaarheidsmeting 2023: nog nooit zoveel werkbare jobs bij zelfstandige ondernemers.

Na de bekendmaking van de werkbaarheidscijfers bij werknemers, heeft de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid nu ook de resultaten van de grootschalige werkbaarheidsmeting bij zelfstandige ondernemers klaar. Daaruit blijkt dat het aandeel zelfstandigen zonder werkbaarheidsknelpunten nog nooit zo hoog was. 52,5% van de zelfstandige ondernemers heeft een kwaliteitsvolle job zonder werkbaarheidsknelpunten. Dat was bij de start van de meting in 2007 slechts 47,7%. Lezen

Werkbaar werk zorgt voor kwaliteitsvolle jobs, houdt werknemers ge- zonder en maakt doorwerken tot pensioenleeftijd meer haalbaar.

Uit de nieuwe, grootschalige werkbaarheidsmeting van de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid blijkt dat de kwaliteit van de jobs in Vlaanderen terug de goede kant op gaat. Het aantal werknemers zonder werkbaarheidsknelpunten stijgt van 49,6% (2019) naar 51,8% (2023). Werknemers zijn meer gemotiveerd aan de slag en hebben meer leermogelijkheden dan in 2019. De cijfers voor de werk-privébalans en werkstress zijn dan weer onveranderd tegenover 2019. Vooral de werk- stresscijfers blijven op een zorgelijk hoog niveau: één op de drie werknemers heeft werkstress- klachten. Verder inzetten op werkbaar werk blijft dus nodig. Lezen

Flexibel schakelen: Vlaanderen telt jaar na jaar meer freelancers.

Tussen 2015 en 2021 steeg het aantal met maar liefst 73% tot 206.018. De grootste sprong zien we in 2021 met een toename van bijna 30.000 freelancers. Deze ondernemers zijn vooral actief in management- en bedrijfsadvies (27%) en communicatie, reclame, vormgeving en fotografie (22%), gevolgd door IT-dienstverlening (16%). Wie die freelancers zijn, varieert sterk en gaat van IT-experten over copywriters tot maaltijdkoeriers. Freelance-arbeid is geen louter positief of negatief verhaal. Er zijn heel wat voordelen maar ook nadelen aan deze werkvorm verbonden. Goed opdrachtgeverschap waarbij een goede relatie tussen opdrachtgever en freelancer voorop staat, is in dat opzicht belangrijk. Lezen

Vlaamse sociale partners tekenen engagementsverklaring ‘Samen en lokaal voor werk’.

De Vlaamse arbeidsmarkt kent een structurele krapte en competentiemismatches. Daardoor blijven vacatures steeds langer openstaan. Tegelijk zijn er nog steeds een groot aantal mensen die om diverse redenen niet actief (kunnen) deelnemen aan de arbeidsmarkt. Deze spanning leidt tot een maatschappelijk appel om naast werkzoekenden, ook niet-beroepsactieven meer perspectief op opleiding en werk te geven. Meer en betere samenwerking tussen VDAB en lokale besturen kan bijdragen tot een breder Vlaams activeringsbeleid met meer maatwerk. Lezen

Economische migratie kan nog vlotter voor moeilijk in te vullen jobs.

Om de arbeidskrapte aan te pakken moet Vlaanderen ook over de grenzen kijken en inzetten op interregionale mobiliteit en economische migratie vinden de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. De Adviescommissie Economische Migratie van de SERV vraagt daarom de lijst met middengeschoolde functies waarvoor economische migratie mogelijk is accurater te maken en nog meer te doen aansluiten bij de echte tekorten. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.