NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘SERV’

Blijven inzetten op voorbeeldrol Vlaamse overheid voor gelijke kansen en diversiteit.

In een nieuw advies over het gelijkekansen– en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid als werkgever is de Commissie Diversiteit bij de SERV positief. Het is een goede zaak dat de categorieën om personen met een handicap of chronische ziekte af te bakenen verruimen. Lezen

Werkbaarheidsmeting 2023: nog nooit zoveel werkbare jobs bij zelfstandige ondernemers.

Na de bekendmaking van de werkbaarheidscijfers bij werknemers, heeft de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid nu ook de resultaten van de grootschalige werkbaarheidsmeting bij zelfstandige ondernemers klaar. Daaruit blijkt dat het aandeel zelfstandigen zonder werkbaarheidsknelpunten nog nooit zo hoog was. 52,5% van de zelfstandige ondernemers heeft een kwaliteitsvolle job zonder werkbaarheidsknelpunten. Dat was bij de start van de meting in 2007 slechts 47,7%. Lezen

Werkbaar werk zorgt voor kwaliteitsvolle jobs, houdt werknemers ge- zonder en maakt doorwerken tot pensioenleeftijd meer haalbaar.

Uit de nieuwe, grootschalige werkbaarheidsmeting van de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid blijkt dat de kwaliteit van de jobs in Vlaanderen terug de goede kant op gaat. Het aantal werknemers zonder werkbaarheidsknelpunten stijgt van 49,6% (2019) naar 51,8% (2023). Werknemers zijn meer gemotiveerd aan de slag en hebben meer leermogelijkheden dan in 2019. De cijfers voor de werk-privébalans en werkstress zijn dan weer onveranderd tegenover 2019. Vooral de werk- stresscijfers blijven op een zorgelijk hoog niveau: één op de drie werknemers heeft werkstress- klachten. Verder inzetten op werkbaar werk blijft dus nodig. Lezen

Flexibel schakelen: Vlaanderen telt jaar na jaar meer freelancers.

Tussen 2015 en 2021 steeg het aantal met maar liefst 73% tot 206.018. De grootste sprong zien we in 2021 met een toename van bijna 30.000 freelancers. Deze ondernemers zijn vooral actief in management- en bedrijfsadvies (27%) en communicatie, reclame, vormgeving en fotografie (22%), gevolgd door IT-dienstverlening (16%). Wie die freelancers zijn, varieert sterk en gaat van IT-experten over copywriters tot maaltijdkoeriers. Freelance-arbeid is geen louter positief of negatief verhaal. Er zijn heel wat voordelen maar ook nadelen aan deze werkvorm verbonden. Goed opdrachtgeverschap waarbij een goede relatie tussen opdrachtgever en freelancer voorop staat, is in dat opzicht belangrijk. Lezen

Vlaamse sociale partners tekenen engagementsverklaring ‘Samen en lokaal voor werk’.

De Vlaamse arbeidsmarkt kent een structurele krapte en competentiemismatches. Daardoor blijven vacatures steeds langer openstaan. Tegelijk zijn er nog steeds een groot aantal mensen die om diverse redenen niet actief (kunnen) deelnemen aan de arbeidsmarkt. Deze spanning leidt tot een maatschappelijk appel om naast werkzoekenden, ook niet-beroepsactieven meer perspectief op opleiding en werk te geven. Meer en betere samenwerking tussen VDAB en lokale besturen kan bijdragen tot een breder Vlaams activeringsbeleid met meer maatwerk. Lezen

Economische migratie kan nog vlotter voor moeilijk in te vullen jobs.

Om de arbeidskrapte aan te pakken moet Vlaanderen ook over de grenzen kijken en inzetten op interregionale mobiliteit en economische migratie vinden de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. De Adviescommissie Economische Migratie van de SERV vraagt daarom de lijst met middengeschoolde functies waarvoor economische migratie mogelijk is accurater te maken en nog meer te doen aansluiten bij de echte tekorten. Lezen

Nieuwe knelpuntpremie moet meer mensen naar de arbeidsmarkt trekken.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is tevreden dat de nieuwe Vlaamse knelpuntpremie er nu snel aankomt. Deze knelpuntpremie is één van de maatregelen uit het Werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ dat de Vlaamse Regering en sociale partners vorig jaar in juli afsloten. Zo willen ze samen de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken en een inclusieve arbeidsmarkt realiseren. Lezen

Enquête Digitalisering: de Vlaamse ondernemingen worden steeds meer overtuigd van het belang van online aanwezigheid.

Om de drie jaar voert de SERV/Stichting Innovatie & Arbeid een Ondernemingsenquête uit bij een representatieve steekproef van ruim duizend ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. De resultaten geven een unieke inkijk in hoe ondernemingen hun competentiebeleid uitbouwen maar ook hoe ze omgaan met digitalisering, de flexibele inzet van personeel en wat de gevolgen zijn van de coronacrisis. In het rapport dat nu gepubliceerd wordt, ligt de focus op digitalisering. Lezen

Werkbare jobs zijn absolute prioriteit voor de Vlaamse sociale partners.

Ruim 250 HR-consultants, sectorconsulenten, preventieadviseurs … verzamelen op woensdag 29 maart 2023 in Brussel voor het event Werkbaar Werkt!, een initiatief van de Vlaamse vakbonden en werkgevers in de SERV en de Vlaamse overheid. Op deze dag wisselen de deelnemers ideeën en expertise uit over hoe ondernemingen te overtuigen en te ondersteunen om werk te maken van werkbaar werk. Lezen

Wandelbaan, loopbaan of sprintbaan: loopbanen aanpassen aan levensfase is sleutel voor werkbaar werk.

De arbeidsmarkt was nooit zo gespannen. Tegelijk piekt het langdurig ziekteverzuim. Werkgevers zijn op zoek naar manieren om productiviteit te verzoenen met een duurzame en werkbare loopbaan voor hun medewerkers. Met een nieuwe campagne zetten de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de sectorfondsen de werkgevers op weg om anders naar loopbanen van hun medewerkers te kijken. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.