NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘sociale partners’

Vlaamse sociale partners vragen beheersovereenkomst om VDAB wendbaar te laten inspelen op noden toekomstige arbeidsmarkt.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) beschikt over een goede, stevige basis om zich klaar te maken voor de toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt tegen 2030. Dat blijkt uit het Deloitte-rapport over VDAB dat Vlaams minister van Werk liet uitvoeren. De Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties die VDAB beheren willen de komende maanden samen met het management en de minister van Werk met de strategische kernaanbevelingen verder werken om van VDAB een wendbare en toekomstgerichte organisatie te maken. Lezen

“Overleg stopt waar geweld begint…” Tijd om het herenakkoord tussen de sociale partners te herzien.

De voorbije weken namen geweld en agressie aan het adres van ondernemers opvallend toe. Bovendien groeit de onverschilligheid daarover met de dag. Of die agressie nu kadert in een sociaal conflict en privé-eigendom viseert, mensen persoonlijk bedreigt, op straat of tijdens een event … te vaak volgt slechts de obligate reactie: “Dit mag niet meer gebeuren. Dit is onaanvaardbaar”. Woorden, woorden, woorden … Gaan we niet al te gemakkelijk over tot de orde van de dag? Lezen

Vlaamse sociale partners tekenen engagementsverklaring ‘Samen en lokaal voor werk’.

De Vlaamse arbeidsmarkt kent een structurele krapte en competentiemismatches. Daardoor blijven vacatures steeds langer openstaan. Tegelijk zijn er nog steeds een groot aantal mensen die om diverse redenen niet actief (kunnen) deelnemen aan de arbeidsmarkt. Deze spanning leidt tot een maatschappelijk appel om naast werkzoekenden, ook niet-beroepsactieven meer perspectief op opleiding en werk te geven. Meer en betere samenwerking tussen VDAB en lokale besturen kan bijdragen tot een breder Vlaams activeringsbeleid met meer maatwerk. Lezen

De Nationale Arbeidsraad deelt een lijst prioriteiten voor het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben op dinsdag 30 mei 2023 een gezamenlijk advies aangenomen over de invulling die moet worden gegeven aan de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap voor de EPSCO-filière. België zal namelijk van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 voor de 13de keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden. De Raden staan in hun advies doorgaans positief tegenover de aanpak die voor het Belgische voorzitterschap wordt voorgesteld en delen de prioriteiten die de minister van Werk aan hen heeft gepresenteerd. Lezen

Economische migratie kan nog vlotter voor moeilijk in te vullen jobs.

Om de arbeidskrapte aan te pakken moet Vlaanderen ook over de grenzen kijken en inzetten op interregionale mobiliteit en economische migratie vinden de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. De Adviescommissie Economische Migratie van de SERV vraagt daarom de lijst met middengeschoolde functies waarvoor economische migratie mogelijk is accurater te maken en nog meer te doen aansluiten bij de echte tekorten. Lezen

Nieuwe knelpuntpremie moet meer mensen naar de arbeidsmarkt trekken.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is tevreden dat de nieuwe Vlaamse knelpuntpremie er nu snel aankomt. Deze knelpuntpremie is één van de maatregelen uit het Werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ dat de Vlaamse Regering en sociale partners vorig jaar in juli afsloten. Zo willen ze samen de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken en een inclusieve arbeidsmarkt realiseren. Lezen

Vlaanderen zet nieuwe stappen in evolutie naar werkzaamheidsgraad van 80%.

De krapte op de arbeidsmarkt is terug van nooit weggeweest. Terwijl de inflatie piekt, aanvoerketens stokken, de energieprijzen hoog blijven en het begrotingstekort van de nv België zorgwekkend is, is de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nog nooit zo pertinent geweest. Minister-president Jan Jambon en minister van Werk Jo Brouns zijn dan ook tevreden dat de Vlaamse Regering samen met de Vlaamse sociale partners (Voka, ACV, UNIZO, ACLVB, Boerenbond en Verso) in moeilijke omstandigheden erin geslaagd is om een nieuw Vlaams Werkgelegenheidsakkoord af te sluiten. Lezen

Groeiende genderkloof voor werkbaar werk.

De SERV/Stichting Innovatie & Arbeid brengt sinds 2004 driejaarlijks de werkbaarheid van jobs in kaart via een grootschalige schriftelijke bevraging. De meest recente meting dateert van 2019. De metingen verzamelen gegevens over de vier werkbaarheidsindicatoren: werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans. Een positieve evaluatie op elk van deze criteria levert het label werkbaar werk op. Na vijftien jaar metingen bevat de databank ruim 70 000 meeteenheden. Lezen

Sociale dialoog sleutel tot meer veiligheid en gezondheid op het werk.

De coronapandemie heeft aangetoond dat effectieve samenwerking tussen werkgevers, werknemers en regeringen de beste manier is om maatregelen voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) uit te voeren die levens kunnen redden in deze en de volgende crisis, blijkt uit een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Lezen

Nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ beschikbaar voor preventie op de werkvloer.

Op 7 maart 2022 treedt de nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ in de plaats van de huidige generieke gids om de bestrijding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. Dit nieuwe instrument bevat, net als de huidige gids, preventiemaatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers in veilige en gezonde omstandigheden kunnen blijven werken tijdens een epidemie of een pandemie, en dat ondernemingen niet (of zo weinig mogelijk) moeten overgaan tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van de activiteiten. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.