NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘tewerkstelling’

Meer mensen met handicap in dienst bij federale overheid.

In 2023 lag het aantal federale overheidsmedewerkers met een handicap op 1,40%. Dat is een aanzienlijke stijging tegenover het jaar ervoor, toen het nog om 1,09% ging. Zo komt het cijfer opnieuw iets dichter bij het quotum van 3%, na enkele jaren van achteruitgang. Bovendien zijn er enkele bemoedigende ontwikkelingen die de basis moeten leggen van een verdere stijging. Lezen

Ondanks regeerakkoord ziet meer dan helft van Belgische bedrijven geen daling in administratieve lasten.

Ondanks de goede intenties van onze federale regering – 30% minder administratieve lasten, dixit het regeerakkoord – valt er nauwelijks verbetering te melden. Dat blijkt uit een bevraging van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) bij zijn lid-sectorfederaties, aangevuld met voorbeelden uit 150 bedrijven. Zo meldt 52% van de respondenten dat zij geen enkele afname van administratieve lasten konden vaststellen. Lezen

Om in 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80% te bekomen, moeten er zo’n 550.000 werkenden bijkomen.

72,1% van de 20-64-jarigen is aan het werk, ten opzichte van 71,9% in 2022. Dat blijkt uit de eerste jaarresultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) die Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert. 75,9% van de 20-64-jarige mannen en 68,3% van de vrouwen in die leeftijdscategorie is aan het werk. In 2023 zijn er 4.879.000 20-64-jarigen aan het werk. Lezen

Werkgevers in België verwachten vertraging van hun aanwervingsactiviteiten in het tweede kwartaal van 2024.

Volgens de ManpowerGroup Employment Barometer die vandaag is gepubliceerd, zullen de jobkansen in België en wereldwijd de komende drie maanden afnemen. Van de 525 werkgevers die in januari door ManpowerGroup zijn ondervraagd, is 40% van plan hun personeelsbestand tegen het einde van juni 2024 uit te breiden, terwijl 18% van plan is het te verminderen. 41% van de ondervraagde werkgevers verwacht geen verandering. Lezen

Vlaamse sociale partners vragen beheersovereenkomst om VDAB wendbaar te laten inspelen op noden toekomstige arbeidsmarkt.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) beschikt over een goede, stevige basis om zich klaar te maken voor de toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt tegen 2030. Dat blijkt uit het Deloitte-rapport over VDAB dat Vlaams minister van Werk liet uitvoeren. De Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties die VDAB beheren willen de komende maanden samen met het management en de minister van Werk met de strategische kernaanbevelingen verder werken om van VDAB een wendbare en toekomstgerichte organisatie te maken. Lezen

War for talent woedt minder hevig: opvallend minder bedrijven vrezen beste medewerkers te verliezen in 2024.

De war for talent lijkt een beetje bekoeld: twee op de drie bedrijven hebben er vertrouwen in dat ze hun beste werknemers in 2024 zullen kunnen behouden. Dat zijn er dubbel zoveel als vorig jaar, toen slechts 30% optimistisch was over het behoud van de beste medewerkers. Ook op het vlak van rekrutering zijn de Belgische ondernemingen positiever dan de voorbije jaren: bijna acht op de tien verwacht in 2024 mensen te zullen aanwerven, de voorbije jaren waren dat er slechts zeven op de tien. Lezen

Actiris streeft 4000 werkzoekenden richting eigen tewerkstelling te begeleiden tegen 2027

Actiris stelt vandaag de nieuwe lichting partners voor die geselecteerd zijn om werkzoekenden te ondersteunen bij de creatie van hun eigen tewerkstelling. Samen met de nieuwe partners streeft Actiris ernaar om 4000 werkzoekenden te begeleiden, met specifiek oog op langdurige werkzoekenden om hen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Lezen

Tewerkstelling in Belgische bedrijven stijgt voor vierde jaar op rij.

De tewerkstelling in België is voor het vierde jaar op rij gestegen. Ondanks een lichte terugval in vergelijking met vorig jaar, waren er eind 2023 zo’n 6,6% meer mensen aan de slag in ons land dan in 2019. ​ Dat stelt hr-dienstenbedrijf Acerta vast, dat de evolutie in tewerkstelling jaarlijks opvolgt bij een vaste set van 21.000 werkgevers in alle sectoren en bij bedrijven tot 1.000 werknemers. De tewerkstelling nu is groter dan vier jaar geleden (2019). Uitzondering is de metaal- en maakindustrie. Lezen

Werkgelegenheidsgraad stijgt naar 72,2% in het derde kwartaal van 2023.

In het derde kwartaal van 2023 is 72,2% van de 20-64-jarigen in België aan het werk, wat een toename betekent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2023 (71,4%) en een stabilisatie ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. De IAB-werkloosheidsgraad van 15-64-jarigen wordt in het derde kwartaal van 2023 op 5,6% geschat, ten opzichte van 5,5% in het vorige kwartaal en 5,7% in het derde kwartaal van vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van Statbel op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). Lezen

Arbeidsmarktparticipatie van vrouwen kan en moet beter, maar volstaat niet om einddoelstelling van 80% te bereiken.

Op 21 september 2023 organiseerden Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy, de derde jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie. Het centrale thema dit jaar was de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Werkgeversorganisaties VBO, Unizo, UCM, Boerenbond en Unisoc namen deel aan die conferentie en zagen dat inzake arbeidsmarktparticipatie van vrouwen op veel vlakken verbeteringen mogelijk zijn. Tegelijk stellen de werkgeversorganisaties ook de ambitie van die jaarlijkse conferentie in vraag. Ze betreuren dat het debat niet werd verbreed naar de grotere pijnpunten en structurele drempels van onze arbeidsmarkt vandaag. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.