NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘tewerkstelling’

Arbeidsmarktparticipatie van vrouwen kan en moet beter, maar volstaat niet om einddoelstelling van 80% te bereiken.

Op 21 september 2023 organiseerden Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy, de derde jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie. Het centrale thema dit jaar was de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Werkgeversorganisaties VBO, Unizo, UCM, Boerenbond en Unisoc namen deel aan die conferentie en zagen dat inzake arbeidsmarktparticipatie van vrouwen op veel vlakken verbeteringen mogelijk zijn. Tegelijk stellen de werkgeversorganisaties ook de ambitie van die jaarlijkse conferentie in vraag. Ze betreuren dat het debat niet werd verbreed naar de grotere pijnpunten en structurele drempels van onze arbeidsmarkt vandaag. Lezen

Transities op de arbeidsmarkt – Inactieven blijven vaker inactief dan de vorige kwartalen.

Statbel publiceert de transities op de arbeidsmarkt tussen het tweede kwartaal van 2022 en het tweede kwartaal van 2023. Deze resultaten geven aan dat mensen nog vlot aan het werk blijven, maar dat inactieven vaak inactief blijven. Bij de inactieven blijven vrouwen, laagopgeleiden en mensen met een buitenlandse nationaliteit vaker inactief. Daarnaast blijkt dat de uitstroom van werkloosheid naar werk weer iets gestegen is: 28,9% van de werklozen in het tweede kwartaal van 2022 is een jaar later aan het werk. Een kwartaal eerder bedroeg dit percentage 24,1%. Lezen

45% van de Belgische werkgevers verwachten nieuwe jobs te creëren in het vierde kwartaal.

Volgens de vandaag gepubliceerde Jobbarometer van ManpowerGroup zal de activiteit op de Belgische arbeidsmarkt het komende kwartaal blijven toenemen. Van de 510 werkgevers die in juli werden bevraagd door ManpowerGroup, wil 45% hun personeelsbestand tegen eind december 2023 uitbreiden, terwijl 14% van plan is zijn personeelsbestand in te krimpen. 38% van de bevraagde werkgevers verwacht geen enkele verandering. Lezen

3,8% meer werknemers aan de slag in Belgische bedrijven dan vóór corona.

De algemene tewerkstelling in België blijkt eind juni 2023 3,8% hoger te liggen dan eind juni 2019, precorona. Door werkgevers meerdere jaren te volgen, kan hr-dienstenbedrijf Acerta een gestage groei vaststellen, die anno 2023 stabiliseert. Bijna alle sectoren maken dezelfde evolutie door, alleen de metaal- en maakindustrie hebben de opeenvolgende uitdagingen van de verschillende crisissen nog niet van zich kunnen afschudden. Lezen

Meer en meer vragen naar uitbetalen loon, voorschotten en loonsverhoging… Eén op vijf werknemers in financiële problemen.

Uit de driemaandelijkse kmo-bevraging van SD Worx bij 731 kmo-bedrijfsleiders blijkt dat gemiddeld één op vijf (21,3%) van de medewerkers echt financiële problemen ondervindt. Dit percentage ligt lager in Vlaanderen (13,0%) dan in Wallonië (36,8%). Brussel scoort daar tussenin (22,6%). Financiële stress uit zich op de werkvloer vooral door meer vragen naar uitbetaling loon, naar voorschotten of naar een loonsverhoging. Qua hulpmiddelen ervaart de kmo of personeelsdienst maar beperkte slagkracht om te helpen bij persoonlijke financiële problemen. Lezen

De ontslagintenties van kmo’s beloven stabiel te blijven in het derde kwartaal in Brussel en Vlaanderen.

Kmo’s in Brussel plannen minste ontslagen tot september. In Wallonië zien we een verdubbeling tov vorig kwartaal: één op vijf kmo’s denkt er aan ontslag. De aanwervingsplannen evolueren licht positief, behalve in Brussel en in de ‘industrie en bouw’. Deze sectoren hebben ook de laagste aanwervingsintenties. Lezen

Optimistische rekruteringsintenties : de nettotewerkstellingsprognose neemt met 5 punten tot +23% toe.

Volgens de ManpowerGroup Jobbarometer die vandaag werd gepubliceerd, zou de activiteit op de Belgische arbeidsmarkt in de zomermaanden positief moeten evolueren, ook al zullen de werkgevers voorzichtig blijven in hun beslissingen om aan te werven. Van de 510 Belgische werkgevers die eind april door ManpowerGroup werden bevraagd, is immers 38% van plan hun personeelsbestand tegen eind september 2023 uit te breiden, terwijl 15% het aantal werknemers plant te verminderen. 44% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Lezen

Wat weten we over de economische gevolgen van artificiële intelligentie?

Artificiële intelligentie (AI) heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. AI heeft een toenemende invloed op ons dagelijks leven en wordt in tal van domeinen gebruikt. Denk met name aan spraakassistenten, gerichte online reclame, platforms, sociale netwerken, enz. Als artificiële intelligentie tot een golf van aanhoudende productiviteitsgroei kan leiden, zullen de organisatie van ondernemingen, de werking van de markten en de inhoud van menselijke activiteiten ingrijpend veranderen. Lezen

Lichte stijging van de totale werkloosheid, sterker bij de Brusselse jongeren.

Aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden daalt in Brussel. Brussel telt in mei 2023 opnieuw minder werkzoekenden met een uitkering (-3,3%). Het aantal werkzoekenden steeg met 3,1% (86.112 personen). Actiris heeft 4.769 vacatures ontvangen, wat een daling van 28,3% betekent vergeleken met mei 2022. De jongerenwerkloosheid steeg met 11,6% (8.651 personen). Lezen

Brusselse arbeidsmarkt kent recordjaar in 2022: nog nooit zo veel Brusselaars aan het werk, ook aantal jobs bereikt recordhoogte.

De arbeidsmarkt groeide sterk in 2022. Dat blijkt uit de jaarlijkse balans van de arbeidsmarkt die Statbel publiceerde. Het aantal jobs in het Brussels gewest en het aantal Brusselaars met werk bereikten een recordhoogte. De resultaten van Statbel bevestigen de jaarcijfers die Actiris eerder publiceerde, met een historisch laag aantal werkzoekenden. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.