NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘zelfstandigen’

In 2022 zijn de kosten van de administratieve lasten voor de ondernemingen met 32% gestegen.

Op vraag van de ministerraad en in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) werd het Federaal Planbureau ermee belast een periodieke raming uit te voeren van de kosten van de administratieve lasten die wegen op de ondernemingen en de zelfstandigen in België. Die raming is gebaseerd op een enquête bij een representatieve steekproef van de te bestuderen populatie. Lezen

Gezondheidsbarometer: 1 op 5 arbeidsactieven zit in de rode zone voor een burn-out.

Uit de nieuwe financiële gemoedsrustbarometer van NN blijkt dat 1 op de 5 arbeidsactieven zich in de rode zone voor een burn-out bevindt. Bij zelfstandigen ligt dit cijfer opvallend lager: slechts 1 op 8 bevindt zich in de rode zone. Niet alleen het werk beïnvloedt een burn-out, ook het privéleven speelt hierbij een belangrijke rol. Lezen

Recordaantal zelfstandigen start als vrije beroeper, een stijging van meer dan 16% in vergelijking met vijf jaar geleden.

2,4% meer mensen zijn het afgelopen jaar als vrije beroeper gestart. In totaal zijn er zo’n 40.000 vrije beroepers bij gekomen, goed voor een derde van alle zelfstandigen die het afgelopen jaar gestart zijn. Nooit waren er dat in ons land zoveel. Uit analyse van de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) is meer dan de helft van de gestarte vrije beroepers een vrouw (51,4%). Lezen

Pensioenonderzoek: voorbije jaar gingen 10% meer werknemers en 5% meer zelfstandigen vóór hun 65e met pensioen.

Van de Belgische werknemers die het afgelopen jaar met pensioen gingen, deden 4 op de 10 dat vóór de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Dat zijn er bijna 10% meer dan in 2021. Zelfstandigen verlaten de arbeidsmarkt nog vaker vóór hun 65e: meer dan de helft onder hen (55%) zwaaide voor de leeftijd van 65 af. Lezen

50 uur per week… Het cliché van de hardwerkende zelfstandige klopt.

Meer dan een derde van de zelfstandigen klopt meer dan 50 uur per week. Zeven op de tien zelfstandigen kloppen meer dan 40 uur per week en een derde zelfs meer dan 50 uur. Toch lijdt hun mentaal welzijn er niet onder: 65% is momenteel tevreden tot zeer tevreden over de balans tussen werk en privé. Dat blijkt uit de meest recente Welzijnsbarometer van hr-dienstverlener Acerta bij meer dan 2.300 starters en zelfstandige ondernemers. Lezen

Het welzijn van de werkende Belg meten? Welzijnspeil hoger bij zelfstandigen, in kleine bedrijven en in Vlaanderen.

Zelfstandigen rapporteren hogere welzijnsscores dan arbeiders en bedienden in België. De gemiddelde algemene welzijnsbeoordeling van de werkende Belg bedraagt 6,5 op 10. Hoewel professioneel en persoonlijk welzijn beiden iets hoger scoren met 6,9 op 10, ligt het maatschappelijk welzijn aanzienlijk lager met 5,6 op 10. Zelfstandigen rapporteren in vergelijking met arbeiders en bedienden aanzienlijk hogere scores voor professioneel welzijn. Vlaanderen is de regio met de hoogste welzijnsscores van het land. Ook liggen professionele welzijnsscores bij werknemers van kleinere bedrijven hoger dan deze van grotere organisaties. Lezen

Flexibel schakelen: Vlaanderen telt jaar na jaar meer freelancers.

Tussen 2015 en 2021 steeg het aantal met maar liefst 73% tot 206.018. De grootste sprong zien we in 2021 met een toename van bijna 30.000 freelancers. Deze ondernemers zijn vooral actief in management- en bedrijfsadvies (27%) en communicatie, reclame, vormgeving en fotografie (22%), gevolgd door IT-dienstverlening (16%). Wie die freelancers zijn, varieert sterk en gaat van IT-experten over copywriters tot maaltijdkoeriers. Freelance-arbeid is geen louter positief of negatief verhaal. Er zijn heel wat voordelen maar ook nadelen aan deze werkvorm verbonden. Goed opdrachtgeverschap waarbij een goede relatie tussen opdrachtgever en freelancer voorop staat, is in dat opzicht belangrijk. Lezen

Zelfstandigen ervaren meer financiële gemoedsrust dan de rest van de bevolking.

Na een morele dip in september 2022 lijken de Belgen weer optimistisch te zijn over hun portemonnee, dat blijkt uit de nieuwe Financiële Gemoedsrustbarometer van levensverzekeraar NN. Vooral zelfstandigen zijn positiever over hun financiële situatie. De financiële gemoedsrustscore onder zelfstandigen is dan ook gestegen van 58,1 op 100 in september 2022 naar 63,7 op 100 in maart 2023. Lezen

Geluksonderzoek 2023 bij de actieve bevolking: zelfstandigen scoren het best, maar opgelet voor overbelasting.

Zelfstandigen scoren opvallend beter dan andere beroepsgroepen op belangrijke welzijnsparamaters. Onder meer wat positieve emoties, gemoedsrust en het leiden van een zinvol leven betreft, halen ze betere resultaten dan arbeiders, bedienden en ambtenaars. Dat blijkt uit de meest recente bevraging van het NN-UGent Nationaal Geluksonderzoek. Toch moeten net zelfstandigen ook waakzaam blijven voor de keerzijde van de medaille. Want overijverigheid en overbelasting kunnen er ook toe leiden dat men zichzelf voorbijloopt. Lezen

Meer zelfstandigen investeerden in hun aanvullend pensioen.

In 2022 investeerden opnieuw meer zelfstandige ondernemers (+1,2%) in hun aanvullend pensioen. Er werden ook heel wat meer nieuwe polissen afgesloten (+7,1%). Vooral de formule van het Sociaal VAP is populair. Dat blijkt uit gegevens van hr-dienstengroep Liantis: marktleider voor het Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) onder de socialeverzekeringsfondsen. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.