NL | FR | LU
Peoplesphere

Uitzendsector zet in op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met Sustatool.

Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU) startte op 1 maart met MVO-ZO, een ESF-project om maatschappelijk verantwoord ondernemen te promoten binnen de uitzendsector. Het net gelanceerde MVO-instrument, de Sustatool, vormt de leidraad van het project. VFU wil de sector nog bewuster maken van MVO en uitzendbedrijven ondersteunen in de concretisering ervan.

Het komende anderhalf jaar promoot VFU op verschillende vlakken MVO in de uitzendsector. Het speelt daarmee in op een ESF-projectoproep van de Vlaamse Overheid. “Maatschappelijk verantwoord Ondernemen is, bewust of onbewust, in veel van onze bedrijven al geïntegreerd. Mensen aan een job helpen, er is niets dat meer maatschappelijk verantwoord is. Toch rijzen er nog vragen over hoe je een breed MVO-beleid in een uitzendbedrijf kan concretiseren”, vertelt Vincent Vandenameele, directeur van VFU. “Met de Sustatool, een online instrument dat vandaag door Minister Homans wordt gelanceerd, kunnen we een management-aanpak aanbieden die MVO integreert en opvolgt in elk bedrijf. MVO is immers een proces, geen eindbestemming.”

Concreet zal VFU infosessies over MVO en de Sustatool organiseren en start in het najaar een Lerend Netwerk. “VFU brengt 6 kleine, middelgrote en grote uitzendbedrijven samen in een lerend netwerk. We gaan op zoek naar goede praktijken en denken na over nieuwe acties,” vult Vincent Vandenameele aan. Op het einde van het project volgt een seminarie en wil de sector sterke MVO-voorbeelden naar buiten brengen. MVO-ZO is een project gefinancierd door het ESF-agentschap en MVO Vlaanderen.

Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU) is het opleidingsfonds van de uitzendsector. Het ondersteunt uitzendbedrijven in de opleiding van (kandidaat-)uitzendkrachten om hun competenties te versterken en meer kans te maken op een job.

Bron : Vormingsfonds voor Uitzendkrachten

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.