NL | FR | LU
Peoplesphere

Vacature : het Departement van de Grondregie van de Stadseigendommen van de Stad Brussel op zoek naar een Financieel manager (Penningmeester)

Het Departement van de Grondregie van de Stadseigendommen van de Stad Brussel is op zoek naar een Financieel manager (Penningmeester) (M/V) – Universitair diploma of gelijkwaardig vereist.

Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen beheert het patrimonium van de Stad, met meer dan 3.200 woningen. Zijn opdracht bestaat uit het beheer en de ontwikkeling van zijn onroerend goed, de uitvoering van het huisvestingsbeleid met inbegrip van het administratief en technisch huurbeheer van het privé-patrimonium (handelszaken, woningen, parkings, terreinen) van de Stad, het afsluiten van exploitatieconcessies, erfpachten, rechten van opstal, …, een actief aankoop- en verkoopbeleid (terreinen, gebouwen) met het oog op de optimalisering van de grondreserves, de heropbouw en de renovatie van de eigen goederen met oog voor duurzame ontwikkeling.

Het Departement van de Grondregie van de Stadseigendommen van de Stad Brussel is op zoek naar een Financieel manager (Penningmeester) (M/V).

Opdrachten en verantwoordelijkheden van de functie:

De financieel manager (penningmeester) is verantwoordelijk voor de correcte inning van de inkomsten en de wettelijkheid van de uitgaven van de Grondregie en rapporteert hierover aan de directie. Hij/zij is belast met de opmaak van de begroting en de rekening van de Grondregie.
• Verantwoordelijk zijn voor de Diensten Thesaurie, Financiën en de Juridische Dienst van het departement (10 personen)
• De begroting van de Grondregie opstellen alsook het jaarverslag in verband met de rekening (+/- 90 miljoen)
• De budgettaire controle en de betalingen van facturen uitvoeren
• De leningen en de thesaurievoorraden (eventueel korte termijnbelegging) beheren
• De financiële aspecten van de vastgoedoperaties analyseren en opvolgen
• De betalingen van de huurders, de erfpachten en de concessies controleren, de betalingen vorderen bij de huurders
• De juistheid van de eindafrekening (lasten, waarborg) van de huurders garanderen
• De geschillen begeleiden en eventueel uitoefenen met het oog op het bekomen van de verschuldigde (achterstallige) bedragen
• De uitbetalingen van de lonen van het personeel van de Grondregie analyseren en hiertoe overgaan
• De analytische opvolging van de boekhouding verder ontwikkelen en de subsidies van het Brussels Gewest opvolgen

Gezocht profiel:

• U beschikt over een goed analytisch vermogen
• U bent een goede communicator
• U beschikt over een groot aanpassingsvermogen
• U heeft zeer goede organisatorische kwaliteiten
• U kan een team van medewerkers aansturen en leiden

Sollicitatievoorwaarden:

• Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van niveau A bij de federale overheidsdiensten
• relevante ervaring hebben van minstens 5 jaar in een leidinggevende functie op universitair niveau
• een grondige kennis hebben inzake de wet op de overheidsopdrachten en begrotingstechnieken
• een goede kennis hebben van de gemeentelijke boekhouding en voornamelijk de regieboekhouding (binnen het Brussels Gewest) is een pluspunt en is in ieder geval zo spoedig mogelijk te ontwikkelen
De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Selectieprocedure:
Een preselectie zal gebeuren op basis van het c. v., de te vervullen voorwaarden alsook de vereiste ervaring en kennis.
De selectieprocedure bestaat uit twee gedeelten.
Het eerste gedeelte bestaat uit een assessment center dat de gedrags- en cognitieve vaardigheden van de kandidaten test. Dit gedeelte wordt door een extern selectiebureau georganiseerd.
Het tweede gedeelte bestaat uit een gesprek met een selectiecommissie dat de technische vaardigheden en de algemene geschiktheid van de kandidaten test.
De kandidaten dienen een tiental dagen voor het tweede gedeelte een nota in te dienen, waarbij zij hun visie van de missie van de dienst en van de functie, alsook van de materie weergeven.
De procedure duurt gemiddeld drie maanden.

De Stad Brussel biedt:
• Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden
• Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
• Plaats van tewerkstelling: Brussel
• Maandelijks nettoloon: 2.316,02 € (minimum)/3.327,75 € (maximum). Een berekening van de wedde, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de Cel Geldelijke Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.
• Bijkomende voordelen: gedeeltelijke terugbetaling van MIVB- en NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola), maaltijdcheques (vanaf juli 2017)

Voor meer informatie raadpleeg http://jobs.brussel.be/nl/vacature/21456/financieel-manager-penningmeester-bij-de-grondregie-van-de-stadseigendommen-m-v-/

Stuur ons via http://jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op vrijdag 24 februari 2017. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Bijkomende inlichtingen

• bij het Departement HR – Cel Werving
Administratief Centrum
Anspachlaan 6 (13de verdieping)
1000 Brussel
02 279 24 20
• openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.