NL | FR | LU
Peoplesphere

Waals Gewest hervormt tewerkstellingssubsidies

Het Waals Gewest start vanaf 1 juli 2017 met een eigen doelgroepenbeleid. Eigen financiële steunmaatregelen moeten werkgevers stimuleren om wie moeilijk aan werk geraakt, aan te werven. Sinds de zesde staatshervorming in 2014 werd een deel van het doelgroepenbeleid geregionaliseerd.

De verschillende gewesten kunnen zo eigen accenten leggen. Vlaanderen startte met eigen subsidies in juli 2016; Brussel en Wallonië bleven de federale maatregelen volgen. Dat verandert nu: vanaf 1 juli 2017 voert ook het Waals Gewest een eigen tewerkstellingsbeleid. Normaal gezien volgt het Brussels Gewest op 1 oktober dit jaar.

De werkgever ziet zijn loonkost aanzienlijk verminderen doordat de Waalse overheid via een werkuitkering tussenkomt in een deel van het nettoloon. De nieuwe activeringsmaatregelen zijn van toepassing in alle sectoren en gelden voor werkzoekenden die een arbeidsovereenkomst krijgen aangeboden en hun hoofdverblijfplaats in het Waals Gewest hebben.

Interessant: op de website van Forem kunnen werkzoekenden nagaan of ze in aanmerking komen voor een van de nieuwe maatregelen. De werkgever krijgt daar ook zicht op de voordelen die hij eventueel heeft bij een aanwerving.

Jongeren, langdurig werkzoekenden en 55-plussers

Concreet zijn dit de doelgroepen waarvoor het Waals Gewest uitkeringen voorziet:

    • laaggeschoolden (geen diploma hoger secundair onderwijs), jonger dan 25 jaar bij indiensttreding;
    • middengeschoolden (maximaal hoger secundair onderwijs), minstens zes maanden werkzoekend en jonger dan 25 jaar bij indiensttreding;
    • langdurig werkzoekenden (meer dan een jaar) onafhankelijk van hun leeftijd;
    • jongeren onder 25 jaar die langdurig (minstens achttien maanden) werkzoekend blijven na hun studies en nog geen enkele beroepservaring hebben; bovenop de werkuitkering kan de jongere een begeleiding volgen onder toezicht van Forem; deze arbeidsovereenkomst krijgt de naam ‘inschakelingscontract’.
    • patronale bijdragenvermindering voor oudere werknemers vanaf 55 jaar tot de pensioenleeftijd.

Dit komt overeen met het bestaande federale voordeel en ook de verminderingsbedragen blijven gelijk, alleen gold het federale voordeel al vanaf 54 jaar. Een overgangsregel zorgt er daarom voor dat het voordeel voor de 54 jarige die op 30 juni 2017 het recht zou openen, niet verloren gaat.
De vermindering voor oudere werknemers geldt alleen voor werkgevers uit de private profitsectoren (categorie 1 voor structurele lastenvermindering) met vestigingen in het Waals Gewest. Het recht op werkuitkeringen voor de andere doelgroepen is gekoppeld aan de woonplaats van de werknemer en staat dus los van de plaats van tewerkstelling. De nieuwe werkuitkeringen zijn dus ook van toepassing op werknemers die door werkgevers in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden aangeworven.

Heel wat bestaande federale tewerkstellingsmaatregelen (SZ-verminderingen, werkuitkeringen, premies) worden voor het Waals Gewest opgeheven vanaf 1 juli 2017, zodat de nieuwe instroom stopt op die datum. Wel voorziet de Waalse Regering een groot aantal overgangsregels. Zo blijven alle op 1 juli 2017 bestaande voordelen behouden voor werkgevers en werknemers. In de meeste gevallen worden ze toegekend tot het voorziene einde of wordt de looptijd beperkt tot uiterlijk 30 juni 2020.

Bron: SD Worx

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.