NL | FR | LU
Peoplesphere

Zoektocht naar oplossing voor NEETs

De Europese Commissie en de Belgische diensten voor arbeidsbemiddeling slaan de handen in elkaar voor kwetsbare jongeren zonder werk of opleiding (NEETs)

NEET is de afkorting van ‘Not in Education, Employment or Training’, met ander woorden jongeren onder de 25 jaar die niet studeren, geen beroepsopleiding volgen en ook niet werken.

Vandaag zijn er in Europa ongeveer 4.8 miljoen jongeren werkloos. In België is meer dan één op vijf jongeren werkzoekend; het gaat om bijna 91.000 jongeren (Eurostat). Een deel van hen is ingeschreven als werkzoekende, maar een ander deel heeft zich teruggetrokken van de arbeidsmarkt en verdwijnt uit de statistieken. Volgens een schatting van Eurostat in 2014 zijn 12 % van de 15 tot 24- jarigen NEET in België. Dit ligt iets lager dan het Europese gemiddelde van 12.4 %.

In het kader van de Europese Jongerengarantie willen de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding alle jongeren een snelle oplossing op maat bezorgen (een job, stage of opleiding). Tijdens dit seminarie worden ervaringen uitgewisseld en wordt de samenwerking tussen de beleidsniveaus gestimuleerd.

Aantal NEETs in België

België telde in 2014 158.481 NEETs, dat is 12 % van het totale aantal Belgische jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Het aandeel van de NEETs ligt het hoogst in het Brussels Gewest, met 15,8% van het totaal aantal jongeren tegenover 14,7 % in Wallonië en 9.8 % in Vlaanderen.

Alarmerende cijfers, waarvan het aandeel toeneemt als we inzoomen op de groep 18- tot 24-jarigen. In het Brussels Gewest is 20.2 % van het totaal aantal 18 tot 24-jarige jongeren NEET. In het Waals Gewest gaat het om 18.6 % en in Vlaanderen 11.7 %.

Een oplossing op maat van alle jongeren

De Youth Guarantee of Jongerengarantie is een nieuwe Europese strategie om jeugdwerkloosheid aan te pakken en garandeert iedere jongere onder de 25 jaar, al dan niet ingeschreven bij een dienst voor arbeidsbemiddeling, een concreet en degelijk aanbod binnen de 4 maanden na het verlaten van het onderwijs, of nadat hij of zij werkloos is geworden. Dit aanbod moet neerkomen op een job, een stage of een beroepsopleiding op maat van elke werkzoekende.

Vanaf april 2013 zijn verschillende EU-landen gestart met de Jongerengarantie. De EU zal nationale uitgaven voor de Jongerengarantie aanvullen via het Europees Sociaal Fonds en het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief ter waarde van 6 miljard euro. Om de uitvoering van het Jongerengarantieplan te versnellen, heeft de Europese Commissie voorgesteld om een bedrag van 1 miljard euro vrij te maken vanaf 2015.

In juni 2014 werd het Belgische plan voor de Jongerengarantie gevalideerd door de Europese Commissie. Om de uitvoering van de Jongerengarantie in België toe doen slagen, is intensieve samenwerking tussen overheidsdiensten, instellingen voor onderwijs en opleiding, ondersteuningsdiensten voor jongeren, werkgevers enz. broodnodig.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.