NL | FR | LU
Peoplesphere

1 Belg op 4 heeft regelmatig nachtmerries over zijn/haar manager.

Dat de relatie op de werkvloer niet altijd rozengeur en maneschijn is, blijkt uit de antwoorden van meer dan 5700 Belgische werknemers op een enquête van StepStone. De Belgische jobsite poogt zo het bewustzijn en de ondersteuning van het mentaal welzijn bij werknemers te verhogen en te ondersteunen.

Maar liefst 23% van de Belgen kampt regelmatig met nachtmerries over zijn/haar leidinggevende, terwijl een onrustwekkende 16% al hulp zocht voor de geestelijke gezondheid na een slechte relatie met de manager.

Wanneer gevraagd werd naar een punt op tien op vlak van competentie, duikt er een verschil op tussen de inschatting van de Belgische manager. Zo gaf een werknemer zijn/haar leidinggevende gemiddeld een 5,9 op 10. Daarnaast blijkt dat de manager een ander beeld heeft wat betreft zijn/haar kunnen en zichzelf een 7,5 op 10 geeft. Wel krijgt een Belgische leidinggevende als mens/op vlak van karakter gemiddeld een 6,5 op 10.

1 op 5 zou zijn/haar manager buiten de werkplek vermijden.

Wanneer gevraagd naar sociaal contact met hun manager, staat 20% van alle ondervraagden op een striktere scheiding tussen werk & privé en zou men zijn/haar manager actief proberen te mijden buiten de werkvloer. Toch zijn er ook enkele verschillen tussen de gevoelens van enerzijds Nederlandstalige en anderzijds Franstalige werknemers.

Over het algemeen valt op dat Franstalige werknemers een betere band hebben met hun manager dan hun Nederlandstalige collega’s. Die laatste groep gaf ook aan meer gebrek te hebben aan of een slechtere relatie te hebben met de manager (29% vs. 21% bij Franstaligen)

StepStone bevroeg de Belgische werknemers ook naar de momenten en frequentie van sociaal contact. Hoewel de belangrijkste momenten, namelijk de (lunch)pauzes, overeenkwamen, is er een verschil qua dosis.

Slechts 24% van de Nederlandstalige werknemers heeft dagelijks sociaal contact met zijn/haar manager, terwijl dat bij Franstalige collega’s maar liefst 44% is.

Bij de Nederlandstalige werknemers gaf 33% zelfs aan ofwel nooit ofwel maandelijks sociaal contact te hebben. De voornaamste reden was een wens tot striktere scheiding tussen werk en privé (41,7%).
Bij de Franstalige ondervraagden waren de antwoorden respectievelijk 18% en 31%, een positiever resultaat wat betreft relatie tussen manager en werknemer. Hoewel er geen duidelijke indicatoren in de gegevens aanwezig zijn die aangeven waarom de verschillen optreden, kan worden aangenomen dat een mogelijk cultuurverschil op de werkvloer hiervoor medeverantwoordelijk kan zijn.

De 3 meest onaanvaardbare vormen van gedrag door het management

StepStone ging ook na waar werknemers zich het meest aan storen en wat ze het meest onaanvaardbaar vinden bij hun manager. De drie vaakst voorkomende zaken – bij alle ondervraagden – zijn:
– 49% stoort zich aan respectloos gedrag van de manager tov.andere werknemers achter hun rug.
– 44% stoort zich wanneer een manager eer opstrijkt voor een anders werk.
– 38% stoort zich aan een manager die iemand voortrekt.

 

Methodologie : StepStone heeft deze enquête in oktober 2019 afgerond en heeft rekening gehouden met de representativiteit van de ondervraagden en de geldigheid van hun antwoorden. In totaal werden er 5.729 enquêtes ingevuld in het Nederlands, Frans en Engels. Onder hen waren 4422 werknemers en 1307 managers.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.