NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘leadership’

Editoriaal – Innovatie versus Obstinatie: het management is ongetwijfeld het grootste obstakel voor verandering in onze bedrijven.

Een van de kwaliteiten die we herkennen in succesvolle managers en ondernemers is doorzettingsvermogen. Het is wat hen in staat stelt om de lange termijn in ogenschouw te nemen en hun collega’s perspectief te bieden. Maar pas op… Dit vermogen om op lange termijn een groef te ploegen kan al snel uitgroeien tot een koppigheid die ons ertoe brengt doodlopende wegen in te slaan, of in ieder geval zonder echt groeipotentieel. En toch moeten we voortdurend innoveren. En ondanks het aantal methodes en seminars over dit onderwerp, lijkt het ingewikkeld om verandering deel te laten uitmaken van het dagelijkse leven van onze organisaties, die momenteel op zoek zijn naar stabiliteit of zelfs sereniteit. De eerste blokkerende factor is vaak het leiderschap zelf. Echt ? Lezen

De multigenerationele puzzel op de werkplek oplossen: drie factoren die de sleutel kunnen vormen tot een evenwichtige werkplek.

Er bestaat een sterke mythe onder de werknemers dat er een botsing is tussen oudere en jongere generaties. Hoewel er unieke ervaringen zijn die elke generatie beïnvloeden, hebben potentiële botsingen tussen werknemers minder te maken met een generatiekloof en worden ze in plaats daarvan eerder beïnvloed door individuele persoonlijkheidsverschillen tussen werknemers. Lezen

Editoriaal – Negatieve feedback: een delicate, bevrijdende en noodzakelijke managementhandeling.

Boomers denken dat de nieuwe generaties het geduld noch de nederigheid hebben om om te gaan met hun eerste tegenslagen op de werkvloer. Millenials en vertegenwoordigers van Gen Z zijn uiterst gevoelig voor de noodzaak om hun integriteit te respecteren. Als gevolg daarvan is het erg ingewikkeld geworden om negatieve feedback te delen wanneer de prestaties of de kwaliteit op het werk niet aan de verwachtingen voldoen. Weer een generatieconflict?
Nee, niet echt. Wat we hier kunnen analyseren is de evolutie van onze managementpraktijken. Lezen

Editoriaal – Collega’s die de kunst van het vermijden en uitstellen onder de knie hebben… We kunnen een einde maken aan de hypocrisie.

We kennen allemaal medewerkers die een echte expertise hebben ontwikkeld in uitstelgedrag en het overdragen van hun taken aan anderen. We nemen het ze niet kwalijk. Sommige mensen hebben regelmatig ademruimte nodig. Anderen vervelen zich ronduit in hun baan. En er zijn er zelfs die de kans met beide handen hebben aangegrepen toen het recht op luiheid onze bedrijven weer in zijn greep kreeg. Wat we hier in feite willen aanvallen is niet het productiviteitsverlies dat dergelijk gedrag veroorzaakt… Het is de heersende hypocrisie die ons ertoe brengt te doen alsof we ‘het niet weten’ die we aan de kaak willen stellen. Dit is ongetwijfeld de eerste stap om ervoor te zorgen dat deze ‘downtime’ wordt erkend en meegerekend als onderdeel van de werktijd. Lezen

Editoriaal – Buitensporig leiderschap: te veel ambitie ontwikkelen voor onze getalenteerde werknemers is niet noodzakelijk destructief.

It happens! We geven onze ambities door aan veelbelovende collega’s. We kunnen het ons niet veroorloven om zulk talent te verspillen! En dan komen ze bij ons terug om ons te verwijten dat we hen een ontwikkelingscurve hebben opgelegd die ze niet eens ambiëren. Tijdens het beoordelingsgesprek moeten we aanhoren dat we de lat misschien te hoog hebben gelegd voor een medewerker die niet zoveel heeft gevraagd. Jammer, verdrietig, schrijnend? Laten we er even over nadenken… Lezen

3 onmiskenbare leiderschapseigenschappen die gemakkelijk toxisch kunnen worden.

Niet alle eigenschappen zijn gelijk. In feite kunnen sommige eigenschappen in eerste instantie positief lijken of zeer waardevol zijn wanneer een werknemer in een lager team werkt. Deze eigenschappen kunnen echter langzaam blijken toxisch te zijn wanneer diezelfde persoon in een leidinggevende positie wordt geplaatst. De experts van Hogan Assessments – marktleider van persoonlijkheidsbeoordeling op de werkplek en leiderschapsadvies – hebben drie belangrijke eigenschappen geïdentificeerd waarop u moet letten om te voorkomen dat u te maken krijgt met een toxische leiderschapssituatie. Lezen

Editoriaal – Is een vreedzaam bedrijf mogelijk in een maatschappij vol conflicten?

We zijn in oorlog. We zijn nu al een aantal jaren in oorlog met religieuze extremen, met wereldwijde pandemieën, met de vernietiging van natuurlijke hulpbronnen (de lijst is niet uitputtend)… We zijn ook in oorlog met elkaar door te wijzen op de redenen waarom we het oneens zijn over onze waarden, onze verplichtingen en ons gedrag. Conflicten zijn overal om ons heen… Dat is het onderwerp van onze wekelijkse vraag: kan het bedrijf zich voorstellen een oase van vrede te zijn in deze maatschappelijke omgeving die mensen tegen elkaar opzet, die sociale klassen uitnodigt elkaar te haten, die zelfs generaties ertoe aanzet elkaar de schuld te geven van de vernietiging van onze planeet… Een nieuwe mission impossible, nog eentje? Lezen

Leidinggevenden en medewerkers hebben weinig vertrouwen in verantwoorde ontwikkeling en inzet van AI op de werkvloer.

Workday, Inc., leider in enterprise cloud applications voor finance en human resources, publiceert nieuw onderzoek waaruit blijkt dat er een AI-vertrouwenskloof is ontstaan op de werkvloer. Hoewel leidinggevenden en werknemers het erover eens zijn dat AI grote kansen biedt voor bedrijfstransformatie, ontbreekt het aan vertrouwen dat AI op verantwoorde wijze zal worden ingezet. Werknemers zijn daarover nog sceptischer dan hun leidinggevenden. Lezen

Professionele ontwikkeling als prioriteit van de arbeidsdeal: werkgevers hechten veel belang aan interne leiderschapsprogramma’s.

De arbeidsdeal: een set maatregelen ontworpen in 2022 met het oog op een betere work-life balans voor werknemers en een hogere werkzaamheidsgraad. Ook de professionele ontwikkeling van de werknemer krijgt een grote rol in dit verhaal. Een jaar na intrede van de arbeidsdeal bevraagt rekruteringsspecialist Robert Half in het kader van zijn Salarisgids 2024 zowel werkgevers als werknemers over hun opleidingsmogelijkheden. Daaruit blijkt dat werknemers het meeste interesse hebben in deeltijdse opleidingsprogramma’s en extra betaalde verlofdagen voor externe leermogelijkheden. Lezen

De opkomst van de millenial manager: Waarom leeftijdsinclusief leiderschap een must is.

De zogenaamde millennial managers, de generatie geboren tussen 1980 en 1995, maken een opmars en staan daarbij vaak voor de uitdaging om teamleden ouder dan hen aan te sturen. Leeftijdsverschillen tot wel 35 jaar zijn geen uitzondering meer. Dat brengt verschillen in waarden, overtuigingen en voorkeuren met zich mee. Leeftijdsinclusief leiderschap blijkt een cruciale rol te spelen om iedereen gemotiveerd te houden, zo toont onderzoek van de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School aan. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.