NL | FR | LU
Peoplesphere

1 op 3 werkgevers ernstig bezorgd om het vertrek van de babyboomers.

97% van de werkgevers zeggen nu al actief te anticiperen op de naderende vertrekken
Vier op de tien werkgevers zeggen dat de veroudering van hun werknemers één van de drie grootste bezorgdheden zijn voor de komende twaalf maanden. De vergrijzing van de Belgische bevolking is meer dan ooit actueel. Ons land bereidt zich voor op het vertrek van om en bij de 700.000 werkkrachten.

Ze zullen de komende jaren onze arbeidsmarkt inruilen voor hun welverdiend pensioen. Ongeveer negen op de tien werkgevers zien deze vertrekkers als een bedreiging voor de werking van hun bedrijf. De uitstroom van babyboomers zorgt immers voor een verlies aan kennis. Hoe kunnen onze bedrijven zich voorbereiden op dit fenomeen om competitief te blijven met de rest van de arbeidsmarkt?

88 % van de ondervraagde werkgevers geeft aan zich zorgen te maken over de kennis die verloren dreigt te gaan met het vertrek van de babyboomers. Eén op de drie werkgevers gaat zelfs zo ver dat ze het een zeer grote bedreiging noemen.

“De vergrijzing van de bevolking is een feit. Daarbij komt dat de babyboomersgeneratie een kapitale bron van kennis en know how is. Het is dan ook niet meer dan normaal dat dit thema de Belgische bedrijven bezig houdt. Het is essentieel goed te anticiperen op de uitstroom van babyboomers , zowel op micro- als op macroniveau. Op korte termijn kunnen er problemen de kop op steken bij het vinden van (gepast) personeel. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de werkgevers om de juiste maatregelen te nemen als oplossing voor deze golf aan vertrekken”, zegt Joël Poilvache, Director bij Robert Half.
De aankomende vertrekken betekenen niet enkel een verlies van kennis, ook nieuwe aanwervingen dringen zich op om de vertrekken op te vangen.

Bedreigingen voor de toekomst: de war for talent en mismatch in vaardigheden

Volgens vier op de tien managers zijn de vergrijzende werkkrachten een van de drie belangrijkste trends die dit jaar een impact zullen hebben op de arbeidsmarkt (de uitvoerige ontwikkeling van en overload aan nieuwe technologieën en de toenemende flexibiliteit vervolledigen de top drie). De uitstroom uit onze arbeidsmarkt is namelijk groter dan de instroom.

“Dit heeft als gevolg dat ondernemingen hun rekruteringsstrategie zullen moeten herdenken. De kans bestaat dat de war for talent nog heviger gaat woeden dan op dit moment al het geval is. Het is dus van essentieel belang om een strategie uit te tekenen om talent te vinden en om dat talent ook aan boord te houden.”
Op de juiste manier aanwerven en personeel behouden wordt dus steeds belangrijker. De ondervraagde managers zijn daarover duidelijk: het aanwerven van talent (28%) en retentie van talent (31%) zijn hun grootste bezorgdheden, zowel bij kmo’s als bij grote multinationals.

Levenslang leren en een mooie mix van generaties als garantie voor kennisoverdracht

Om de naderende leegtes op te vullen, bereiden werkgevers zich nu al voor. 97% van de werkgevers zeggen maatregelen te nemen om de kennis over te dragen en om de kloof die de babyboomers zullen achterlaten te dichten.

Hoe bereiden de Belgische werkgevers hun organisatie voor en hoe gaan ze met dit probleem om? De ondervraagde managers onderstrepen dat ze belangrijke stappen nemen om het kennisverlies dat het vertrek van de babyboomers met zich mee zal brengen te vermijden.

  • Ze creëren vooral gemengde departementen, die uit werknemers van verschillende generaties bestaan (57.5%);
  • Ze organiseren opleidingen voor hun werknemers (53%);
  • Of ze maken werk van mentorprogramma’s waarbij senior profielen juniors coachen (38%).

“Deze cijfers benadrukken nog maar eens het belang van levenslang leren om kennisverlies tegen te gaan. Om zich voor te bereiden op het vertrek van de babyboomers en het potentiële kennisverlies waarmee dit gepaard gaat, is het belangrijk om werknemers voortdurend nieuwe dingen aan te leren. Voor de bedrijven gaat het om werknemers zo lang mogelijk bij zich te houden, maar ook om nieuwe talenten aan te trekken die de jobs van de babyboomers kunnen overnemen”, zegt Joël Poilvache.

Bron: onafhankelijk onderzoek van het gespecialiseerde rekruteringsbureau Robert Half. Deze resultaten werden verkregen uit de Workplace Survey, een onafhankelijke enquête onder 200 Belgische CIO’s, 200 Belgische CFO’s, 300 Belgische senior managers met aanwervingsbevoegdheid en meer dan 23.000 medewerkers wereldwijd, waaronder 1.000 Belgen.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.